Spring naar content

De meldkamers

Meldkamers staan 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan en de hulpverlening te ondersteunen bij incidenten, calamiteiten en rampen. In Nederland werken de ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee 24/7 samen in straks tien meldkamers. Deze nieuwe meldkamers worden gerealiseerd door samenvoeging van de huidige meldkamers.

Mens in nood? Bel 112!

De centralist van de meldkamers neemt de 112-noodoproep aan zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan en over de juiste informatie beschikken. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening binnen hun eigen discipline vanuit de meldkamer te coördineren.

Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten op de meldkamer aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo).  Centralisten en CaCo werken in wisselende diensten om 24/7 bereikbaar te zijn voor noodoproepen en ondersteuning van de hulpverlening op straat.

Betrouwbare informatiesystemen

De centralisten en de CaCo worden in hun werk terzijde gestaan door de regionale beheerteams en het Meldkamer Diensten Centrum (MDC), die samen zorgen voor de continuïteit en kwaliteit van de operationele informatiesystemen op de meldkamers. Zij draaien piketdiensten om er voor te zorgen, dat problemen met ICT ook ’s nachts te kunnen oplossen

Het beheer en de bedrijfsvoering van de meldkamers is in handen van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

 

 

 

 

 

 

Alle meldkamers op een rij

Onderstaand een overzicht van de meldkamers bij de start van de samenvoegingen,  en de 10 nieuwe meldkamers.
Deze 10 meldkamers worden gefaseerd gerealiseerd.

 

Meldkamers bij start samenvoegingen

(Toekomstige) LMS meldkamers

Meldkamer Noord-Nederland - Drachten Meldkamer Noord-Nederland - Drachten
Meldkamer Oost-Nederland - Apeldoorn Meldkamer Oost-Nederland - Apeldoorn
Meldkamer Twente - Hengelo Meldkamer Oost-Nederland - Apeldoorn
Meldkamer Gelderland Midden - Arnhem Meldkamer Oost-Nederland - Apeldoorn
Meldkamer Gelderland Zuid - Nijmegen Meldkamer Oost-Nederland - Apeldoorn
Meldkamer Utrecht - Utrecht Meldkamer Midden-Nederland - Hilversum
Meldkamer Gooi- en Vechtstreek - Naarden Meldkamer Midden-Nederland - Hilversum
Meldkamer Flevoland - Lelystad Meldkamer Midden-Nederland - Hilversum
Meldkamer Noord-Holland - Haarlem Meldkamer Noord-Holland - Haarlem
Meldkamer Amsterdam - Amsterdam Meldkamer Amsterdam - Amsterdam
Meldkamer De Yp - Den Haag Meldkamer Den Haag - Den Haag
Meldkamer Rotterdam-Rijnmond - Rotterdam Meldkamer Rotterdam - Rotterdam
Meldkamer Zuid-Holland Zuid - Dordrecht Meldkamer Rotterdam - Rotterdam
Meldkamer Zeeland - Middelburg Meldkamer Zeeland-West-Brabant - Bergen op Zoom
Meldkamer Midden- en West-Brabant - Tilburg Meldkamer Zeeland-West-Brabant - Bergen op Zoom
Meldkamer Brabant-Noord - Den Bosch Meldkamer Oost-Brabant - Den Bosch
Meldkamer Brabant Zuid-Oost - Eindhoven Meldkamer Oost-Brabant - Den Bosch
Meldkamer Limburg - Maastricht Meldkamer Limburg - Maastricht
Meldkamer KMar