Nieuws | Alle nieuwsberichten | landelijkemeldkamer.org https://www.landelijkemeldkamer.org/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Sun, 26 Mar 2023 00:14:54 GMT 2023-03-26T00:14:54Z nl Succesvolle migratie Meldkamer Oost-Nederland https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/maart/succesvolle-migratie-meldkamer-oost-nederland.html Dinsdag 21 maart 2023 zijn de meldkamers in Arnhem, Hengelo en Apeldoorn succesvol gemigreerd naar de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland. Alle 112-telefoontjes worden vanaf nu behandeld door centralisten van ambulance, brandweer en politie op de splinternieuwe, hypermoderne en energieneutrale meldkamer in Apeldoorn. De meldkamers in Arnhem, Hengelo en de oude locatie Apeldoorn zijn gesloten. nieuwsdocument Wed, 22 Mar 2023 07:10:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/maart/succesvolle-migratie-meldkamer-oost-nederland.html 2023-03-22T07:10:00Z Om 9.40 uur werd gestart met de complexe technische operatie. Stapsgewijs zijn alle systemen en processen op de oude meldkamers afgesloten en gelijktijdig weer opgestart in de nieuwe meldkamer in Apeldoorn: Meldkamer Oost-Nederland.

Zorgvuldig proces

Hoofd Meldkamer Niels Nijman: ‘Het was een spannende dag, waar we ons maanden op hebben voorbereid. Ik ben blij dat we om 15.30 uur het eerste 112-telefoontje ontvingen op de meldkamer Oost-Nederland. Alles is gelukkig goed verlopen. Wel heeft het technische proces langer geduurd dan vooraf ingeschat. Elke stap in de migratie is zeer zorgvuldig afgehandeld. Er mag geen enkel 112-telefoontje tussen wal en schip vallen tijdens zo’n migratie. Dat is ook niet gebeurd. De migratie is met militaire precisie voorbereid en verlopen, waardoor we geen seconde onbereikbaar zijn geweest.’ aldus Niels.

Samen een sterk netwerk

Het samengaan van de drie meldkamers in Oost-Nederland maakt onderdeel uit van een landelijke ontwikkeling, waarin gewerkt wordt aan een netwerk van tien identiek functionerende meldkamers. De meldkamer Oost-Nederland is één van de straks tien genetwerkte meldkamers binnen de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Door de uniforme werkwijze van de tien meldkamers en het gebruik van één ICT, kunnen meldkamers elkaars noodmeldingen straks nog eenvoudiger overnemen als dat nodig is, bijvoorbeeld als het ergens heel erg druk is, of als er een storing is. Dit sterke netwerk van meldkamers verbetert de continuïteit van de hulpverlening aan mensen die dat nodig hebben. De meldkamer Oost-Nederland is de zevende meldkamer die is aangesloten op het landelijke netwerk.

Over de meldkamer Oost-Nederland

Op de meldkamer Oost-Nederland komen alle spoedeisende meldingen uit Gelderland en Overijssel binnen van burgers en bedrijven in nood op het gebied van zorg en veiligheid. Daarmee bedient de meldkamer Oost-Nederland het grootste geografische gebied en inwoneraantal (ruim 3,3 miljoen), in vergelijking met de andere meldkamers in Nederland. In de meldkamer Oost-Nederland werken twaalf organisaties samen: politie, vijf veiligheidsregio’s, vijf ambulancezorgorganisaties en de Landelijk Meldkamer Samenwerking (LMS), die verantwoordelijk is voor de beheer- en bedrijfsvoering van meldkamers.

 

 

  

 

Foto: Hoofd meldkamer Niels Nijman tijdens de migratie

]]>
Burgernetcampagne van start https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/februari/burgernetcampagne-van-start.html Op 11 februari gaat een sociale mediacampagne van start om iedereen in Nederland te stimuleren de Burgernetapp te gebruiken. De campagne wordt getoond op de Facebook en Instagramkanalen van Burgernet. nieuwsdocument Tue, 07 Feb 2023 05:17:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/februari/burgernetcampagne-van-start.html 2023-02-07T05:17:00Z We willen zoveel mogelijk deelnemers vinden die de Burgernetapp gaan gebruiken. 80% van de tips die leiden tot resultaat komt momenteel namelijk via de Burgernetapp binnen. Het voordeel van de app is dat deze gebruik maakt van de locatie van de smartphone. Daardoor kan de gebruiker als deze van huis is, ook Burgernetacties ontvangen uit een andere omgeving. Tot slot ontvangen appdeelnemers ook het AMBER Alert met een foto van het vermiste kind.

