Nieuws | Alle nieuwsberichten | landelijkemeldkamer.org https://www.landelijkemeldkamer.org/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Wed, 18 May 2022 04:13:00 GMT 2022-05-18T04:13:00Z nl Een kijkje in de nieuwbouw van Meldkamer Oost-Nederland i.o. https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/mei/een-kijkje-in-de-nieuwbouw-van-meldkamer-oost-nederland-i.o.html Medio volgend jaar wordt de nieuwe meldkamer in Apeldoorn technisch aangesloten op LMS. Op een zonnige dag in april hadden Alex Berendsen (centralist brandweer MAN), Kirsten Trip (centralist ambulancezorg MON) en Anne Scholten (centralist politie MK Twente) de eer om als eerste meldkamermedewerkers een kijkje te mogen nemen in het nieuwe pand van Meldkamer Oost-Nederland i.o. . nieuwsdocument Fri, 13 May 2022 06:32:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/mei/een-kijkje-in-de-nieuwbouw-van-meldkamer-oost-nederland-i.o.html 2022-05-13T06:32:00Z Een filmploeg volgde de rondleiding die zij kregen en filmde hun reacties. De komende maanden komen deze drie centralisten nog twee keer terug in het pand om de voortgang te zien, hun eerlijke reactie te geven en vragen te stellen. Die gaan over wat zichtbaar is: de inrichting, het gebouw en hoe ‘ver’ we zijn. En over wat niet of minder zichtbaar is; het gevoel bij de nieuwe werkplek, wat het met je doet.

Je kunt de eerste film bekijken door op deze link te klikken. Laat je rondleiden door het prachtige nieuwe meldkamergebouw in Apeldoorn!’ 

]]>
NL-Alert bij LMS https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/april/nl-alert-bij-lms.html Vanaf 1 januari 2022 zorgt LMS in opdracht van het ministerie van JenV voor het contractmanagement en voor de aansturing en uitvoering van de technische projecten voor de doorontwikkeling en verbetering van NL-Alert. nieuwsdocument Mon, 04 Apr 2022 11:49:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/april/nl-alert-bij-lms.html 2022-04-04T11:49:00Z Als een veiligheidsregio besluit dat het alarmmiddel NL-Alert moet worden ingezet bij een noodsituatie, dan zorgen meldkamermedewerkers ervoor dat het NL-Alert wordt uitgezonden in het effectgebied. Het alarmmiddel NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer. Een mobiele telefoon maakt een hard en doordringend geluid als het een NL-Alert ontvangt. Hierdoor worden de inwoners gewaarschuwd dat er ramp of crisis in hun omgeving plaatsvindt. In het NL-Alert staat wat er aan de hand is en wat ze moeten doen.

Meer dan op de mobiele telefoon

NL-Alert wordt ook op andere manieren verspreid. Zo zijn NL-Alerts zichtbaar op:

  • Reisinformatieschermen bij haltes van het openbaar vervoer en op de NS-stations.
  • Zo’n 3.500 digitale reclamedisplays door heel Nederland.
  • Informatieschermen bij huisartsen en ziekenhuizen.
  • Verschillende (commerciële) apps.

Doorontwikkeling

Met de bovengenoemde kanalen wordt circa 85%-90% van de bevolking via het alarmmiddel NL-Alert binnen enkele seconden gewaarschuwd en voorzien van een handelingsperspectief. Daarnaast blijft de overheid werken aan verdere uitbreiding en verbetering van NL-Alert. Denk hierbij aan een NL-Alert app voor mensen met een auditieve of visuele beperking. Of aan het verbeteren van de nauwkeurigheid van de ontvangst van NL-Alerts in het getroffen gebied door het gebruik van geofencing. Ook wordt gewerkt aan verbeteringen voor medewerkers in de meldkamers met de vernieuwing van het NL-Alert systeem en een nieuwe web-based gebruikersapplicatie.

