Nieuws | Alle nieuwsberichten | landelijkemeldkamer.org https://www.landelijkemeldkamer.org/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Thu, 04 Mar 2021 03:57:52 GMT 2021-03-04T03:57:52Z nl Europese 112-dag: Collega’s en partners, bedankt! https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/europese-112-dag-collegas-en-partners-bedankt.html Vandaag is het Europese 112-dag! Een dag die de Europese Commissie in het leven heeft geroepen om mensen er bewust van te maken dat 112 in alle lidstaten bereikbaar is voor hulp in levensbedreigende situaties. Dit jaar initieert de EENA (European Emergency Number Association) de campagne #thankyouchain op social media waarbij collega’s en partners elkaar kunnen bedanken. nieuwsdocument Thu, 11 Feb 2021 08:22:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/europese-112-dag-collegas-en-partners-bedankt.html 2021-02-11T08:22:00Z De Landelijke Meldkamer Samenwerking organiseert en beheert, met en voor de politie, brandweer, ambulancezorg en KMar, een landelijk 24/7 bereik- en beschikbaar netwerk van tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamerlocaties waarop deze hulpdiensten hun meldkamerfuncties (gezamenlijk) kunnen uitoefenen. Vanuit deze rol besteden we ook dit jaar weer besteden ook wij vandaag aandacht aan de Europese 112-dag. Dat doen we door aan te sluiten bij de EENA-campagne; we bedanken iedereen in het meldkamerveld – collega’s en samenwerkingspartners/leveranciers -  die dit jaar een (extra) unieke bijdrage heeft geleverd aan het werken aan en in de meldkamer van de toekomst! Medewerkers van de LMS, betrokken disciplines en meldkamers zijn uitgenodigd hun bedankjes in te sturen. Deze bedankjes worden vandaag en komende weken gedeeld via diverse interne communicatiekanalen.

]]>
LMS-kantoorpand in Huis ter Heide aangekocht https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/lms-kantoorpand-in-huis-ter-heide-aangekocht.html Op 1 februari is het koopcontract van het LMS-kantoorpand aan de Huis ter Heideweg 62 te Zeist getekend door het Politie Diensten Centrum. nieuwsdocument Tue, 09 Feb 2021 09:50:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/lms-kantoorpand-in-huis-ter-heide-aangekocht.html 2021-02-09T09:50:00Z Vanaf 1 augustus was dit pand aan de Huis ter Heideweg 62 in Zeist al in gebruik als landelijke LMS-locatie. Het pand werd vanaf die dag gehuurd en was gedeeltelijk beschikbaar als werkplek voor de LMS. Met de ondertekening van het koopcontract door het PDC is het pand nu eigendom van de politie en kan het verder ingericht worden als hoofdkantoor voor de LMS.

Toekomstbestendig thuishonk

Het nieuwe pand wordt het ‘thuishonk’ van de LMS en dé ontmoetings- en werkplaats voor iedereen die werkt voor de LMS en de meldkamers. Het gebouw zou afgelopen maanden verbouwd en ingericht worden als een toekomstbestendige, robuuste en flexibele werkomgeving voor medewerkers van de LMS, hulpverleningsdiensten en meldkamers. Door de coronapandemie en omdat de koop nog niet definitief was, is dit vertraagd. Komende weken wordt een nieuwe planning en bijbehorend ‘vlekkenplan’ (wie/wat zit waar) gemaakt.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Het nieuwe LMS-hoofdkantoor

Multidisciplinair ontmoetingspunt

Het gebouw biedt ook voldoende ruimte voor andere partijen; het pand heeft de potentie om een multidisciplinair, operationeel ‘ontmoetingspunt’ te worden en de eerste stappen hiernaartoe zijn ook gezet. Zo zijn vanaf augustus in verband met de coronacrisis het Landelijk Operationeel Team-Corona (LOT-C), het Landelijk Coördinatieplatform Patiënten Spreiding (onderdeel LNAZ) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) op dit moment de huidige huisgenoten van de LMS. In oktober 2020 is de Dienst Testen hier nog aan toegevoegd. Daarnaast heeft ook het IFV een uitvalsbasis in het gebouw.

Plattegrond en indeling

Het gebouw heeft 4 verdiepingen en beschikt naast de (flexibele) werkplekken over een receptie, vergaderzalen, auditorium en bedrijfsrestaurant. In het gehele pand gelden uiteraard de coronamaatregelen van het RIVM. Ook is signing aangebracht om te attenderen op de coronaregels en zijn er diverse schoonmaak- en desinfectiemiddelen beschikbaar.

]]>
Nieuwbouw Meldkamer Oost-Nederland van start! https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/januari/nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland-van-start.html De bouw van het nieuwe meldkamergebouw van de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn gaat beginnen. nieuwsdocument Tue, 26 Jan 2021 08:44:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/januari/nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland-van-start.html 2021-01-26T08:44:00Z De bouwvergunning is verleend en de aannemer is bekend, een belangrijke stap in de realisatie van de Meldkamer Oost-Nederland. Begin februari start aannemer Friso Bouw uit Sneek met het ontgraven en heien van de fundering en de eerste paal gaat begin maart de grond in. Volgens de huidige planning is het gebouw eind mei 2022 bouwtechnisch gereed. Daarna worden alle telefonie- en ICT-installaties geïnstalleerd en volgt het bijscholen en instrueren van alle meldkamermedewerkers om goed in de nieuwe omgeving te kunnen werken. Als alles volgens plan verloopt, dan vindt het allereerste 112-gesprek eind november 2022 vanuit de nieuwe meldkamer plaats!