Wat doet Burgernet?

Burgernet wordt door politie ingezet voor vermiste personen en voor ernstige misdrijven, zoals inbraak, beroving, overval en doorrijden na een aanrijding. Via de Burgernetapp ontvangt u een actiebericht wanneer er zoiets ernstigs gebeurt in uw omgeving. Daarin krijgt u het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Iets gezien? Dan kunt u via de app rechtstreeks de politie informeren.

Ook meedoen?

Graag! Hier vindt u meer informatie over hoe u de app downloadt: https://www.burgernet.nl/app-info#download-app

]]>
Mooie start voor LMS tijdens de jaarwisseling https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/januari/mooie-start-voor-lms-tijdens-de-jaarwisseling.html Vanaf 1 januari is de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) officieel een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de politie. Als LMS werken we hard om de ICT-dienstverlening in de meldkamers continu te verbeteren. Een mooie graadmeter daarvoor is oud & nieuw. Tijdens de piek van de jaarwisseling draaiden de meldkamersystemen stabiel, waardoor de hulpdiensten in de meldkamers en op straat hun werk konden doen. nieuwsdocument Mon, 02 Jan 2023 17:26:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/januari/mooie-start-voor-lms-tijdens-de-jaarwisseling.html 2023-01-02T17:26:00Z Meldkamersystemen stabiel tijden oud & nieuw

Afgelopen jaarwisseling verwerkte de 112-centrale tussen 0.00 en 1.00 uur 3605 meldingen en het Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) 180.000 berichten. De systemen draaiden stabiel en zonder grote verstoringen of vertragingen. Dit is dankzij de verbeteringen die we aan de hand van voorgaande jaren hebben uitgevoerd. Met de evaluatie van deze jaarwisseling werken we weer door aan verbeteringen voor de meldkamer van de toekomst. Want die meldkamer, die collega, die burger… is waar we alles voor doen.


Vaste plek in het multimeldkamerdomein

Na 12 jaar bouwen, pionieren, tegenslagen en mijlpalen hebben we nu een vaste plek in het multimeldkamerdomein én als zelfstandig organisatieonderdeel binnen de politie. Daar zijn we trots op. Als pilot van Politie in Beweging zijn met alle medewerkers individuele gesprekken geweest en eventuele functie-onderzoeken uitgevoerd. De medewerkers zijn vanaf 1 januari 2023 in officieel dienst van de politie, geplaatst bij de ‘eenheid’ LMS.


Wij zijn de Landelijke Meldkamer Samenwerking

Na de transitie blijft de organisatie in beweging en continu verbeteren. Want wij zijn er voor onze collega’s van de hulpdiensten die aan het werk zijn op straat. Wij zijn er voor de burger in nood. 24/7, snel en adequaat. Wij zijn er voor onze collega’s ín de meldkamer, van de brandweer, politie, ambulance en marechaussee. Op de achtergrond stappen wij naar voren en helpen we helpen, bespoedigen we het spoeden en voorzien we in voorzieningen. Wij zijn de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

]]>
Nieuwbouw meldkamer Oost-Nederland https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/oktober/nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland.html De aannemer heeft het pand op woensdag 19 oktober opgeleverd, daarmee is het pand volledig af. Op 21 maart 2023 wordt de nieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn technisch aangesloten op LMS. nieuwsdocument Tue, 25 Oct 2022 10:46:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/oktober/nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland.html 2022-10-25T10:46:00Z De komende maanden werkt LMS hard aan het installeren en testen van de IV/ICT en telefonie. Vervolgens worden alle centralisten opgeleid en getraind.

Rondleiding

Vanaf 25 oktober krijgen de medewerkers een rondleiding door het nieuwe gebouw. Laat je alvast digitaal rondleiden door het prachtige nieuwe meldkamergebouw! Klik hier.

Op een later moment, na livegang, volgt een feestelijke opening.

 

Overdracht nieuwbouw van Tim Born (PDC) aan Remko Tippens (LMS)

]]>
Korpschef besluit positief over LMS https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/september/korpschef-besluit-positief-over-lms.html Vanaf 1 januari 2023 is LMS een zelfstandig organisatieonderdeel van de politie. Dit besluit heeft de korpschef in het overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) op 5 oktober genomen. LMS krijgt drie jaar ervaartijd om de nog prille werking van passend organiseren en reflecteren te borgen. Een grote en belangrijke mijlpaal voor LMS. nieuwsdocument Wed, 05 Oct 2022 12:06:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/september/korpschef-besluit-positief-over-lms.html 2022-10-05T12:06:00Z Dit definitieve besluit volgt na een positief advies van zowel het CGOP, het overleg tussen de minister en vakbonden, als de COR. Het besluit gaat over:

  • Het inrichten van LMS als eigenstandige eenheid binnen het politiekorps
  • Een bewijs- en ervaarperiode van drie jaar in de voorgestelde inrichting en werking.

