Spring naar content

Over LMS

Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen tien meldkamers die virtueel genetwerkt samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen.

Samenwerken aan de meldkamer van de toekomst

Om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de hulpdiensten beter te faciliteren bij de hulpverlening en bestrijding van crisis en rampen moeten de meldkamers toekomstbestendig en goed voorbereid op hun taken zijn. Daarom organiseren we de meldkamers anders.

Ambulancezorg, brandweer, Koninklijke marechaussee en politie krijgen één landelijk netwerk van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken kunnen overnemen als dat nodig is en 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn.

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) beheert dit netwerk. Begin 2023 moet het netwerk van meldkamers er zijn.

De LMS organiseert, met en voor de hulpdiensten een landelijk beheerd, 24/7 bereik- en beschikbaar netwerk van tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamers waarop de brandweer, politie, ambulance en Koninklijke Marechaussee hun meldkamerfuncties (gezamenlijk) kunnen uitoefenen. Een sterk netwerk dat, nu en straks, berekend is op haar taak.

Lees hier meer over de regionale meldkamers , de samenwerkingspartners en de aansturing en overlegorganen.

 

klmo panorama