 

]]>
Selectieleidraad NMS gepubliceerd https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/januari/selectieleidraad-nms-gepubliceerd.html Op 21 januari is de Selectieleidraad voor het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) gepubliceerd op het Negometrix platform. nieuwsdocument Fri, 22 Jan 2021 06:05:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/januari/selectieleidraad-nms-gepubliceerd.html 2021-01-22T06:05:00Z Nu de Selectieleidraad is gepubliceerd, kunnen leveranciers zich aanmelden om mee te kunnen doen aan de volgende fase van de aanbesteding van NMS.


Over NMS

Het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) wordt op termijn het basissysteem waarmee centralisten en andere gebruikers van politie, brandweer, ambulancezorg en koninklijke marechaussee hun werk doen. Het biedt op termijn hoogwaardige ondersteuning bij het uitvoeren van de meldkamerwerkzaamheden en is geschikt voor de doorontwikkeling van de meldkamerinformatievoorziening van de samenwerkende disciplines.

Kijk voor meer informatie over NMS op de pagina Veelgestelde Vragen.

]]>
Hackathon: Hoe nu verder? https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/december/hackathon-hoe-nu-verder.html Tijdens een hackathon zoeken innovatieteams uit de hele wereld naar een oplossing voor grote uitdagingen. Afgelopen november vond de Odyssey Hackathon plaats als een online evenement. 5 teams werkten drie dagen intensief samen aan een challenge die LMS had aangedragen. nieuwsdocument Fri, 04 Dec 2020 15:11:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/december/hackathon-hoe-nu-verder.html 2020-12-04T15:11:00Z De challenge was als volgt: Kom met een oplossing waarbij iedere burger in staat gesteld kan worden om een rol te spelen bij acute hulpverlening op basis van wat men kan, weet en/of heeft.

De oplossing

Het winnende team kwam al snel tot de conclusie dat er al heel veel burgerapps zijn. Soms gericht op een specifieke handeling, soms op een ‘community’, maar in ieder geval heel weinig echt verbonden met de meldkamer. Het team heeft een stuk techniek ontwikkeld dat de centralist in staat stelt om de juiste, gecertificeerde en beschikbare burgerhulpverlener te selecteren uit een pool van allerlei burgerapps. Door deze oplossing bouw je niet de zoveelste app maar maak je slim gebruik van wat er is, blijft de meldkamer in regie, maak je vaardigheden van de burger verifieerbaar en bovenal, win je kostbare seconden in acute situaties en red je daarmee misschien ook wel levens!

 

 

 

 

 

 

Hoe gaan we de oplossing realiseren?

In de voorbereiding op de hackathon zijn er al gesprekken geweest met stakeholders. Als LMS zijn wij geïnteresseerd in een vervolg, maar ook veiligheidsregio’s en burgerapps willen deelnemen aan een pilot. In december wordt de oplossing vertaald naar een concreet voorstel die wij hopelijk volgend jaar kunnen testen in de praktijk!

Meer weten?

Kijk op www.odyssey.org of neem contact op met Sander Koot.

]]>
Nieuwe Meldkamer Midden-Nederland: Medewerkers denken mee https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/december/nieuwe-meldkamer-midden-nederland-medewerkers-denken-mee.html De nieuwe Meldkamer Midden-Nederland wordt naar verwachting in het voorjaar van 2025 operationeel. Dit jaar is gestart met het ontwerp van de nieuwbouw in Hilversum. nieuwsdocument Fri, 04 Dec 2020 14:57:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/december/nieuwe-meldkamer-midden-nederland-medewerkers-denken-mee.html 2020-12-04T14:57:00Z Na het delen van ideeën over de contouren van het gebouw was de toekomstige meldkameropstelling aan de beurt.

Om te komen tot de toekomstige opstelling van de meldtafels werd er geschoven op magneetborden. Deze borden stonden opgesteld in zowel Utrecht als Lelystad met de vraag aan meldkamermedewerkers om ideeën over de meldkamerindeling te delen. Het delen verliep via foto’s in een cluster groep waarbij iedereen elkaars ideeën konden beoordelen en van opmerkingen voorzien.

