Spring naar content

De meldkamers

Meldkamers staan 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers maar ook die van de hulpverleners op straat. In Nederland werken de ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee samen in straks tien meldkamers. Deze nieuwe meldkamers worden gerealiseerd door samenvoeging van de huidige meldkamers.

De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo).  

Hoe 112 bereiken

Naast telefonisch kun je tegenwoordig ook via de 112NL app  de meldkamer bellen. De centralist kan dan besluiten een chatgesprek te starten als blijkt dat de melder de Nederlandse of Engelse taal niet goed beheerst. Het chatgesprek wordt namelijk automatisch vertaald in de gewenste taal. Ook is het handig voor dove, slechthorende en slechtsprekende mensen. Zij hebben overigens nog meer mogelijkheden om de meldkamer te bereiken. 

Samen een sterk netwerk

Het beheer en de bedrijfsvoering van de meldkamers is in handen van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) dat zorgdraagt voor de continuïteit en kwaliteit van de operationele informatiesystemen. Zij draaien piketdiensten om er voor te zorgen, dat problemen met ICT ook ’s nachts worden opgelost. Op termijn worden er onder beheer van LMS 10 meldkamers in Nederland gerealiseerd. Samen vormen zij een robuust netwerk van meldkamers dat elkaar kan vervangen. Deze 10 meldkamers worden gefaseerd gerealiseerd, zie voor de voortgang het kaartje aan de rechterkant van deze pagina.

 

 

 

 

 

 

Alle meldkamers op een rij

Onderstaand een overzicht van de meldkamers bij de start van de samenvoegingen,  en de 10 nieuwe meldkamers.
 

 

Meldkamers bij start samenvoegingen

(Toekomstige) LMS meldkamers

Meldkamer Noord-Nederland - Drachten Meldkamer Noord-Nederland - Drachten
Meldkamer Oost-Nederland - Apeldoorn Meldkamer Oost-Nederland - Apeldoorn
Meldkamer Twente - Hengelo Meldkamer Oost-Nederland - Apeldoorn
Meldkamer Gelderland Midden - Arnhem Meldkamer Oost-Nederland - Apeldoorn
Meldkamer Gelderland Zuid - Nijmegen Meldkamer Oost-Nederland - Apeldoorn
Meldkamer Utrecht - Utrecht Meldkamer Midden-Nederland - Hilversum
Meldkamer Flevoland - Lelystad Meldkamer Midden-Nederland - Hilversum
Meldkamer Noord-Holland - Haarlem Meldkamer Noord-Holland - Haarlem
Meldkamer Amsterdam - Amsterdam Meldkamer Amsterdam - Amsterdam
Meldkamer De Yp - Den Haag Meldkamer Den Haag - Den Haag
Meldkamer Rotterdam-Rijnmond - Rotterdam Meldkamer Rotterdam - Rotterdam
Meldkamer Zuid-Holland Zuid - Dordrecht Meldkamer Rotterdam - Rotterdam
Meldkamer Zeeland - Middelburg Meldkamer Zeeland-West-Brabant - Bergen op Zoom
Meldkamer Midden- en West-Brabant - Tilburg Meldkamer Zeeland-West-Brabant - Bergen op Zoom
Meldkamer Brabant-Noord - Den Bosch Meldkamer Oost-Brabant - Den Bosch
Meldkamer Brabant Zuid-Oost - Eindhoven Meldkamer Oost-Brabant - Den Bosch
Meldkamer Limburg - Maastricht Meldkamer Limburg - Maastricht
Meldkamer KMar