]]>
Burgernet jaarverslag 2021 https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/maart/burgernet-jaarverslag-2021.html Vanaf 1 januari 2021 heeft LMS het beheer van het systeem Burgernet overgenomen. nieuwsdocument Wed, 30 Mar 2022 08:59:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/maart/burgernet-jaarverslag-2021.html 2022-03-30T08:59:00Z Vanaf 1 januari 2021 heeft LMS het beheer van het systeem Burgernet overgenomen. In totaal zijn er nu bijna 3 miljoen deelnemers en is het bijna 16.000 keer ingezet. Meer weten? Van het jaarverslag Burgernet 2021 is een handige infographic beschikbaar. Het jaarverslag vindt u hier.

]]>
Lancering 112NL app https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/januari/lancering-112nl-app.html Mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken, kunnen vanaf vandaag via een app de meldkamer bereiken. Ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen is de app geschikt. Wie de app downloadt kan daarin persoonlijke kenmerken aangeven. Deze kenmerken worden dan bij een melding meegestuurd aan de meldkamer, zodat de centralisten beter en sneller kunnen helpen. De app is voor iedereen te downloaden en vormt een aanvullende manier om de hulpdiensten in Nederland te bereiken. nieuwsdocument Wed, 12 Jan 2022 08:23:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/januari/lancering-112nl-app.html 2022-01-12T08:23:00Z Via de 112NL app krijg je contact met een meldkamer in Nederland en start de centralist indien noodzakelijk een chatgesprek. Ook kun je aangeven in welke taal je wilt communiceren. De app kent een vertaalfunctie met 109 talen, die ook tijdens het chatten kan worden gebruikt. De app deelt automatisch de locatie van de melder met de meldkamer. Op basis van de ervaringen wordt de app verder doorontwikkeld. In de toekomst wordt de app uitgebreid met het meesturen van beeld en videomateriaal en een ik-kan-niet-praten-knop. De app is vanaf 12 januari 2022 beschikbaar in de bekende appstores Google Play Store en Apple App Store.

Meer informatie over de 112NL app vindt u bij onze Veelgestelde vragen

Een filmpje met uitleg over de 112NL app vindt u hier, deze is ook in het Engels beschikbaar en met gebarentaal. Er is ook een flyer van de app.

 

]]>
Hoogste punt nieuwbouw meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn bereikt https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/oktober/hoogste-punt-nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland-in-apeldoorn-bereikt.html Het is altijd een heugelijk moment in een bouwproces: het hoogste punt bereiken. Voor de nieuwbouw van de nieuwe meldkamer is dat feestelijke moment op 26 oktober. Stap voor stap komt de nieuwe meldkamer steeds dichterbij. nieuwsdocument Tue, 26 Oct 2021 07:17:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/oktober/hoogste-punt-nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland-in-apeldoorn-bereikt.html 2021-10-26T07:17:00Z Sinds de start van de bouw, eind maart, is er veel gebeurd. Na het heien, de aanleg van de fundering en het optrekken van de vijf verdiepingen, bereiken we 26 oktober het hoogste punt van de nieuwbouw. Wie regelmatig in Apeldoorn komt, heeft gezien dat er afgelopen zomer hard is doorgewerkt. Met behulp van een grote telekraan ging het gebouw steeds verder de lucht in. Op dit moment staat er een groot stalen geraamte en zijn de verdiepingsvloeren zichtbaar.

 

 

 

 

 

 

Janice Meerenburgh, kwartiermaker Meldkamer Oost-Nederland: ‘We zijn blij dat het hoogste punt van de bouw is bereikt. Het is nu echt zichtbaar dat hier de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland komt te staan. Dank aan de bouwers, die ondanks corona en winterse weersomstandigheden bij aanvang van de bouw dit voor elkaar hebben gekregen.’

 

 

 

 

 

 

Planning

De bouw verloopt nog steeds volgens planning. Dat betekent dat het gebouw in mei 2022 wordt opgeleverd. Daarna wordt de ICT en inrichting van het pand gerealiseerd. Voorjaar 2023 staat als moment gepland voor de verhuizing naar het nieuwe pand en de livegang van de Meldkamer Oost-Nederland.

Timelapse
Ook benieuwd naar de voortgang van de bouw? Via deze link of onderstaande QR-code is het verloop van de bouw tot nu toe te zien in een timelapse.

