Spring naar content

Nieuws

Hier vind je nieuws over meldkamer Oost-Nederland

Bouw Meldkamer Oost-Nederland van start

De bouw van Meldkamer Oost-Nederland is begin maart officieel van start gegaan. De nieuwe meldkamer wordt gerealiseerd in Apeldoorn en bedient straks de gehele regio Oost-Nederland.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/maart/bouw-meldkamer-oost-nederland-van-start.html

Digitale kick-off bouw Meldkamer Oost-Nederland

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn zijn gestart. De grond wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Het heien van de fundering is een bijzonder moment, het markeert namelijk de eerste echte bouwwerkzaamheid van het prachtige nieuwe pand. We zijn druk bezig met de organisatie van een virtueel eerste heipaalmoment, om deze memorabele start samen symbolisch te markeren. Uiteraard gebeurt dat volledig COVID-proof! Binnenkort volgt meer info hierover.

Nieuwbouw Meldkamer Oost-Nederland van start!

De bouw van het nieuwe meldkamergebouw van de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn gaat beginnen. De bouwvergunning is verleend en de aannemer is bekend, een belangrijke stap in de realisatie van de Meldkamer Oost-Nederland. 

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/januari/nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland-van-start.html

Bestemmingsplanwijziging nieuwe meldkamerlocatie door gemeenteraad goedgekeurd

In juli is het bestemmingsplan ter bespreking aan het College van B&W voorgelegd. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 27 september 2020 positief besloten op de wijziging van het bestemmingsplan. Dat is nodig om de nieuwe meldkamer in de door de architect getekende vorm te mogen bouwen. Het gebouw wordt namelijk iets minder hoog dan waarin het bestemmingsplan voorzag. Op 5 oktober is de formele termijn voor bezwaar en beroep gestart.

Aanvraag omgevingsvergunning nieuwe meldkamerlocatie ingediend

De omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) mag officieel pas aangevraagd worden als de wijziging in het bestemmingsplan is afgerond. Om sneller aan de bouw te kunnen beginnen, is in de zomer een pro forma aanvraag ingediend. Dit betrof het gehele pakket aan documenten voor de huidige omgevingsvergunning: één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Deze is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Gedurende het ontwerptraject heeft goed overleg met gemeente en Welstand plaatsgehad. Doel daarvan was om een ontwerp te maken dat past in de gemeentelijke visie, om daarmee de kans op een soepele procedurele afhandeling te vergroten. Op 7 oktober is de omgevingsvergunning definitief ingediend.

Bouwproces op schema

In juli selecteerden het Politie Diensten Centrum (PDC) en het bouwteam vijf aannemers, zowel landelijk bekende als ook lokale partijen uit de regio Oost-Nederland. In december 2020 volgt de definitieve keuze. Het ontwerpproces ligt precies op schema, er is in de zomer flink doorgewerkt om dit te halen. De oplevering van de bouw staat nog steeds gepland op mei 2022. De maanden erna worden gebruikt om het gebouw in te richten. De ingebruikname van het nieuwe meldkamergebouw vindt volgens de planning plaats in november 2022. Dit is een strakke planning, die haalbaar is als er geen grote tegenvallers zijn. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) werkt een planning uit voor de activiteiten die na de oplevering van de bouw plaatsvinden. Hierin wordt rekening gehouden met de ervaringen van Meldkamer Zeeland-West-Brabant in Bergen op Zoom. Daar namen de collega's van de meldkamer voor de zomer intrek in een nieuwe meldkamergebouw.

