Nieuws | Alle nieuwsberichten | landelijkemeldkamer.org https://www.k-lmo.nl/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Wed, 20 Nov 2019 05:03:19 GMT 2019-11-20T05:03:19Z nl Meldkamer Noord-Holland officieel geopend https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/november/meldkamer-noord-holland-officieel-geopend.html Donderdagmiddag 14 november is de vernieuwde meldkamer in Noord-Holland officieel geopend. De meldkamer in Noord-Holland bestaat uit de voormalige meldkamers in Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit in 2020 ook aan. Het is de derde meldkamer van tien locaties, die is aangesloten op de landelijke ICT-voorzieningen voor meldkamers. Samen werken zij aan de meldkamer van de toekomst. nieuwsdocument Thu, 14 Nov 2019 18:04:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/november/meldkamer-noord-holland-officieel-geopend.html 2019-11-14T18:04:00Z Om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de hulpdiensten beter te faciliteren bij de hulpverlening en bestrijding van crises en rampen moeten de meldkamers toekomstbestendig en goed voorbereid op hun taken zijn. Daarom organiseren we de meldkamers anders. Ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie krijgen één landelijk netwerk van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken kunnen overnemen als dat nodig is en 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn.

Landelijk netwerk en betere dienstverlening
De meldkamer Noord-Holland is onderdeel van dit landelijke netwerk, dat er begin 2023 moet zijn. Dit moet leiden tot meer veiligheid door uniforme landelijke kwaliteit, verbetering van de bereikbaarheid tijdens piekbelasting, meer uitwijkmogelijkheden in geval van uitval, betere informatie-uitwisseling tussen diensten en regio’s en betere dienstverlening voor de burger. Burgemeesters Romeyn, Hamming en Dales – de bestuurlijk portefeuillehouders van de meldkamer Noord-Holland - stonden tijdens de opening donderdagmiddag stil bij de reeks van vernieuwingen op het meldkamerdomein: “Door de vernieuwingen zijn de hulpverleningsdiensten nog beter in staat om hulpvragen van onze inwoners en crisissituaties het hoofd te bieden”. “Een enorme operatie die voor de burger eigenlijk achter de schermen en geruisloos is verlopen”.

Anke Kortenray, hoofd meldkamer: "We zijn er in de voorbereiding lang mee bezig geweest. Dit is een belangrijke stap voorwaarts, waarin wij nu deel uitmaken van de meldkamer van de toekomst en klaar zijn voor de technische en maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen. Er is door veel partijen een aantal jaren lang hard gewerkt om de meldkamer Noord-Holland te realiseren, en vandaag is het dan eindelijk zover… de officiële opening!”

MKNH opening

Burgemeesters Hamming, Dales en Romeijn, Lid Korpsleiding/portefeuillehouder LMS Liesbeth Huyzer en Hoofd Meldkamer Noord-Holland Anke Kortenray verrichten samen de opening

 

 

 

 

 

]]>
Meerwaarde beeld- en sensorinformatie voor intakeproces onderzocht https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/november/meerwaarde-van-beeld--en-sensorinformatie-voor-het-intakeproces-onderzocht.html Hoe beïnvloeden en verbeteren beeld- en sensorinformatie de heterdaadkracht? Om deze vraag te beantwoorden is in februari 2019 het project Beeldregie in Meldkamer Rotterdam gestart. nieuwsdocument Wed, 06 Nov 2019 10:34:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/november/meerwaarde-van-beeld--en-sensorinformatie-voor-het-intakeproces-onderzocht.html 2019-11-06T10:34:00Z Beelden in de meldkamer zijn niet nieuw. Nu worden beelden ook al gebruikt door cameratoezicht door gemeenten. Beelden worden dan real-time gestuurd om bijvoorbeeld een verdachte te volgen. Ook in de meldkamers wordt er geëxperimenteerd met beelden bij meldingen. De centralisten in de Meldkamer Noord-Nederland kunnen bijvoorbeeld met de software WeSeeDo een videoverbinding tot stand brengen met de melder.

