Nieuws | Alle nieuwsberichten | landelijkemeldkamer.org https://www.landelijkemeldkamer.org/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Fri, 08 Dec 2023 10:07:18 GMT 2023-12-08T10:07:18Z nl Uniform Incident Notificatiesysteem gerealiseerd https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/november/uniform-incident-notificatiesysteem-gerealiseerd.html Incident Notificatie Systemen (INS) zijn cruciaal voor het alarmeren en alerteren van functionarissen voor de crisisbeheersing. Meldkamers met de daaraan verbonden veiligheidsregio’s maakten gebruik van verschillende INS-systemen. Na een aanbesteding is begin dit jaar een nieuw systeem gekozen. Inmiddels is iedereen hierop overgegaan! nieuwsdocument Wed, 29 Nov 2023 09:31:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/november/uniform-incident-notificatiesysteem-gerealiseerd.html 2023-11-29T09:31:00Z Per 2020 heeft een groot deel van de veiligheidsregio’s het beheer van hun INS-systemen overgedragen aan LMS. Dit betrof individuele contracten met verschillende leveranciers. Vanwege het aflopen van deze contracten moest er één nieuw INS worden verworven én geïmplementeerd. LMS heeft toen aangeboden ook de meldkamers / veiligheidsregio's van dit INS te voorzien die eigen contracten hadden of nog geen gebruik maakten van een INS.

Voordelen

Het grote voordeel van één gezamenlijk INS voor meldkamers en veiligheidsregio’s is het verminderde risico bij uitval van het systeem. Daarnaast zijn ook nog eens de kosten aanzienlijk lager. Tenslotte draagt het ook bij aan het vereenvoudigen van de meldkamerstandaarden van de brandweer / veiligheidsregio in GMS.

Wie deed wat?

LMS zorgde voor de ontsluiting van het nieuwe INS naar de meldkamer en veiligheidsregio’s en leverde deze gebruiksklaar op. De veiligheidsregio’s verzorgden in samenwerking met de beheerders van LMS voor de daadwerkelijke vulling van het systeem. LMS heeft een standaardinstructie voor gebruikers opgeleverd die de veiligheidsregio’s zelf moesten aanpassen op hun situatie.

‘We hebben dit als LMS echt samen met de 25 veiligheidsregio’s, meldkamers en leverancier gedaan. Het streven was uniformiteit maar met aandacht voor de verschillen die er zijn. We zijn koersvast doorgegaan met een naar tevredenheid en toekomstvast systeem als resultaat!’ Naçi Tanyeri, projectleider.

]]>
Nieuwe broker NL-Alert live https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/oktober/nieuwe-broker-nl-alert-live.html Vanaf woensdag 18 oktober 10.00 uur is de nieuwe NL-Alert broker volledig in gebruik. nieuwsdocument Thu, 19 Oct 2023 07:15:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/oktober/nieuwe-broker-nl-alert-live.html 2023-10-19T07:15:00Z Alle distributiekanalen (van informatieschermen tot telefoonproviders) zijn gemigreerd en getest. De gebruikers zijn opgeleid en kunnen in het systeem. De lijnorganisatie is ingericht en heeft vanaf nu de eerste verantwoordelijkheid bij incidenten en vragen van gebruikers.

LMS bedankt alle betrokkenen vanuit de gebruikersorganisaties, het projectteam, de leverancier en alle LMS’ers die aan de implementatie hebben bijgedragen voor hun inspanning.

Hoe nu verder?

Het projectteam blijft korte tijd intact voor het oplossen van eventuele calamiteiten en het overdragen van een aantal restpunten. Daarna komt een eind aan een project van bijna vier jaar. In 2019 is gestart met de aanbesteding en na de gunning in 2021 heeft de implementatie en alles wat daarbij komt kijken twee jaar geduurd.

Overige verbeteringen

Voor de NL-Alert app loopt op dit moment de “Friends & Family” pilot. Wanneer deze succesvol is, wordt de app nog dit jaar gepubliceerd. Daarnaast werkt LMS aan het gebruik van geofencing voor NL-Alert. Hiermee wordt het bereik van een NL-Alertbericht niet meer door de zendmasten bepaald maar waar iemand is met de telefoon. Hierdoor kunnen berichten veel nauwkeuriger uitgezonden worden. Naar verwachting is geofencing medio Q2 2024 in de lucht.