Ervaar- en bewijsperiode tot 1 januari 2026

De korpschef besluit dat LMS een bewijs- en ervaarperiode krijgt van drie jaar. In deze periode evalueren we volgens een vaste cyclus en een vaste leidraad hoe LMS ervoor staat. Wat gaat goed, wat kan er beter? Werkt het zoals bedacht, of moeten we bijstellen? Samen met de Bijzondere Commissie (medezeggenschap LMS) bepalen we de voorwaarden voor deze cyclus. Op die manier werken we toe naar een solide organisatie die op 1 januari 2026 bestendigd zal worden.

]]>
Een nieuw Incident Notificatie Systeem voor de meldkamers https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/oktober/een-nieuw-incident-notificatie-systeem-voor-de-meldkamers.html Het Incident Notificatie Systeem (INS) is een cruciaal systeem voor het alarmeren en alerteren van functionarissen voor de crisisbeheersing. Op dit moment gebruiken de veiligheidsregio’s voor onder andere op de meldkamers verschillende INS-systemen. Inmiddels heeft LMS één nieuw systeem verworven dat medio volgend jaar moet zijn geïmplementeerd. nieuwsdocument Wed, 05 Oct 2022 05:32:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/oktober/een-nieuw-incident-notificatie-systeem-voor-de-meldkamers.html 2022-10-05T05:32:00Z In januari 2020 heeft een groot deel van de Veiligheidsregio’s het beheer van hun INS-systemen overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). INS bestaat nu uit een aantal individuele contracten en aanbieders. Voordat deze aflopen - uiterlijk 1 juli 2023 - moet het nieuwe INS zijn geïmplementeerd dat al deze losse contracten vervangt. Dit zorgt niet alleen voor een aanzienlijke kostenbesparing maar borgt ook de continuïteit van de alarmering.

Waar staan we nu?

Momenteel is de aanbesteding van het nieuwe INS-systeem afgerond en gegund aan OrcaGroup (Itel Alert). Komende maand start een pilot met het nieuwe INS die medio december zal worden afgerond. In de klankbordgroep INS zal de pilot uitgebreid worden geëvalueerd.

Wie doet wat?

LMS zorgt voor de ontsluiting van het nieuwe INS naar de meldkamer en veiligheidsregio’s en levert deze gebruiksklaar op. De veiligheidsregio’s verzorgen in samenwerking met de beheerders van LMS voor de daadwerkelijke vulling van het systeem. De LMS draagt zorg voor instructie van de gebruikers.

Over INS

De Veiligheidsregio's gebruiken het Incident Notificatie Systemen (INS) om functionarissen die geen gebruik maken van pagers te alarmeren bij crises, zoals burgemeesters, ambtenaren bevolkingszorg, teams crisiscommunicatie en de ondersteunende staf voor crisisteams (Regionaal Operationeel Team en Regionaal Bestuurlijk Team). Daarnaast wordt het gebruikt als back-up voor P2000. Ook het MMC/beheer van LMS maakt gebrui van INS om te alarmeren bij grootschalige technische storingen.

]]>
Wereld Doven Dag https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/september/wereld-doven-dag.html Op 24 september 2022 is het Wereld Doven Dag. Als hulpdienst vinden we het belangrijk dat ook doven/slechthorenden ons in nood adequaat kunnen bereiken. Daarom hebben we begin dit jaar de 112NL app gelanceerd. nieuwsdocument Thu, 22 Sep 2022 10:33:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/september/wereld-doven-dag.html 2022-09-22T10:33:00Z Wie via de app de meldkamer belt, kan meteen aangeven welke hulpdienst ze nodig hebben: politie, brandweer of ambulance. Een groot voordeel is dat de locatie van de beller meteen wordt meegestuurd, dan weet de meldkamer in ieder geval waar ze hulp naartoe moeten sturen. Ook kan de centralist via de app een chatgesprek starten.