Het project Beeldregie gaat na hoe je zo slim mogelijk met beelden- en sensorinformatie uit verschillende bronnen omgaat. Daarnaast wordt verkend hoe het regieproces van beelden eruit moet komen te zien. Want wanneer er een overvloed aan beelden binnenkomt, is het belangrijk om de juiste beelden te vinden. Het project wordt uitgevoerd vanuit de meldkamer Rotterdam met inzet van alle meldkamer in Nederland en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Experimenten
Peter Speijer is samen met Jan Spijkerman (Politie en LMS) en Freek van Elswijk (Innovatie Stichting DITSS) trekker van het project Beeldregie en werkzaam als operationeel specialist bij de politie Rotterdam. “Via experimenten onderzoeken wij wat de meerwaarde van het toevoegen van beelden en andere sensorsignalen aan het intakeproces is. Dit doen we met bestaande incidenten. Een betrof een overval op een supermarkt en een volgende was een brand op GRIP 2 niveau. Centralisten, medewerkers van het realtime intelligence center (RTIC) en een calamiteitencoördinator die destijds bij het incident betrokken waren, liepen samen de melding uit. Met elkaar hebben we de meldingen ontleed en gekeken waar beeld had kunnen helpen in de interventie. Waar er geen beeld was toen het incident zich daadwerkelijk afspeelde, voegden wij beeld toe. We zien hierin ook een gebrek aan kennis wat er technisch mogelijk is om aan beeld- en sensorinformatie te komen. Na het uitlopen van de experimenten wordt duidelijk wat wel kan. Deze mogelijkheden ervaren we als waardevol.”

De rol van beeldregisseur
Om het regieproces van beelden beter te begrijpen heeft het projectteam ook gekeken bij andere organisaties die hier al kennis en ervaring mee hebben opgedaan”, waaronder de NOS. Speijer ziet gelijkenissen tussen de nieuwsredactie en de meldkamer. “De NOS verzamelt nieuws. Zij zoekt naar informatie op internet, social media  en ook op straat. Ze krijgen beelden binnen en maken zelf beeld. De beeldregisseur maakt een selectie van de beelden die jij terug ziet op het nieuws. De nieuwsgaring op een redactie zien we ook terug in de meldkamer met een calamiteitencoördinator en centralisten. In de eerste maanden van ons project hebben we ontdekt dat er zoveel bronnen en informatie zijn dat regie op beeld noodzakelijk is. Het is verstandig om dit net als bij de NOS via een beeldregisseur te borgen. Op basis van de behoefte stroomt de beeldregisseur de beelden door naar de juiste persoon. Bijvoorbeeld de centralist of de calamiteitencoördinator.”

Vervolg
Er staat nog één experiment op de planning voor het einde van het jaar. “De rapportage die we aan het eind van de experimenten klaar hebben liggen, laat zien welke behoeften er zijn voor beeld- en sensorinformatie en uit welke verschillende bronnen,” geeft Speijer aan. “Er zijn zoveel meer bronnen dan cameratoezicht, zoals scanauto’s en bodycams.” De ervaringen en opbrengsten worden gedeeld in landelijk overleg en met de LMS. Deze ervaringen kunnen helpen bij het formuleren van landelijk beleid en werkwijzen. “Wat het project niet heeft meegenomen zijn vraagstukken rondom privacy en informatiebeveiliging. Dit hebben we bewust gedaan omdat we juist de behoeften in kaart willen brengen zonder beperkingen. Wat is er beschikbaar en wat zou kunnen helpen? Een volgende stap is kijken wat er in de techniek en wetgeving kan worden gerealiseerd. Hier wordt informatiebeveiliging wel in meegenomen.”

Impact op centralisten en proces
In 2018 en 2019 vond er ook een aantal experimenten over melden met beeld. Deze waren onderdeel van het programma Het Nieuwe Melden, waarin het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de hulpverleningsdiensten en TNO samen onderzoeken hoe de overheid zich slimmer kan organiseren en beter gebruik kan maken van de kansen die nieuwe communicatievormen bieden voor het melden van veiligheidsincidenten. De uitkomsten van deze experimenten zijn gebundeld in twee onderzoeksrapporten: 1) over de impact van beeld op centralisten en 2) het effect van beeld op het 112-proces.

Meer informatie
Heb je vragen over het project of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter Speijer (peter.speijer@politie.nl).

]]>
Handen uit de mouwen voor de nieuwe meldkamer https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/november/handen-uit-de-mouwen-voor-de-meldkamer.html Leon Goossens (Beheer Tilburg) en Simon de Leeuw (Beheer Middelburg) zullen vanaf nu in Bergen op Zoom kwartier gaan maken. Waar nu nog 20 lege rekken staan in de server-ruimte moet het straks gonzen van activiteit. Met slechts één gezamenlijk doel: een goed draaiend ICT-systeem opleveren waarmee 250 centralisten 24/7 hulpdiensten aan kunnen sturen zodat de 1,5 miljoen inwoners in onze regio zo snel mogelijk hulp krijgen in geval van nood. nieuwsdocument Tue, 05 Nov 2019 16:36:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/november/handen-uit-de-mouwen-voor-de-meldkamer.html 2019-11-05T16:36:00Z Hoewel Simon zelf niet meegaat naar de nieuwe werkplek in Bergen op Zoom voelt hij zich wel heel sterk betrokken: “In 2015 kreeg ik mijn eerste mailtje over deze opdracht. De afgelopen jaren was vooral papierwerk, besluiten nemen en afwegingen maken. Nu wordt het echt tastbaar. Hoe bouwen we een volwaardige omgeving die niet te groot is en passend binnen de LMS-organisatie? Daar hebben we iedereen van beheer bij nodig, de samenwerking wordt steeds intenser en intensiever. Onze gezamenlijke kennis moeten we inzetten voor de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer. Ondanks dat ik zelf niet meega voelt het wel alsof ik het voor mezelf bouw.”

Leon vertelt hoe hij de komende tijd aan de slag gaat: “In het nieuwe pand starten we echt helemaal blanco. Ik rijd straks met een paar serverkasten in m’n auto naar Bergen op Zoom. Zo komt het ook daar langzaam tot leven. In Tilburg ken ik in het doolhof van de serverruimte blind de weg, ik weet precies welk kabeltje in welke outlet zit en welke leverancier we moeten hebben als er iets mis gaat.” Hij lacht: “Zelfs als ze me bellen tijdens mijn vakantie op Santorini!

beheerders

Beiden zien het als een unieke kans om hun expertise in te zetten voor het bouwen van de meldkamer van de toekomst. Simon: “Hierin kan ik echt m’n ei kwijt: kritisch meedenken aan oplossingen vanuit mijn technische expertise èn de vertaling naar hoe het systeem kan ondersteunen aan het operationeel proces op de meldkamer. Een heerlijke rol – ik ben een pain in the ass als ik vind dat een burger niet geholpen is met een beslissing. Dan krijgen ze het van mij te horen!” De focus van Leon ligt op de inrichting en koppeling: “Er zullen de komende tijd zeker de nodige hik ups zijn, 1000 zaken die nog uit de kast komen vallen waar we oplossingen voor moeten bedenken. De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan hard, daarin maken we meteen ook een professionaliseringsslag.” Wat het werk straks in de nieuwe situatie inhoudelijk nog van hen vraagt is nog onduidelijk. Leon: “Nu doen we nog heel veel zelf. Straks wordt een heel groot deel landelijk geregeld. Blijven er dan voor ons nog wel de leuke dingen over? We zullen het wel zien.”

Wat merkt de omgeving ondertussen van alle activiteiten? Simon: “We gaan eerst van twee naar drie meldkamers om te beheren voordat we weer terug gaan naar één systeem. Met een strakke planning. De landelijke ontwikkelingen staan ondertussen niet stil, de updates van de huidige systemen gaan ook gewoon door. Daarnaast gaan we de komende maanden nieuwe aanpassingen van GMS testen en invoeren en centralisten opleiden voor LMS. Tijdens deze verbouwing is de keuken gewoon open. Dit betekent dat centralisten daar iets van merken en extra belast kunnen worden.”

Samen hebben Leon en Simon duidelijk één gemeenschappelijk doel voor ogen: “We doen het niet voor onszelf. Voor ons is er maar één ding belangrijk: de burgers! Techniek is een voorwaarde: als 250 centralisten straks hun werk kunnen doen om onze 2,5 miljoen inwoners in geval van nood te helpen, dan hebben we ons werk goed gedaan. ”

 

 

]]>
De nieuwe meldkamer Zeeland en Midden - en West-Brabant staat! https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/november/nieuwe-meldkamer-zeeland-en-midden-en-west-brabant-staat.html In april 2018 werd in Bergen op Zoom de eerste paal in de grond geslagen. Nu is de zandvlakte veranderd in een modern gebouw dat onder andere de gemeenschappelijke meldkamer van Zeeland en Midden- en West-Brabant zal huisvesten. nieuwsdocument Tue, 05 Nov 2019 16:17:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/november/nieuwe-meldkamer-zeeland-en-midden-en-west-brabant-staat.html 2019-11-05T16:17:00Z Een kwart van de 8500 vierkante meters wordt ingericht voor meldkamermedewerkers van de brandweer, politie en ambulance. De huisvesting van de verschillende hulpdiensten is een belangrijk thema geweest in de aankleding van het gebouw. Toekomstige gebruikers hebben hierover kunnen meedenken in  klankbordgroepen en middels  internetenquêtes. Een van de bindende factoren van de verschillende hulpdiensten is de regio waarin zij opereren. Om deze reden zijn er door het hele gebouw fotomaterialen en foto’s van de natuur uit de regio te vinden.

fotos natuur

Dienstkleding in isolatieplaten
Ook is er veel aandacht besteed aan duurzaamheid bij de bouw en is het gebouw zo goed als energie neutraal. Het gebouw heeft onder andere een ‘groen’ dak met zonnepanelen, een Warmte Koude Opslag installatie en een systeem onder het parkeerterrein om regenwater op te vangen. Een bijzonder initiatief is het maken van akoestische panelen bestaande uit textielvezels. Daarvoor is dienstkleding van politie, brandweer, ambulance en defensiepersoneel ingezameld voor de verwerking. Zo maken de hulpdiensten niet alleen gebruik van het gebouw, maar dragen zij zelfs bij aan het bouwmateriaal.

iso

 

 

 

 

 

 

Planning
Hoewel enige vertraging ervoor heeft gezorgd dat de bouwkundige oplevering in oktober 2019 niet meer werd gehaald, staat de oplevering van de ICT en de meldtafels niet stil. Volgens de nieuwe planning zal de bouwkundige oplevering in november  zijn en   de politie zal vervolgens in januari 2020 haar  intrek nemen in het pand. Op 1 februari 2020 dient de meldkamer technisch gereed te zijn. De migratie van de meldkamersystemen blijft op juni 2020 staan. Hierna zal de meldkamer operationeel zijn.

Meer weten?
Dan kun je terecht bij Alfred van der Meer, regionaal kwartiermaker  (Alfred.van.der.Meer@gmk-mwb.nl).

]]>
Grootscheepse verbouwing Meldkamer Noord-Nederland https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/oktober/grootscheepse-verbouwing-meldkamer-noord-nederland.html De meldkamertafels van de Meldkamer Noord-Nederland waren 8 jaar na de samenvoeging wel afgeschreven. Maar tussen neus en lippen even nieuwe plaatsen, is er niet bij. Daar ging een traject aan vooraf van zeker 5 maanden waarin zoveel mogelijk medewerkers betrokken werden. nieuwsdocument Wed, 16 Oct 2019 11:37:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/oktober/grootscheepse-verbouwing-meldkamer-noord-nederland.html 2019-10-16T11:37:00Z Uiteindelijk was de vervanging van de meldkamertafels een mooie kans om ook voor een andere opstelling te kiezen. De brandweer wilde graag in 2 halve manen zitten. Ze hoeven de stoelen alleen maar om te draaien en dan creer je een soort van middenplein. Handig om te overleggen. De politie wilde het liefst dezelfde kant op kijken, met de rug naar de Calamiteitencoördinator (Caco). Als een soort omgekeerd klaslokaal. De ambulance wilde het juist andersom en wel naar de Caco kijken.

Het is een grote klus waarbij elke 2 weken een blok van 4 tot 6 tafels worden vervangen. Al met al ben je dan 16 weken bezig. Begin december moet het dan allemaal klaar zijn. Zo niet, dan trekken we het over het jaar heen omdat de decembermaand al druk genoeg is op een meldkamer.

De Leeuwarder Courant zag er een mooi artikel in. Ook Omrop Fryslân brengt nog een bezoekje aan Drachten.  

Bron: Leeuwarder Courant

Bron foto: Leeuwarder Courant

]]>
Bron: Leeuwarder Courant
Meldkamer 112 krijgt ruime voldoende https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/oktober/meldkamer-112-krijgt-ruime-voldoende.html Burgers in acute noodsituaties ervaren het contact met de meldkamer via het alarmnummer 112 als zeer positief. De waardering ligt ruim boven de 8. Mensen hebben duidelijk waardering voor hoe het melden bij het alarmnummer 112 verloopt. Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft verricht. nieuwsdocument Tue, 15 Oct 2019 12:19:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/oktober/meldkamer-112-krijgt-ruime-voldoende.html 2019-10-15T12:19:00Z Voor het onderzoek ‘Melden via 112’ is met experts gesproken, met mensen met een communicatieve beperking en met burgers die ervaring hadden met het doen van een noodmelding. Het ministerie wilde weten hoe mensen in acute nood het beste geholpen kunnen worden door de hulpdiensten. En welke aanpassingen nodig zijn in de werkwijze op de meldkamer voor het verwerken van de meldingen. Dit laatste ook met het oog op technologische ontwikkelingen die burgers (in de toekomst) gaan gebruiken om hulpdiensten in te schakelen.

Snel en adequaat bepalen wat de juiste hulp is en voldoende empathie tonen noemen burgers en experts als essentiële basisvoorwaarden voor goede hulp door de meldkamer. Burgers vinden locatiebepaling tijdens het melden vanzelfsprekend. Ze gaan er eigenlijk van uit dat de locatie van de melder bekend is. Verder geven zij aan een ‘noodknop’ op mobiel of tablet te willen.

Locatiebepaling en app
Automatische locatiebepaling van de melder is op Androidtelefoons (met minimaal versie 4.0) en op iPhones (met minimaal iOS versie 13) ingevoerd. Verwacht wordt dat apps een grotere rol gaan spelen voor het melden van noodsituaties. Vooral voor burgers die niet kunnen spreken of die ongemerkt willen melden dat zij in gevaar zijn. Een speciale 112-app is in ontwikkeling. Daarnaast verwacht men dat eCall (auto belt automatisch de meldkamer na een ongeluk) een grotere rol gaat spelen bij het melden van een acuut noodgeval, gezien de Europese verplichting sinds 1 april 2018 voor nieuwe modellen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen.

De conclusies geven volgens het onderzoek geen aanleiding om de werkprocessen bij het melden van burgers van noodsituaties wezenlijk te veranderen. De wensen en ideeën van burgers lopen parallel met de huidige ontwikkelingen in de meldkamer: implementatie van automatische locatiebepaling en ontwikkeling van een 112-app, inclusief een noodknopfunctie.

Meer informatie
Download dan het eindrapport: Melden via 112 Perspectieven van burgers en centralisten

(Bron: Ministerie van JenV, 15 oktober 2019)

]]>
Nauwkeurige locatiebepaling 112-beller nu ook beschikbaar op iPhones https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/september/nauwkeurige-locatiebepaling-112-beller-nu-ook-beschikbaar-op-iphones.html De techniek Advanced Mobile Location (AML) is nu ook beschikbaar voor iPhonegebruikers. Centralisten van de meldkamers kunnen met behulp van AML tijdens een 112-gesprek zien waar 112-bellers zich bevinden. nieuwsdocument Mon, 23 Sep 2019 07:10:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/september/nauwkeurige-locatiebepaling-112-beller-nu-ook-beschikbaar-op-iphones.html 2019-09-23T07:10:00Z Snelle, accurate en betrouwbare locatiebepaling is van groot belang om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de hulpdiensten beter te faciliteren bij de hulpverlening. AML is voor Androidtelefoons in maart 2019 ingevoerd. Vanaf nu werkt AML ook op iPhones, waarop de nieuwste versie van het besturingssysteem (iOS13) is geïnstalleerd.

Hoe werkt het?
Als u 112 belt met een mobiele telefoon, stuurt AML tijdens het gesprek uw locatie naar de meldkamer. AML werkt vanzelf als u met een Androidtelefoon (met minimaal versie 4.0) of iPhone (met minimaal iOS13) 112 belt. Ook als de locatievoorzieningen in uw telefoon uit staan. De centralist vraagt u daarnaast ook nog zelf waar u bent, om er zeker van te zijn dat de hulp maar de juiste plek wordt gestuurd. Gedurende het 112-gesprek wordt AML tijdelijk aangezet. Daarna schakelt het zichzelf uit.

AML zorgt ervoor dat de centralist van de meldkamer sneller de juiste hulp kan sturen naar de juiste plek. Dat kan een groot verschil maken als iemand in nood niet duidelijk kan maken waar hij zich bevindt.

Meer informatie
Meer informatie over AML vindt u op in de Vraag en Antwoord AML of bekijk het filmpje over de werking van AML (Bron: RTL Nieuws, maart 2019)
Om de (ontvangst van) locatiegegevens op de meldkamer te verbeteren, zijn naast AML meerdere manieren beschikbaar of in ontwikkeling om de locatie van een melder te bepalen. Bekijk het overzicht in de infographic locatiebepaling meldkamers.

]]>
Rapport Continuïteit Meldkamers https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/september/rapport-continuiteit-meldkamers.html Op 6 september heeft de Inspectie J&V de bevindingen van haar onderzoek naar de continuïteit van meldkamers naar de Tweede Kamer gestuurd. nieuwsdocument Tue, 10 Sep 2019 06:08:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/september/rapport-continuiteit-meldkamers.html 2019-09-10T06:08:00Z Dit is een vervolg op een door de Inspectie uitgevoerd onderzoek in 2015 waaruit bleek dat de meldkamers kwetsbaar waren.
De Inspectie constateert nu dat er, ten opzichte van 2015, door de betrokken partijen weinig voortgang geboekt is in de verbetering van de continuïteit van de vitale meldkamerprocessen. Uitzondering daarop is de landelijke 112-centrale die ondergebracht is binnen de Landelijke Eenheid van de politie. Tegelijkertijd stelt de Inspectie J&V vast dat de nieuwe aanpak door de Landelijke Meldkamer-Samenwerking (LMS) een positieve werking heeft op de ontwikkelingen in het meldkamerdomein.

Het rapport van de Inspectie wordt vergezeld door een beleidsreactie van de Minister van J&V. Deze geeft daarin aan dat hij het merendeel van de aanbevelingen van de Inspectie overneemt, aangevuld met de verbeterstappen die al door de betrokken partijen gezet zijn en op korte termijn gezet worden. De Minister beschouwt de bevindingen en aanbevelingen van de Inspectie als een bevestiging van zijn gehanteerde beleidslijn (koers). Vanuit de veiligheidsregio’s, politie, ambulancezorg en LMS is, via de lijn van het Strategisch Meldkamerberaad (SMB), input geleverd voor deze beleidsreactie.

]]>
Programma Implementatie Nationaal Meldkamer Systeem van start https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/augustus/programma-implementatie-nationaal-meldkamer-systeem-van-start.html Het Strategisch Meldkamer Beraad heeft het startsein gegeven voor een apart programma voor het verkrijgen en implementeren van een nieuw meldkamersysteem voor alle meldkamers. nieuwsdocument Tue, 06 Aug 2019 08:13:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/augustus/programma-implementatie-nationaal-meldkamer-systeem-van-start.html 2019-08-06T08:13:00Z Een landelijk, toekomstbestendig, flexibel en multidisciplinair systeem maakt de totale meldkamerorganisatie flexibeler en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie. Het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) heeft besloten over de scope en de te volgen aanbestedingsprocedure. Ook zijn de kaders en uitgangspunten voor de start van het ‘Programma implementatie Nationaal Meldkamer Systeem (NMS)’ vastgesteld.

Vervolg op marktverkenning
In het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst is afgesproken dat een aanbestedingstraject wordt opgestart voor een NMS. Dit nieuwe meldkamersysteem komt in de plaats van het huidige gemeenschappelijke meldkamersysteem (GMS) dat nu in gebruik is op de meldkamers als kernsysteem voor het incidentafhandelingsproces. GMS dateert uit 1995 en is aan vernieuwing toe. Daarom is in 2017 een eerste marktverkenning gestart om na te gaan wat er al te koop is op dit gebied. In 2018 kreeg de verkenning een vervolg, waarbij de wensen van de gebruikers een belangrijk uitgangspunt vormden.

Momenteel wordt gewerkt aan het programmaplan voor de implementatie van NMS. Dit programmaplan beschrijft de organisatie van de werkzaamheden om te komen tot de implementatie van een NMS. Ook de ter vervanging van GMS benodigde producten/diensten vallen hieronder.

Initiatiefase
Het programma kent een aantal fasen die achtereenvolgens worden doorlopen:

  1. Initiatie van het programma
  2. Aanbesteden (en verkrijging overige functionaliteiten)
  3. Implementeren
  4. Post implementatie activiteiten

Het SMB is akkoord met de start van de initiatiefase van het programma. In deze fase staan het opzetten van de programmaorganisatie en de initiatie van de projecten die gericht zijn op de aanbesteding en verkrijging van NMS en overige functionaliteiten centraal. Ook wordt er het nodige inhoudelijke werk gedaan op het gebied van (juridische) aanbestedingsdocumenten en het voorbereiden van de BIT (Bureau ICT)-toets.

Aanbestedingsprocedure
Voor het verkrijgen en implementeren van een nieuw NMS moet een aanbestedingsprocedure gevolgd worden. Deze aanbesteding wordt in fase 2 voorbereid en uitgevoerd.

Vervolg
In de initiatiefase die nu is gestart, wordt gewerkt aan

  • het samen met de disciplines en het ministerie verder uitwerken van het programmaplan
  • het opzetten van de programma organisatie en de bemensing daarvan
  • de strategische planning
  • de voorbereiding van de werkorganisatie voor fase 2

Doel is om begin oktober deze eerste fase af te ronden, waarna de aanbestedingsfase start.

Vragen
Voor vragen over het programma NMS kun je terecht bij Cor Visser, Programmamanager, cor.visser@k-lmo.nl

gms

 

 
   


 

]]>
Mensen van de Meldkamer: Rémy Biesmans, calamiteiten coördinator Meldkamer Limburg https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/juni/mensen-van-de-meldkamer-remy-biesmans.html Rémy is calamiteiten coördinator van Meldkamer Limburg. In een veelzijdige functie bevordert hij de samenwerking tussen de verschillende kolommen op de meldkamervloer. nieuwsdocument Tue, 18 Jun 2019 14:10:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/juni/mensen-van-de-meldkamer-remy-biesmans.html 2019-06-18T14:10:00Z Rémy had een internationale managementfunctie. “Ik vond mijn werk leuk, maar kreeg ik er energie van? Was ik intens gelukkig? Het maakte mij niet uit of ik spijkers of spijkerbroeken verkocht.” Toen heeft Rémy de keuze gemaakt om iets heel anders te gaan doen en kwam hij op de meldkamer terecht.

Anderhalf jaar geleden begon Rémy bij het Regionaal Service Centrum van Politie Limburg. “Dat werk wordt zwaar onderschat,” zegt hij. In januari 2019 is hij in dienst van de Veiligheidsregio operationeel gestart als calamiteitencoördinator, ook wel caco genoemd. “Als caco ben je de linking pin voor de kolommen. Iedereen in de meldkamer zit in zijn eigen kolom en kijkt door zijn eigen bril. We kunnen ons weinig tot geen fouten veroorloven en daarom is iedereen perfectionistisch, iedereen met zijn eigen bril op. Dat brengt een bepaalde dynamiek met zich mee. De meerwaarde van een caco is het vormen van een eenduidig beeld, maar ook wederzijds begrip en verbinding. Je moet er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk ruis is op de zender.” In de praktijk betekent dit dat Rémy als caco meedenkt met elk incident dat multi is of dreigt te worden. Bijvoorbeeld overzien op veilige aanrijdroutes voor politie en ambulance bij een brand die is gemeld bij de brandweer.

Remy Biesmans MKLWij zijn nu met 5,5 fte ingezet op een functie die 24/7 op de meldkamer aanwezig moet zijn. Dit is erg weinig, maar een begin is gemaakt om een vaste caco zoveel mogelijk binnen de meldkamer aanwezig te hebben”. Voor de functie moet je snel kunnen schakelen en inspelen op de vragen en behoeftes van de verschillende kolommen. Daarnaast moet je jezelf kunnen wegcijferen, want je moet ‘leidinggeven’ wanneer dat nodig is. Niet om jezelf constant in de positie van leider te zetten. Het gaat hier namelijk niet om mij, maar om een succesvolle afhandeling van een incident. Samen doe je het!” Vrij kunnen zijn van aannames om zaken objectief te benaderen is ook belangrijk. “Bijvoorbeeld als een agent ter plaatse zegt dat een persoon is overleden, dan moet dat wel eerst worden bevestigd door een ambulancemedewerker. Daar baseer je verdere beslissingen en acties op.”

Door incidenten die hij meekrijgt als caco op de meldkamer kijkt Rémy ook wel anders naar het leven.  “Wanneer je bijvoorbeeld een incident ziet waarbij iemand als gevolg van drugsgebruik in het ziekenhuis belandt, dan denk je toch ook wel aan je eigen puberende tweeling.  De bekende “Jaaa pap, wij weten het wel” gaat regelmatig over de tafel in huize Biesmans. Als er een incident is waarbij een jongeman verdronken is, dan realiseer je jezelf toch dat dit ook jouw eigen kinderen kan overkomen.  En ondanks mijn regelmatige veiligheidspreek thuis is het grappige dat mijn jongens nog nooit zo vaak hebben gevraagd hoe mijn werkdag was.

Hoe dan ook ervaart Remy zijn werk op de meldkamer als een verrijking van zijn leven, dit is een prachtige baan! Had ik bij wijze van spreken 15 jaar eerder moeten doen Voor de hulpverlening op straat wil hij meegeven: “Maak optimaal gebruik van de meldkamer. Wij hebben het schaakbord in beeld. Op straat hebben ze de details. Deze interactie zorgt voor synergie.”

]]>