]]>
Nieuwbouw meldkamer Midden Nederland bereikt hoogste punt https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/september/nieuwbouw-meldkamer-midden-nederland-bereikt-hoogste-punt.html Op 30 augustus bereikte de nieuwbouw voor de gezamenlijke 112-meldkamer Midden Nederland het hoogste punt. In dit gebouw aan de Groest wordt ook het nieuwe politiebureau in Hilversum en het Interregionaal Coördinatiecentrum (IRCC) voor de veiligheidsregio’s Gooi- en Vechtstreek & Flevoland gehuisvest. nieuwsdocument Thu, 21 Sep 2023 07:19:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/september/nieuwbouw-meldkamer-midden-nederland-bereikt-hoogste-punt.html 2023-09-21T07:19:00Z Op deze locatie ontstaat een nieuwe meldkamer als de meldkamers Lelystad en Utrecht samen verder gaan als meldkamer Midden-Nederland. De nieuwbouw wordt in de tweede helft van 2024 opgeleverd. Vanaf het  tweede kwartaal in 2025 zal de meldkamer operationeel zijn. De nieuwe meldkamer is op dat moment één van de laatste van de tien landelijk genetwerkte meldkamers die zullen aansluiten op de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

]]>
Burgernetcampagne in september https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/september/burgernetcampagne-in-september.html Op 18 september start de tweede sociale mediacampagne van dit jaar om iedereen in Nederland te stimuleren de Burgernetapp te gebruiken. De campagne wordt getoond als advertentie in diverse apps die mensen gebruiken. nieuwsdocument Mon, 11 Sep 2023 15:42:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/september/burgernetcampagne-in-september.html 2023-09-11T15:42:00Z Directe aanleiding voor de campagne is het besluit om per september 2023 te stoppen met het alerteren van deelnemers via sms- en spraakberichten. We willen zoveel mogelijk deelnemers vinden die de Burgernetapp gaan gebruiken. Daarom hebben alle geregistreerde deelnemers voor sms/spraakberichten op 30 mei en op 30 augustus een sms ontvangen met de mededeling dat de dienst gaat stoppen en of ze de Burgernetapp willen downloaden. Dit heeft geleid tot respectievelijk 200.000 extra downloads in mei en 65.000 op 30 augustus, de cijfers over september zijn nu nog niet bekend. In totaal zijn er 1,7 miljoen unieke downloads van de Burgernetapp.

Wat doet Burgernet?

Burgernet wordt door de politie ingezet voor vermiste personen en voor ernstige misdrijven, zoals inbraak, beroving, overval en doorrijden na een aanrijding. Via de Burgernetapp ontvangt u een actiebericht wanneer er zoiets ernstigs gebeurt in uw omgeving. Daarin krijgt u het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Iets gezien? Dan kunt u via de app rechtstreeks de politie informeren.

Ook meedoen?

Graag! Hier vindt u meer informatie over hoe u de app downloadt: https://www.burgernet.nl/app-info#download-app

]]>
Meldkamer Oost-Nederland nu officieel geopend https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/juni/meldkamer-oost-nederland-nu-officieel-geopend.html De Meldkamer Oost-Nederland is alweer ruim twee maanden in gebruik. Op donderdagmiddag 1 juni werd hij officieel geopend. nieuwsdocument Mon, 05 Jun 2023 10:43:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/juni/meldkamer-oost-nederland-nu-officieel-geopend.html 2023-06-05T10:43:00Z Voor deze opening waren de strategische partners uitgenodigd die in de afgelopen jaren direct of indirect betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de meldkamer. Ruim 100 mensen kwamen dit belangrijke moment vieren. Het werd een middag vol afwisseling en interactie.

Impact

Mooie start van het inhoudelijke programma was de film  die is gemaakt tijdens de migratiedag op 21 maart. Dat benadrukte nog eens de impact die deze ongekend complexe migratie had op centralisten en allen die daar omheen staan.

Verbinden

De belangrijkste rol deze middag was weggelegd voor de mensen zelf. Kirsten Trip (Ambulance), Shirley de Vries (politie RTIC), Janna Nentjes (politie DROC), Sven Vink (Brandweer) en Patrick van den Bragt (LMS) verzorgden samen de openingshandeling. Niet door een lint door te knippen, maar door linten juist samen te brengen en met elkaar te verbinden. Een mooi moment waar we met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

Goede samenwerking

Alle aanwezigen waren het erover eens: werken aan een goede samenwerking is een voorwaarde voor een goed functionerende meldkamer. Waar het prettig werken is en waar de ruim 3 miljoen inwoners van Gelderland en Overijssel 24/7 op kunnen vertrouwen.

