Spring naar content

Tweedaagse: waardevolle stappen gezet voor Oost-Nederland

Laatste update:

Op dinsdag 16 februari startte de tweedaagse van de LMO Oost-Nederland. Een tweedaagse, met zo’n 70-80 deelnemers, waarvan het doel was om te komen tot een gezamenlijke visie op samenwerken en samenwonen in Oost-Nederland en om een basis te leggen voor het programmaplan voor de nieuwe meldkamer in Oost-Nederland.

Het pad naar kasteeltje Spelderholt, de locatie van de tweedaagse, fraai gelegen in een feeëriek winters decor, was hobbelig en hier en daar een beetje glad. Handen goed aan het stuur dus en niet uit koers raken. Een metafoor voor de LMO? 

foto kasteelhal

DAG 1: Een warme ketel of eerst een warme kachel?

Onder leiding van regionaal kwartiermaker Henk Janssen werden we door de dag heen geleid. Juist nu er een heroriëntatie is gekomen op de LMO en er, gezien het grote project en de vele ontwikkelingen, veel onduidelijkheden zijn, is het belangrijk om te communiceren naar medewerkers, zeker omdat er veel rond gaat. Een helder standpunt voor nu is: “we gaan naar Apeldoorn en daar willen we in 2019 zitten,” aldus burgemeester en voorzitter van de regionale stuurgroep Carol van Eert in zijn videoboodschap aan de aanwezigen.

 

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=t1DyAyA4nMQ

Visies
Henk noemde ook dat er een “vorm van vertrouwen moet zijn om je eigen belang te kunnen delen. En voor een andermans belang kun je altijd respect hebben.” Daarop gaven Piet Huizinga, Lieke Sievers en Jan Aandewiel, namens de ambulancediensten, brandweer en politie, hun visies op de LMO Oost-Nederland. Hoewel deze her en der wel verschilt en in sommige kolommen al gedetailleerder is uitgewerkt dan in andere, merkte je aan deze drie ‘visionairen’ dat er wel een wil is om samen te werken. Lieke gebruikt in haar visie daarbij de volgende metafoor: “Die kachel zijn we allen, de ketel is de LMO. Wij moeten als drie kolommen ervoor zorgen dat die kachel genoeg warmte afgeeft, om de ketel te verwarmen.” Deze metafoor bleek verder op de dag ook terug te komen, want is er al een echt warme kachel?

Het programma van dag 1 bestond uit presentaties waarbij ook de visies gedeeld werden vanuit de regionale projectleiders. Veel luisteren dus, maar zeker ook ruimte voor de dialoog. En daar werd gretig gebruik van gemaakt. Vanuit de verschillende afvaardigingen werden er vragen gesteld, waarbij de kritieke punten zeker niet onderbelicht bleven. Zo werden er - terecht - vragen gesteld over de gevolgen voor de (lijn)organisatie, maar ook hoe bijvoorbeeld de visies nu concreet gemaakt kunnen worden.

Maanlanding
Als ontspannend moment werd na de lunch het ‘maanlandingsspel’ gedaan. Met rietjes, plakband en een schaar moest ieder groepje een constructie maken waarbij een ei heel zou blijven als deze vanaf schouderhoogte naar beneden geworpen werd. Hierin zag je het verschillend denken van mensen ook terug, want bijna iedere constructie was anders. Op het moment suprême bleken de meeste constructies het ei wel heel te laten (hoewel het de vraag is of dit ook niet lag aan de zachte ondergrond).

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=cd0YavETWGM

Regionale projecten

’s Middags was het de beurt aan de regionale projectleiders. Door middel van een roulatiesysteem kwam iedereen langs de domeinen IM/ICT, Huisvesting, Financiën en DPO (Diensten Producten Organisatie). De projectleiders deelden allen hun kijk op hun domein binnen het geheel, een mogelijke realisatie hiervan en de uitdagingen die hierin te vinden zijn. Tot slot werd plenair het domein HRM, met als uitgelicht thema medewerkersparticipatie besproken. Zeker op het gebied van HRM zijn veel dingen nog onduidelijk, maar wat al wel als een paal boven water staat is dat we dit project in samenwerking met de medewerkers willen aangaan. Daarom werd iedereen aan het denken gezet hoe medewerkers het beste meegenomen kunnen worden en zelf ook daadwerkelijk kunnen deelnemen in dit project naar de ‘warme kachel’ van LMO Oost-Nederland.

DAG 2: Workshops huisvesting, IM/ICT, DPO (diensten, producten & organisatie)

Ook Jac Rooijmans, plaatsvervangend landelijk kwartiermaker,  was er duidelijk over bij de aftrap van de tweede dag van de LMO-tweedaagse: “De tien meldkamers komen er gewoon. LMO landelijk wordt omgevormd tot een programmaorganisatie die onder andere faciliteert, expertise levert en monitort.” Regionaal kwartiermaker voor Oost-Nederland Henk Janssen ondersteunde zijn betoog. “Voor ons verandert er geen biet. De energie zit er nu goed in. Ook daarom is het belangrijk om door te gaan en de koers vast te houden.”

Levendige discussies
Op de tweede LMO-dag stonden met name de thema’s huisvesting, ICT en Diensten, Producten  en Organisatie (DPO) centraal. Er werd levendig en met veel betrokkenheid gediscussieerd door de leden van regionale en landelijke project- en werkgroepen. Gouden tips die uit de workshop  huisvesting naar voren kwamen waren onder meer: leer van de ervaring en fouten van andere meldkamers, besef wat een 24/7-organisatie inhoudt voor bijvoorbeeld facilitaire zaken en catering, houd medewerkers betrokken, zorg voor een goed klimaat (in meerdere opzichten) en organiseer activiteiten waarbij mensen elkaar leren kennen.
Zinvol
De drukbezochte ICT-workshop toonde een beeld van bevlogenheid en deelnemers met hart voor het vak. Er is een wil tot samenwerking en meerdere deelnemers vonden deze bijeenkomst dan ook bijzonder zinvol. Er komen zeker vervolgsessies, waaronder presentaties op de eigen locaties. “We moeten de energie vasthouden”

Spijkers met koppen
DPO sloeg gelijk spijkers met koppen en maakte afspraken over drie vervolgprojecten: continuïteit, visie en GMS.  Heel goed, want er is veel werk aan de winkel. Continuïteit gaat over bijvoorbeeld over personeelsverloop (hoe vangen we dat op de komende jaren en hoe kunnen we elkaar ondersteunen) en tal van andere going concern zaken. Het ontwikkelen van een visie is nodig om in later stadium keuzes te kunnen maken en voor een functioneel en inhoudelijk GMS is het van belang dat de werkprocessen in het werkveld en de meldkamerprocessen geharmoniseerd zijn.

Samenhang
Helder werd ook dat alles nauw met elkaar samenhangt. Planning en afstemming zijn daarbij belangrijke  vereisten. In de bossen bij Spelderholt werden daar op 16 en 17 februari waardevolle stappen voor gezet.
In de filmpjes blikken workshopleiders Annemarie Kristen (projectleider DPO), Marcel Jonkman (lid werkgroep Huisvesting) en Arjan Hanekamp (projectleider ICT) terug op hun workshops.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=Cc0p7fKHiIs

Door: Christel van Huffelen (Witte Kruis) en Janny Nijsingh (Veiligheidsregio IJsselland)

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail