Nieuws | Alle nieuwsberichten | landelijkemeldkamer.org https://www.landelijkemeldkamer.org/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Mon, 29 Nov 2021 12:41:30 GMT 2021-11-29T12:41:30Z nl Hoogste punt nieuwbouw meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn bereikt https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/oktober/hoogste-punt-nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland-in-apeldoorn-bereikt.html Het is altijd een heugelijk moment in een bouwproces: het hoogste punt bereiken. Voor de nieuwbouw van de nieuwe meldkamer is dat feestelijke moment op 26 oktober. Stap voor stap komt de nieuwe meldkamer steeds dichterbij. nieuwsdocument Tue, 26 Oct 2021 07:17:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/oktober/hoogste-punt-nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland-in-apeldoorn-bereikt.html 2021-10-26T07:17:00Z Sinds de start van de bouw, eind maart, is er veel gebeurd. Na het heien, de aanleg van de fundering en het optrekken van de vijf verdiepingen, bereiken we 26 oktober het hoogste punt van de nieuwbouw. Wie regelmatig in Apeldoorn komt, heeft gezien dat er afgelopen zomer hard is doorgewerkt. Met behulp van een grote telekraan ging het gebouw steeds verder de lucht in. Op dit moment staat er een groot stalen geraamte en zijn de verdiepingsvloeren zichtbaar.

 

 

 

 

 

 

Janice Meerenburgh, kwartiermaker Meldkamer Oost-Nederland: ‘We zijn blij dat het hoogste punt van de bouw is bereikt. Het is nu echt zichtbaar dat hier de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland komt te staan. Dank aan de bouwers, die ondanks corona en winterse weersomstandigheden bij aanvang van de bouw dit voor elkaar hebben gekregen.’

 

 

 

 

 

 

Planning

De bouw verloopt nog steeds volgens planning. Dat betekent dat het gebouw in mei 2022 wordt opgeleverd. Daarna wordt de ICT en inrichting van het pand gerealiseerd. Voorjaar 2023 staat als moment gepland voor de verhuizing naar het nieuwe pand en de livegang van de Meldkamer Oost-Nederland.

Timelapse
Ook benieuwd naar de voortgang van de bouw? Via deze link of onderstaande QR-code is het verloop van de bouw tot nu toe te zien in een timelapse.

 

]]>
Hackathon: Pilot met inzet vrijwillige hulpverleners https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/september/hackathon-pilot-met-inzet-vrijwillige-hulpverleners.html Eind vorig jaar is binnen de Odyssey Hackathon een challenge gestart met de vraag ‘Hoe kan iedere burger onderdeel worden van acute hulpverlening, gebaseerd op wat men aantoonbaar weet, kan of heeft?’ Het winnende team (Animo) heeft een concept ontwikkeld waar gefilterd kan worden op gecertificeerde vaardigheden. De centralist kan op basis van die filtering de betreffende persoon oproepen om naar de plaats van het incident te gaan met een specifiek handelingsperspectief. nieuwsdocument Mon, 13 Sep 2021 10:45:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/september/hackathon-pilot-met-inzet-vrijwillige-hulpverleners.html 2021-09-13T10:45:00Z Onlangs heeft de LMS een eerste stap gezet om in de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) een pilot hiermee te starten. Daarbij kijken we hoe we het personeel van de VRD buiten hun reguliere dienst kunnen inzetten bij 112-meldingen. Innovatiemanager Sander Koot: ‘In deze pilot hopen we te leren om te filteren op certificaten van specifieke handelingen, dit (automatisch) te koppelen aan incidenttypen en inzicht te krijgen welke vaardigheden en welke situatie van toegevoegde waarde zijn.‘

 

 

 

 

 

 

Over de pilot

Het uiteindelijke doel is om te komen tot een oplossing die elke centralist in staat stelt om zicht te krijgen op de beste samenstelling van hulpverleners. We bieden hen daarbij één plek waar om specifieke handelingen kan worden gevraagd of waar het systeem diverse beschikbare handelingen aanbiedt. De pilot duurt nog tot het einde van 2021. Het ontwikkelteam zal elke twee weken een werkend stuk software opleveren.

Hackathon: Wat was dat ook alweer?

Tijdens een hackathon zoeken innovatieteams uit de hele wereld naar een oplossing voor grote uitdagingen. Afgelopen jaar heeft de LMS een challenge ingeleverd waarop die innovatieteams konden meedenken. Deze challenge ontstond vanwege het besef dat veiligheid – en het creëren ervan – niet meer alleen een taak van de overheid is. De gehele samenleving heeft hier een rol in maar deze rol wordt minimaal benut. Ons doel is om iedere burger in staat te stellen om een rol te spelen bij acute hulpverlening op basis van wat iemand kan, weet en heeft.

]]>
Aan wie mag LMS voorzieningen leveren? https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/juni/aan-wie-mag-lms-voorzieningen-leveren.html De primaire taak van LMS is om te komen tot een stelsel van 10 operationeel en beheersmatig verbonden meldkamers. De wereld om het meldkamerveld staat echter niet stil en dus komen er met regelmaat verzoeken van partijen binnen die niet binnen de huidige opdracht vallen. Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad (BMB) heeft hiervoor nu een procesvoorstel bekrachtigd. nieuwsdocument Fri, 04 Jun 2021 05:11:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/juni/aan-wie-mag-lms-voorzieningen-leveren.html 2021-06-04T05:11:00Z Als gemeenschappelijk besluit is genomen dat de LMS een impactanalyse doet wat de vraag betekent en dat we dit voorleggen aan het veld. Zij besluiten uiteindelijk of we aan het verzoek kunnen voldoen of niet. De regel is dat dergelijke vragen binnenkomen via  de hoofdgebruikers van de meldkamervoorzieningen  of – als er geen relatie is met de hoofdgebruikers  – via het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee is inkleuring gegeven aan een langlopend vraagstuk hoe wij omgaan met dergelijke vragen uit het veld!

]]>
Jaarverantwoording: Bouwen aan Continuïteit in Crisistijd https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/mei/jaarverantwoording-bouwen-aan-continuiteit-in-crisistijd.html Het jaaroverzicht geeft een beeld van onze resultaten in 2020 en is de verantwoording van de uitvoering van het beleid. nieuwsdocument Wed, 19 May 2021 09:43:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/mei/jaarverantwoording-bouwen-aan-continuiteit-in-crisistijd.html 2021-05-19T09:43:00Z Het jaar 2020 was in vele opzichten anders dan voorgaande jaren. We kregen te maken met onvoorziene omstandigheden waarop we als meldkamers moesten anticiperen, zoals de Covid-19 pandemie en brandstichtingen in zendmasten. Desalniettemin hebben we ondanks, maar juist ook door deze ontwikkelingen, versneld kunnen werken aan de continuïteit van onze meldkamers. Daar zijn we trots op!

Mijlpalen

2020 was ook het jaar dat de Wijzigingswet meldkamers in werking trad, 10 jaar na het regeerakkoord. Het C2000-netwerk werd gemigreerd en het nieuwe 112-platform werd in gebruik genomen. NMS maakte grote stappen en meldkamer Zeeland-West-Brabant nam z’n intrek in het nieuwe pand in Bergen op Zoom. Stuk voor stuk allemaal mijlpalen.

Meer weten?

Lees dan hier de samenvatting van de jaarverantwoording 2020

]]>
Het jaar van COIN en de LMS https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/mei/het-jaar-van-coin-en-de-lms.html COIN (Common Infrastructure) is de vereniging van telecomaanbieders op de Nederlandse markt en ontwikkeld gezamenlijke standaarden met een gezamenlijke infrastructuur. nieuwsdocument Mon, 10 May 2021 08:12:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/mei/het-jaar-van-coin-en-de-lms.html 2021-05-10T08:12:00Z Als je 112 belt, is het erg belangrijk dat de meldkamer weet wie belt en waar de oproep vandaan komt. COIN verstrekt deze informatie, de NAW-gegevens, namens de telecomaanbieders. Het jaarverslag van COIN staat nu online, inclusief interview met Dienstenmanager 112, Rob Dignum (p. 46-47).

]]>
Gebruikerstesten Nieuwe Meldtafels https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/april/gebruikerstesten-nieuwe-meldtafels.html Twee leveranciers zijn door de selectie voor de levering van de meldtafels gekomen. In maart mochten centralisten van alle meldkamers bij een proefopstelling de twee meldtafels testen in Utrecht. nieuwsdocument Thu, 08 Apr 2021 10:50:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/april/gebruikerstesten-nieuwe-meldtafels.html 2021-04-08T10:50:00Z De huidige overeenkomst met de leverancier voor de meldtafels loopt bijna af. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en de Politie werken samen aan een nieuwe overeenkomst. In het besluit worden verschillende onderdelen beoordeeld waaronder onderhoud, kosten, beheer en comfort voor de eindgebruikers. De gekozen leverancier gaat het onderhoud doen van alle meldtafels, nieuwe tafels leveren aan de nieuwe meldkamers en tafels die te zijner tijd zijn afgeschreven vervangen.

Scores uitdelen

Centralisten van diverse disciplines en meldkamers konden op 15, 16 en 17 maart tijdens een proefopstelling de twee tafels blind testen. Op 15 maart zijn de tafels in aparte sessies door beheerders en ergonomen beoordeeld. Met oog op de coronamaatregelen droeg iedere tester een mondkapje en handschoenen, terwijl onder andere de beenruimte en de bediening van de tafel werden gekeurd en becijferd. Een tester uit Apeldoorn merkte op: “Ik vind het wel belangrijk dat ik mijn bord eten en kopje koffie naast mijn werkspullen op tafel kwijt kan. Daar was bij de ene tafel meer ruimte voor dan bij de ander.” Een verbetering die een aantal testers is opgevallen is dat de tafels en schermen hoger kunnen worden ingesteld dan voorheen.  Dit maakt het eenvoudiger om de werkplek voor gebruikers van verschillende lengtes op de gewenste en goede hoogte in te stellen.

Planning

Eind april wordt bekend welke leverancier de nieuwe meldtafels mag leveren en onderhoud op bestaande tafels mag uitvoeren. De nieuwe meldtafel wordt onder andere geplaatst in de nieuwe meldkamers in Apeldoorn en Amsterdam.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Gerben van der Schrier via gerben.van.der.schrier@politie.nl

 

]]>
Integratie alertering kindvermissingen in Burgernet https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/maart/integratie-alertering-kindvermissingen-in-burgernet.html Bij vermissing van een kind waarbij mogelijk levensgevaar dreigt, is een snelle en brede alertering van het grootste belang. In overleg met de minister van Justitie en Veiligheid is besloten om toe te werken naar een meer samenhangend systeem van publieksalertering. In die context heeft de politie besloten om per 22 juli de alertering van kindvermissingen te integreren in Burgernet dat sinds 1 januari in beheer is bij de LMS. nieuwsdocument Fri, 02 Apr 2021 04:27:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/maart/integratie-alertering-kindvermissingen-in-burgernet.html 2021-04-02T04:27:00Z De integratie van de alerteringen van kindvermissingen binnen Burgernet draagt bij aan het brede initiatief van het ministerie van J&V om de alerteringen te structureren en samen te voegen zodat berichtgeving herkenbaarder wordt. Doordat de politie zich in dit vitale proces losmaakt van individuele marktpartijen – in dit geval van Netpresenter BV – worden kosten bespaard en zit alles onder één dak. Hierdoor verlopen de vermissingsalerteringen straks efficiënter en krijgt de politie meteen meer controle over de alertering en opsporingsberichtgeving.

Burgernet 2.0

Het huidige Burgernet systeem is doorontwikkeld tot Burgernet 2.0, dat begin 2020 operationeel is geworden. Burgernet 2.0 heeft een breed bereik en kent bredere functionaliteiten waaronder de mogelijkheid om landelijk berichten te versturen voorzien van beeldmateriaal. Uitgangspunt van de integratie met Burgernet is dat de huidige kwaliteit en functionaliteit van de vermist-kind-voorziening gehandhaafd blijven. Dit uitgangspunt geldt ook tijdens een beperkte technische overbruggingsperiode gedurende het integratietraject.

]]>
Bouw Meldkamer Oost-Nederland van start https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/maart/bouw-meldkamer-oost-nederland-van-start.html Op 31 maart is de start van de bouw van de Meldkamer Oost-Nederland samen met alle medewerkers op feestelijke wijze gemarkeerd. De nieuwe meldkamer wordt gerealiseerd in Apeldoorn en bedient straks de gehele regio Oost-Nederland. nieuwsdocument Wed, 31 Mar 2021 10:54:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/maart/bouw-meldkamer-oost-nederland-van-start.html 2021-03-31T10:54:00Z Oost-Nederland krijgt één van de grootste 112-meldkamers van Nederland met een verzorgingsgebied van vijf veiligheidsregio’s. Tot die tijd gebeurt dat vanuit de drie huidige meldkamers in Hengelo, Arnhem en Apeldoorn.

Officiële handeling

De afgelopen weken vonden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de start van de bouw, zoals het uitgraven voor de fundering. Met het symbolisch slaan van de eerste heipaal heeft de heer Carol van Eert de bouw van het nieuwe meldkamergebouw officieel gestart. De heer Van Eert (burgemeester gemeente Rheden) is voorzitter van de bestuurlijke regiegroep Meldkamer Oost-Nederland. “We beginnen na een lange voorbereidingsperiode aan de bouw van dit prachtige pand. Het moet vooral een fijne en moderne werkplek voor medewerkers van politie, brandweer en ambulancedienst worden, die op de Meldkamer Oost-Nederland werken om de burger te helpen op het gebied van gezondheid en veiligheid.”

Planning

Met het heien van de fundering zijn de eerste fysieke bouwwerkzaamheden van het nieuwe pand gestart. Daarna worden de ondergrondse leidingen gemaakt en de funderingsbalken gestort. Vervolgens bouwt de aannemer tot en met de zomer aan de hoofdconstructie, die wordt opgebouwd uit een staalconstructie. Volgens planning is het gebouw in mei 2022 gereed, waarna alle telefonie en ICT geïnstalleerd wordt. Naar verwachting is begin 2023 de nieuwe meldkamer volledig operationeel en wordt het eerste 112-telefoontje aangenomen.

Energieneutraal

Het gebouw wordt volgens de meest actuele energieneutrale eisen gebouwd. Er komen zonnepanelen op het dak en op het parkeerterrein. Ook wordt er in laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen voorzien. Dankzij een lichte staalconstructie zijn de meldkamervloer en alle kantoren vrij in te delen. Het gebouw heeft veel glas en een ruim atrium met veel daglicht en een mooi uitzicht over het Van Gelderpark en de groene omgeving. Zo waakt het gebouw letterlijk en figuurlijk over de stad Apeldoorn en zijn omgeving.

 

Bekijk hier een filmpje over het slaan van de eerste heipaal https://youtu.be/TN1imN9CxSg .