]]>
Nieuwe opleidingslocatie Drachten https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/juni/nieuwe-opleidingslocatie-drachten.html Op dinsdag 30 mei werd een spiksplinternieuwe opleidingslocatie in Drachten geopend. Op een bijzondere locatie, niet op het terrein van de meldkamer Noord-Nederland maar bij de buren: Kijlstra ambulancezorg. nieuwsdocument Mon, 05 Jun 2023 09:37:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/juni/nieuwe-opleidingslocatie-drachten.html 2023-06-05T09:37:00Z Centralisten van de meldkamer zijn de lifeline voor burgers, het enige overheidsloket dat altijd beschikbaar is. Daarom is het belangrijk dat de meldkamer goed op bezetting blijft. Een van de randvoorwaarden daarvoor is een opleidingslocatie. Daarvan zijn er nu twee in Rotterdam waarvan er een uiteindelijk in het pand in Huis ter Heide komt. Daarnaast is er in Apeldoorn een tijdelijke voorziening gerealiseerd totdat Den Bosch er klaar voor is. En nu een in Noord-Nederland. Deze werd op 30 mei feestelijk geopend met alle partijen die hierin een rol hebben gespeeld.

]]>
Governance Burgernet wijzigt https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/mei/governance-burgernet-wijzigt.html Vanaf 5 juni stappen gemeenten bestuurlijk uit het programma Burgernet, zij blijven wel betrokken vanuit een ambassadeursrol. nieuwsdocument Tue, 30 May 2023 06:17:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/mei/governance-burgernet-wijzigt.html 2023-05-30T06:17:00Z De huidige governance voor Burgernet is belegd bij een Raad van Toezicht met vertegenwoordigers van regioburgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Justitie & Veiligheid en de politie. Daarbij zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de werving van nieuwe deelnemers en voor de ledenadministratie. Nu we vanaf september 2023 stoppen met het verspreiden van Burgernetacties via sms- en spraakberichten vervalt die taak. Omdat Burgernet technisch is ondergebracht bij LMS en operationeel bij politie is hiermee een verschuiving van de governance naar politie een logische stap.

Nieuw: Adviescommissie

Om de gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in de toekomst wel te blijven betrekken bij Burgernet, wordt een Adviescommissie Burgernet ingesteld. De gedachte is dat hierin ambassadeurs voor Burgernet zitting nemen: één gemeentelijk ambassadeur per politie-eenheid, één ambassadeur van JenV en één ambassadeur van de politie. Deze Adviescommissie zal gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over deelname, inzet en ontwikkeling van Burgernet, en om de belangen van de gemeenten en andere externe betrokken organisaties te behartigen.

Op de foto: 
Burgemeester Potters namens VNG, burgemeester Bruls als voorzitter van de Raad van Toezicht Burgernet, Henk Geveke en Yvonne Hondema namens politie.

]]>
Jaarverantwoording LMS 2022 https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/mei/jaarverantwoording-lms-2022.html Een ‘mission (im)possible’ oftewel een onmogelijke opdracht volbracht. LMS heeft koers gehouden en sloot het jaar af met een belangrijke mijlpaal: Per 1 januari 2023 is de Landelijke Meldkamer Samenwerking een zelfstandig organisatieonderdeel van de politie. nieuwsdocument Wed, 17 May 2023 05:47:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/mei/jaarverantwoording-lms-2022.html 2023-05-17T05:47:00Z De jaarverantwoording geeft een beeld van onze resultaten in 2022 en is de verantwoording van de uitvoering van het beleid. Het was een jaar waarin, ondanks de transitiefase en alle onzekerheid die daarmee gepaard gaat, “de winkel is opengebleven”. Dankzij onze professionals die, in een context waarin niets vanzelf gaat, heel veel oplossen en bereiken.

Twee meldkamers mochten we ondertussen toevoegen aan ons netwerk. We zijn er nog niet maar merken wel dat het steeds snormaler wordt om elkaars taken over te nemen bij calamiteit of overloop. De stabiliteit van GMS/webservices is verbeterd, de fallback voor C2000 geïmplementeerd, de 112NL app gelanceerd, dual vendor (dubbele) lijnen aangelegd en ondertussen gaat het verwervingstraject van het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) gewoon door. De resultaten zijn te veel om op te noemen, daarom nodigen we u uit om het Jaarbericht 2022 te lezen waarin alles beknopt staat weergegeven.