 

]]>
Hackathon: Pilot met inzet vrijwillige hulpverleners https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/september/hackathon-pilot-met-inzet-vrijwillige-hulpverleners.html Eind vorig jaar is binnen de Odyssey Hackathon een challenge gestart met de vraag ‘Hoe kan iedere burger onderdeel worden van acute hulpverlening, gebaseerd op wat men aantoonbaar weet, kan of heeft?’ Het winnende team (Animo) heeft een concept ontwikkeld waar gefilterd kan worden op gecertificeerde vaardigheden. De centralist kan op basis van die filtering de betreffende persoon oproepen om naar de plaats van het incident te gaan met een specifiek handelingsperspectief. nieuwsdocument Mon, 13 Sep 2021 10:45:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/september/hackathon-pilot-met-inzet-vrijwillige-hulpverleners.html 2021-09-13T10:45:00Z Onlangs heeft de LMS een eerste stap gezet om in de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) een pilot hiermee te starten. Daarbij kijken we hoe we het personeel van de VRD buiten hun reguliere dienst kunnen inzetten bij 112-meldingen. Innovatiemanager Sander Koot: ‘In deze pilot hopen we te leren om te filteren op certificaten van specifieke handelingen, dit (automatisch) te koppelen aan incidenttypen en inzicht te krijgen welke vaardigheden en welke situatie van toegevoegde waarde zijn.‘

 

 

 

 

 

 

Over de pilot

Het uiteindelijke doel is om te komen tot een oplossing die elke centralist in staat stelt om zicht te krijgen op de beste samenstelling van hulpverleners. We bieden hen daarbij één plek waar om specifieke handelingen kan worden gevraagd of waar het systeem diverse beschikbare handelingen aanbiedt. De pilot duurt nog tot het einde van 2021. Het ontwikkelteam zal elke twee weken een werkend stuk software opleveren.

Hackathon: Wat was dat ook alweer?

Tijdens een hackathon zoeken innovatieteams uit de hele wereld naar een oplossing voor grote uitdagingen. Afgelopen jaar heeft de LMS een challenge ingeleverd waarop die innovatieteams konden meedenken. Deze challenge ontstond vanwege het besef dat veiligheid – en het creëren ervan – niet meer alleen een taak van de overheid is. De gehele samenleving heeft hier een rol in maar deze rol wordt minimaal benut. Ons doel is om iedere burger in staat te stellen om een rol te spelen bij acute hulpverlening op basis van wat iemand kan, weet en heeft.

]]>
Aan wie mag LMS voorzieningen leveren? https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/juni/aan-wie-mag-lms-voorzieningen-leveren.html De primaire taak van LMS is om te komen tot een stelsel van 10 operationeel en beheersmatig verbonden meldkamers. De wereld om het meldkamerveld staat echter niet stil en dus komen er met regelmaat verzoeken van partijen binnen die niet binnen de huidige opdracht vallen. Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad (BMB) heeft hiervoor nu een procesvoorstel bekrachtigd. nieuwsdocument Fri, 04 Jun 2021 05:11:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/juni/aan-wie-mag-lms-voorzieningen-leveren.html 2021-06-04T05:11:00Z Als gemeenschappelijk besluit is genomen dat de LMS een impactanalyse doet wat de vraag betekent en dat we dit voorleggen aan het veld. Zij besluiten uiteindelijk of we aan het verzoek kunnen voldoen of niet. De regel is dat dergelijke vragen binnenkomen via  de hoofdgebruikers van de meldkamervoorzieningen  of – als er geen relatie is met de hoofdgebruikers  – via het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee is inkleuring gegeven aan een langlopend vraagstuk hoe wij omgaan met dergelijke vragen uit het veld!