 

 

]]>
Europese 112-dag: Collega’s en partners, bedankt! https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/europese-112-dag-collegas-en-partners-bedankt.html Vandaag is het Europese 112-dag! Een dag die de Europese Commissie in het leven heeft geroepen om mensen er bewust van te maken dat 112 in alle lidstaten bereikbaar is voor hulp in levensbedreigende situaties. Dit jaar initieert de EENA (European Emergency Number Association) de campagne #thankyouchain op social media waarbij collega’s en partners elkaar kunnen bedanken. nieuwsdocument Thu, 11 Feb 2021 08:22:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/europese-112-dag-collegas-en-partners-bedankt.html 2021-02-11T08:22:00Z De Landelijke Meldkamer Samenwerking organiseert en beheert, met en voor de politie, brandweer, ambulancezorg en KMar, een landelijk 24/7 bereik- en beschikbaar netwerk van tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamerlocaties waarop deze hulpdiensten hun meldkamerfuncties (gezamenlijk) kunnen uitoefenen. Vanuit deze rol besteden we ook dit jaar weer besteden ook wij vandaag aandacht aan de Europese 112-dag. Dat doen we door aan te sluiten bij de EENA-campagne; we bedanken iedereen in het meldkamerveld – collega’s en samenwerkingspartners/leveranciers -  die dit jaar een (extra) unieke bijdrage heeft geleverd aan het werken aan en in de meldkamer van de toekomst! Medewerkers van de LMS, betrokken disciplines en meldkamers zijn uitgenodigd hun bedankjes in te sturen. Deze bedankjes worden vandaag en komende weken gedeeld via diverse interne communicatiekanalen.

]]>
LMS-kantoorpand in Huis ter Heide aangekocht https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/lms-kantoorpand-in-huis-ter-heide-aangekocht.html Op 1 februari is het koopcontract van het LMS-kantoorpand aan de Huis ter Heideweg 62 te Zeist getekend door het Politie Diensten Centrum. nieuwsdocument Tue, 09 Feb 2021 09:50:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/lms-kantoorpand-in-huis-ter-heide-aangekocht.html 2021-02-09T09:50:00Z Vanaf 1 augustus was dit pand aan de Huis ter Heideweg 62 in Zeist al in gebruik als landelijke LMS-locatie. Het pand werd vanaf die dag gehuurd en was gedeeltelijk beschikbaar als werkplek voor de LMS. Met de ondertekening van het koopcontract door het PDC is het pand nu eigendom van de politie en kan het verder ingericht worden als hoofdkantoor voor de LMS.

Toekomstbestendig thuishonk

Het nieuwe pand wordt het ‘thuishonk’ van de LMS en dé ontmoetings- en werkplaats voor iedereen die werkt voor de LMS en de meldkamers. Het gebouw zou afgelopen maanden verbouwd en ingericht worden als een toekomstbestendige, robuuste en flexibele werkomgeving voor medewerkers van de LMS, hulpverleningsdiensten en meldkamers. Door de coronapandemie en omdat de koop nog niet definitief was, is dit vertraagd. Komende weken wordt een nieuwe planning en bijbehorend ‘vlekkenplan’ (wie/wat zit waar) gemaakt.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Het nieuwe LMS-hoofdkantoor

Multidisciplinair ontmoetingspunt

Het gebouw biedt ook voldoende ruimte voor andere partijen; het pand heeft de potentie om een multidisciplinair, operationeel ‘ontmoetingspunt’ te worden en de eerste stappen hiernaartoe zijn ook gezet. Zo zijn vanaf augustus in verband met de coronacrisis het Landelijk Operationeel Team-Corona (LOT-C), het Landelijk Coördinatieplatform Patiënten Spreiding (onderdeel LNAZ) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) op dit moment de huidige huisgenoten van de LMS. In oktober 2020 is de Dienst Testen hier nog aan toegevoegd. Daarnaast heeft ook het IFV een uitvalsbasis in het gebouw.

Plattegrond en indeling

Het gebouw heeft 4 verdiepingen en beschikt naast de (flexibele) werkplekken over een receptie, vergaderzalen, auditorium en bedrijfsrestaurant. In het gehele pand gelden uiteraard de coronamaatregelen van het RIVM. Ook is signing aangebracht om te attenderen op de coronaregels en zijn er diverse schoonmaak- en desinfectiemiddelen beschikbaar.

]]>