Ook in 2023 rekenen we wederom op de vakmanschap, betrokkenheid en loyaliteit van onze professionals  om onze opdrachten uit te voeren en ambities waar te maken. We doen daarbij ook een beroep op de gehele keten, want samen bereiken wij meer!

]]>
Samenwerkingsovereenkomst meldkamer Oost-Nederland getekend https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/april/samenwerkingsovereenkomst-meldkamer-oost-nederland-getekend.html Op donderdag 13 april ondertekenden de directeuren van de twaalf samenwerkende organisaties (vijf ambulance-organisaties, vijf veiligheidsregio’s, politie en LMS) het samenwerkingsconvenant voor de Meldkamer Oost-Nederland. nieuwsdocument Wed, 19 Apr 2023 08:31:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/april/samenwerkingsovereenkomst-meldkamer-oost-nederland-getekend.html 2023-04-19T08:31:00Z Op dinsdag 21 maart zijn de meldkamers van Arnhem, Apeldoorn en Hengelo samengevoegd naar de splinternieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. In de voormalige meldkamers was de samenwerking tussen hulpdiensten en meldkamers verschillend georganiseerd, soms met een juridische entiteit en soms niet. Voor de meldkamer Oost-Nederland is daarom een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de basisafspraken zijn vastgelegd. Daarnaast is afgesproken dat de twaalf organisaties samenwerken op basis van onderling vertrouwen en op basis daarvan keuzes gemaakt worden.

De meldkamer Oost-Nederland bedient de provincies Gelderland en Overijssel en is verantwoordelijk voor 3.3 miljoen inwoners van deze provincies. Zij kunnen in noodsituaties een beroep doen op de hulpdiensten en de meldkamer. De meldkamer werkt in geval van crisis en/of ramp actief samen met alle hulpdiensten op de meldkamer.

Op de foto van links naar rechts: Piet Huizinga (Ambulance Oost en Ambulance IJsselland), Johan van Kastel (Directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid), Anton Slofstra (Directeur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden), Willemien Los (LMS), Jolanda Aalbers (Directeur bedrijfsvoering politie Oost-Nederland) en zittende Diemer Kransen (Directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland).

]]>
Marieke Nell nieuwe directeur LMS https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/april/marieke-nell-nieuwe-directeur-lms.html Vanaf 1 juni 2023 is Marieke Nell directeur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Op dit moment is zij hoofd bedrijfsvoering van de Eenheid Noord Nederland bij de politie. nieuwsdocument Wed, 12 Apr 2023 08:00:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/april/marieke-nell-nieuwe-directeur-lms.html 2023-04-12T08:00:00Z Sinds 2015 werkt Marieke bij de Eenheid Noord Nederland van de politie. Daar is zij naast haar verantwoordelijkheid voor strategische thema’s als HRM, Financiën, IV en capaciteitsmanagement, ook lid van het directieberaad Meldkamer Noord Nederland. Hiermee is zij geen onbekende in het multi-meldkamerdomein. Voordat Marieke bij de politie kwam, werkte zij onder andere als directeur bedrijfsvoering bij de Douane en bij het Ministerie van Financiën voor de IV-keten Belastingdienst.

Marieke: ‘Bij LMS komen voor mij verschillende interessante thema’s samen. Allereerst natuurlijk het cruciale 112-domein waarin LMS werkt op het snijvlak van operatie en bedrijfsvoering voor de brandweer, ambulance, politie en Koninklijke Marechaussee. Daarnaast spreekt de ICT-component mij aan. Er is in de afgelopen jaren veel werk verzet door alle LMS’ers om de transitie naar 10 landelijk genetwerkte meldkamers in goede banen te leiden. Daar heb ik veel waardering voor. De uitdaging bij ICT is het zoeken naar de balans tussen vernieuwing en betrouwbaarheid. De dienstverlening moet altijd doorgaan. Ik kijk ernaar uit om hier samen met de medewerkers, directieraden van meldkamers en andere belanghebbenden verder aan te werken.’

Marieke volgt Jan van Loosbroek op. Jan: ‘Met Marieke krijgt LMS een ervaren en gedreven directeur met hart voor de meldkamers. Zij neemt vol enthousiasme het stokje over. Voor LMS is het tijd dat, na jaren van bouwen en pionieren, een nieuwe directeur LMS verder brengt naar een volgende fase. Marieke is een verbinder met oog voor de mens. Daarnaast neemt zij veel kennis en ervaring mee vanuit het ICT-domein, de bedrijfsvoering en het meldkamerveld. Ik draag mijn functie met een gerust hart aan haar over.’

]]>