Meldkamers Nijmegen en Arnhem samengevoegd

De meldkamers van de politie, brandweer en ambulance uit Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid werken vanaf vandaag samen in Arnhem. De samenvoeging van de meldkamers in Nijmegen en Arnhem is een natuurlijke ‘tussenstap’ in de samenvoeging van de meldkamers van Twente, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden naar Apeldoorn die gepland staat medio 2022.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/november/meldkamers-arnhem-en-nijmegen-samengevoegd.html

Architect en ingenieursbureau gekozen

Er is een nieuwe stap gezet in het proces van de nieuwbouw aan de Europaweg 77 in Apeldoorn. In november zijn de architect en het ingenieursbureau geselecteerd. Na een openbare voorselectie zijn vijf architecten gekozen die een plan mochten uitwerken en vijf ingenieursbureaus, die een plan en een offerte mochten indienen voor de technische uitwerking. Projectleider Marco Haagen is erg tevreden over de inzendingen: “Ondanks de overspannen markt zijn we erin geslaagd de interesse van de beste bureaus in Nederland te wekken. Er zijn mooie uitgewerkte plannen ingediend, waaruit we de beste hebben gekozen. Cepezed uit Delft wordt de architect en Nelissen uit Eindhoven wordt het ingenieursbureau.”

Samenvoegingsplan Oost-Nederland klaar voor besluitvorming

Het samenvoegingsplan ‘Meldkamers Oost-Nederland’ gaat in het najaar van 2017 voor besluitvorming naar de algemeen besturen van de veiligheidsregio’s, de directies van de RAV’en en de korpsleiding van de politie.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2017/augustus/samenvoegingsplan-oost-nederland-klaar-voor-besluitvorming.html

Geplande uitwijk Meldkamer Arnhem naar Nijmegen

Op 21, 22 en 23 november was de regionale meldkamer in Arnhem voor het eerst sinds de opening in 2003 helemaal leeg. Omdat er groot onderhoud uitgevoerd werd aan technische installaties hebben de centralisten van de brandweer, politie en ambulancedienst hun werkzaamheden die dagen uitgevoerd in de meldkamer van Gelderland-Zuid in Nijmegen. Dankzij een gedegen voorbereiding door alle ondersteunende diensten is dit alles probleemloos verlopen. Burgers en hulpdiensten zullen er weinig tot niets van gemerkt hebben.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2016/december/geplande-uitwijk-meldkamer-arnhem-naar-nijmegen.html

Meldkamer Apeldoorn als eerste naar nieuwe fleetmap

In het communicatienetwerk C2000 gaat de communicatie tussen bijvoorbeeld een bevelvoerder en de meldkamer via een gespreksgroep. Er zijn diverse gespreksgroepen. Al deze gespreksgroepen zijn geordend in een zogenaamde fleetmap. Op 4 oktober 2016 rond 8.00 uur was het zover: De brandweren van Veiligheidsregio’s Noord- en Oost - Gelderland (VNOG) en IJsselland (VRIJ) namen hun nieuwe C2000 fleetmap (LKF-B) in gebruik.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2016/november/meldkamer-apeldoorn-als-eerste-naar-nieuwe-fleetmap.html

Samenwerking bij aanschaf luchtfoto’s voor de huidige meldkamers in Oost-Nederland

Op de vier huidige meldkamers in Oost-Nederland is het systeem CityGis in gebruik, dat onder andere gebruik maakt van luchtfoto's. Tot voor kort schafte iedere meldkamer 'eigen' luchtfoto's aan, maar nu trekken de meldkamers daar samen in op.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2016/september/samenwerking-bij-luchtfoto%E2%80%99s-voor-de-huidige-meldkamers-in-oost-nederland.html

Tweedaagse: waardevolle stappen gezet voor Oost-Nederland

Op dinsdag 16 februari startte de tweedaagse van de LMO Oost-Nederland. Een tweedaagse, met zo’n 70-80 deelnemers, waarvan het doel was om te komen tot een gezamenlijke visie op samenwerken en samenwonen in Oost-Nederland en om een basis te leggen voor het programmaplan voor de nieuwe meldkamer in Oost-Nederland.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2016/februari/tweedaagse-waardevolle-stappen-gezet-voor-oost-nederland.html