]]>
Jaarverantwoording: Bouwen aan Continuïteit in Crisistijd https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/mei/jaarverantwoording-bouwen-aan-continuiteit-in-crisistijd.html Het jaaroverzicht geeft een beeld van onze resultaten in 2020 en is de verantwoording van de uitvoering van het beleid. nieuwsdocument Wed, 19 May 2021 09:43:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/mei/jaarverantwoording-bouwen-aan-continuiteit-in-crisistijd.html 2021-05-19T09:43:00Z Het jaar 2020 was in vele opzichten anders dan voorgaande jaren. We kregen te maken met onvoorziene omstandigheden waarop we als meldkamers moesten anticiperen, zoals de Covid-19 pandemie en brandstichtingen in zendmasten. Desalniettemin hebben we ondanks, maar juist ook door deze ontwikkelingen, versneld kunnen werken aan de continuïteit van onze meldkamers. Daar zijn we trots op!

Mijlpalen

2020 was ook het jaar dat de Wijzigingswet meldkamers in werking trad, 10 jaar na het regeerakkoord. Het C2000-netwerk werd gemigreerd en het nieuwe 112-platform werd in gebruik genomen. NMS maakte grote stappen en meldkamer Zeeland-West-Brabant nam z’n intrek in het nieuwe pand in Bergen op Zoom. Stuk voor stuk allemaal mijlpalen.

Meer weten?

Lees dan hier de samenvatting van de jaarverantwoording 2020

]]>
Het jaar van COIN en de LMS https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/mei/het-jaar-van-coin-en-de-lms.html COIN (Common Infrastructure) is de vereniging van telecomaanbieders op de Nederlandse markt en ontwikkeld gezamenlijke standaarden met een gezamenlijke infrastructuur. nieuwsdocument Mon, 10 May 2021 08:12:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/mei/het-jaar-van-coin-en-de-lms.html 2021-05-10T08:12:00Z Als je 112 belt, is het erg belangrijk dat de meldkamer weet wie belt en waar de oproep vandaan komt. COIN verstrekt deze informatie, de NAW-gegevens, namens de telecomaanbieders. Het jaarverslag van COIN staat nu online, inclusief interview met Dienstenmanager 112, Rob Dignum (p. 46-47).

]]>
Gebruikerstesten Nieuwe Meldtafels https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/april/gebruikerstesten-nieuwe-meldtafels.html Twee leveranciers zijn door de selectie voor de levering van de meldtafels gekomen. In maart mochten centralisten van alle meldkamers bij een proefopstelling de twee meldtafels testen in Utrecht. nieuwsdocument Thu, 08 Apr 2021 10:50:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/april/gebruikerstesten-nieuwe-meldtafels.html 2021-04-08T10:50:00Z De huidige overeenkomst met de leverancier voor de meldtafels loopt bijna af. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en de Politie werken samen aan een nieuwe overeenkomst. In het besluit worden verschillende onderdelen beoordeeld waaronder onderhoud, kosten, beheer en comfort voor de eindgebruikers. De gekozen leverancier gaat het onderhoud doen van alle meldtafels, nieuwe tafels leveren aan de nieuwe meldkamers en tafels die te zijner tijd zijn afgeschreven vervangen.

Scores uitdelen

Centralisten van diverse disciplines en meldkamers konden op 15, 16 en 17 maart tijdens een proefopstelling de twee tafels blind testen. Op 15 maart zijn de tafels in aparte sessies door beheerders en ergonomen beoordeeld. Met oog op de coronamaatregelen droeg iedere tester een mondkapje en handschoenen, terwijl onder andere de beenruimte en de bediening van de tafel werden gekeurd en becijferd. Een tester uit Apeldoorn merkte op: “Ik vind het wel belangrijk dat ik mijn bord eten en kopje koffie naast mijn werkspullen op tafel kwijt kan. Daar was bij de ene tafel meer ruimte voor dan bij de ander.” Een verbetering die een aantal testers is opgevallen is dat de tafels en schermen hoger kunnen worden ingesteld dan voorheen.  Dit maakt het eenvoudiger om de werkplek voor gebruikers van verschillende lengtes op de gewenste en goede hoogte in te stellen.

Planning

Eind april wordt bekend welke leverancier de nieuwe meldtafels mag leveren en onderhoud op bestaande tafels mag uitvoeren. De nieuwe meldtafel wordt onder andere geplaatst in de nieuwe meldkamers in Apeldoorn en Amsterdam.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Gerben van der Schrier via gerben.van.der.schrier@politie.nl

 

]]>