Nieuwe ontwikkelingen

Recentelijk is de ‘Ik kan niet praten knop’ toegevoegd, die volgt meteen nadat de hulpvrager in de app aangeeft welke hulpdienst ze nodig hebben. Waar nu aan gewerkt wordt, is te zorgen dat de app probleemloos door anderstaligen gebruikt kan worden. Want hoewel de chatfunctie prima werkt via Google Translate zit er ook taal in de app zelf die eerst nog vertaald moet worden voordat anderstaligen de app veilig kunnen gebruiken. Wel zijn al flyers in verschillende talen beschikbaar, die vind je op deze website onder Veelgestelde Vragen. De 112NL app is momenteel bijna 170.000 keer gedownload.

Over Wereld Doven Dag

Werelddovendag wordt door de dovenwereld in Nederland en België gevierd op de laatste zaterdag van september. Het heeft onder andere als doel om meer bekendheid te geven aan doofheid en gebarentaal en op te komen voor de rechten en belangen van doven.

 

Uitleg 112-app, met gebarentolk

 

]]>
Meldkamer Limburg als zesde aangesloten op landelijke IV/ICT-infrastructuur LMS https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/meldkamer-limburg-als-zesde-aangesloten-op-landelijke-iv-ict-infrastructuur-lms.html De meldkamer Limburg is op 21 juni succesvol aangesloten op de landelijke IV/ICT-infrastructuur van LMS. Het is de zesde meldkamer na Rotterdam, Noord-Holland, Oost-Brabant, Zeeland-West-Brabant en Noord-Nederland die aangesloten is. nieuwsdocument Fri, 24 Jun 2022 11:18:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/meldkamer-limburg-als-zesde-aangesloten-op-landelijke-iv-ict-infrastructuur-lms.html 2022-06-24T11:18:00Z Dit is weer een belangrijke stap naar een netwerk van tien meldkamers die elkaars taken over kunnen nemen (https://www.landelijkemeldkamer.org/over-lms).

De operatie startte om 06.30 uur en duurde tot 16.05 uur. Hieraan is een lange voorbereiding van vele maanden vooraf gegaan. Tijdens de operatie is de dienstverlening naar de burgers en hulpverleners op straat ongehinderd en onverminderd doorgegaan. De meldkamer Limburg is al in 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de meldkamers Venlo en Maastricht die sindsdien zijn gaan samenwonen in het MCC in Maastricht.

 

]]>
Nieuwbouw Oost-Nederland https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/nieuwbouw-oost-nederland.html Juni 2022: een nieuwe fase. De ruwbouw is afgerond. De aannemer is bezig met de afwerking van het pand. De LMS is inmiddels in het pand gestart met het belangrijke proces van de aanleg van ICT en telefonie. nieuwsdocument Fri, 24 Jun 2022 08:53:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/nieuwbouw-oost-nederland.html 2022-06-24T08:53:00Z Centralisten Alex, Kirsten en Anne nemen voor de tweede keer een kijkje in het nieuwe gebouw. Bekijk hier de video.

https://www.youtube.com/watch?v=wkSLp1hyhQ0

 

 

Zie ook het eerdere bericht .

 

]]>
NL Alert in het nieuws https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/nl-alert-in-het-nieuws.html Op de website van iPhoned, de grootste Apple-website van Nederland dat maandelijks ruim een miljoen bezoekers bereikt, staat een artikel over de NL-Alert-app. Hiervoor zijn technisch adviseur John en dienstenmanager Patrick van LMS geïnterviewd. nieuwsdocument Tue, 14 Jun 2022 11:50:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/nl-alert-in-het-nieuws.html 2022-06-14T11:50:00Z Uit het artikel:

Achter de schermen wordt aan een nieuwe NL-Alert-app gewerkt. Volgens zowel Patrick als John biedt een eigen app namelijk meerdere voordelen voor gebruikers. John: ‘Met een eigen NL-Alert-app krijg je als overheid bijvoorbeeld veel meer controle over de gebruikersinterface, dus hoe de vormgeving eruitziet. Je kunt bijvoorbeeld een heel precieze kaart van het risicogebied tonen.’ Een ander belangrijk voordeel heeft met toegankelijkheid te maken. ‘Je kunt bijvoorbeeld een functie voor dove- en slechthorende mensen in de app inbouwen zodat de informatie ook voor hen begrijpelijk is’, aldus Patrick. ‘Op eenzelfde manier kun je de app toegankelijker maken voor blinde- en slechtziende mensen door voor hen specifieke functies toe te voegen.’ Pin ‘m er niet op vast, maar Patrick hoopt dat de app in 2023 uitkomt.

Het volledige artikel lees je hier: https://www.iphoned.nl/nieuws/nl-alert-interview/

]]>