‘Leuk om het enthousiasme en de bereidheid te ervaren bij de collega’s om mee te denken. Het vraagt ruimdenkendheid om te fantaseren over wat we willen in de toekomst. Vanuit de wijze van nu, 30 jaar vooruitdenken. Wat komt er dan qua technologische ontwikkelingen op ons af en hoe vertalen we dit naar het werken op de meldkamer en de bijbehorende inrichting. Samen hebben we een goed plan kunnen neerzetten dat staat als een huis. Het komt dicht in de buurt van ons hele palet van wensen en eisen.’ Alexander van der Kolk, Meldkamer Utrecht

Vertaling naar ontwerp

De werkgroep huisvesting, teamleiders en het projectteam Meldkamer Midden-Nederland hebben vervolgens gezamenlijk de uitgangspunten en opmerkingen vertaald en dit met de projectleiding nieuwbouw Hilversum en architect verder verwerkt. Ook de wensen voor de kantooromgeving zijn zorgvuldig doorgesproken. Een open werkomgeving met licht en een goede werksfeer en voldoende werkplekken voor zowel beheerder, leiding, specialisten en andere medewerkers kregen een plek in het ontwerp.

Hoe nu verder?

Het ontwerp wordt in januari 2021 definitief waarna dit door het projectteam nieuwbouw Hilversum wordt vertaald in een bouwplan. Dit wordt Europees aanbesteed en zal leiden tot de gunning van de nieuwbouw Hilversum aan een hoofdaannemer. Maar eerst zal het huidige pand gesloopt worden in het najaar 2021.

]]>
Tijdelijke verhuizing Meldkamer Limburg https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/november/tijdelijke-verhuizing-meldkamer-limburg.html De Meldkamer Limburg gaat zoals het er nu uitziet in Q2 2021 aansluiten op de LMS. Omdat het aanpassen van alle meldtafels op de meldkamervloer langer ging duren, was de 24/7 beschik- en bereikbaarheid niet meer te garanderen. Daarom was het nodig om de meldkamer tijdelijk te verhuizen. nieuwsdocument Wed, 25 Nov 2020 14:28:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/november/tijdelijke-verhuizing-meldkamer-limburg.html 2020-11-25T14:28:00Z Zo’n verhuizing is niet iets dat elke week gebeurt. Er zijn dus ook geen draaiboeken voor. Voor het projectteam een uitdaging om een draaiboek te maken met een planning, waarbij rekening gehouden moest worden met allerlei scenario’s.

Proefverhuizing
Op 4 november is samen met de verhuizer een zogenaamde proefverhuizing gedaan van een meldkamertafel. Zo konden de verhuizers beoordelen of het bedachte systeem, waarbij een meldkamertafel met een kraan van boven naar beneden wordt getakeld, in de praktijk uitvoerbaar was. Daarnaast werd beter inzichtelijk hoeveel tijd met het afbouwen, verhuizen en weer opbouwen van een tafel gemoeid zou zijn.

En dan is het zover: Verhuisdag!
Dinsdagmorgen 24 november 2020 om 08.00 uur ging de verhuizing van start. De kraan werd (wederom) beneden in de hal van het MCC geplaatst, zodat deze al in de juiste positie kon worden gezet voor de verhuizing. Met de ervaringen van de proefverhuizing was dit redelijk snel gepiept.

Binnen 4 uur back in business
Rond 12.30 uur waren er al vier meldtafels geheel verhuisd, opgebouwd en gebruiksklaar gemaakt. De eerste centralist kon meteen zijn werkzaamheden in de tijdelijke / nieuwe ruimte hervatten. Leuk detail is dat deze centralist binnenkort met pensioen gaat, dus dat maakt het feit dat hij de eerste ‘bewoner’ is extra leuk.

Totale operatie in 3 dagen
Drie dagen later werd de laatste tafel van de derde naar de eerste verdieping gebracht. Een moment dat iedereen toch even stil is. Alle weken van voorbereiding kwamen samen. Een klein applaus als de laatste tafel in de hijskraan langzaam naar beneden gaat en de tijdelijke ruimte werd ingereden. De tijdelijke meldkamer is een feit!

Door Chantalle Houben, Meldkamer Limburg

 

Weetje: Een meldkamertafel zonder schermen en telefoons weegt al zo’n 300 kilogram.

 

 

]]>
Beleidsplan Meldkamers 2021 https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/november/beleidsplan-meldkamers-2021.html In 2021 wordt er verder toegewerkt naar de inrichting van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Daarnaast werkt de LMS komend jaar met haar partners verder aan de continuïteit en ontwikkeling van de meldkamers. nieuwsdocument Mon, 23 Nov 2020 12:13:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/november/beleidsplan-meldkamers-2021.html 2020-11-23T12:13:00Z De opdracht van de LMS is het realiseren van een netwerk van tien meldkamer aangesloten op één landelijk  IV- en ICT infrastructuur, waarbij de meldkamers elkaars taken kunnen overnemen. Daarbij levert de LMS voorzieningen om de centralisten in hun werk te faciliteren. Zo ondersteunt zij de disciplines in hun meldkamerfunctie en de beweging van het meldkamerveld.

Het Beleids- en Bestedingsplan Meldkamers 2021 geeft inzicht in de manier waarop de LMS haar opdracht wil realiseren. Het geeft richting aan de beleidsvorming en implementatie van de ontwikkeling van meldkamers. 

Het plan besteedt aandacht aan de uitvoering en ontwikkeling van de verschillende meldkamervoorzieningen, waaronder 112, C2000, Nationaal Meldkamer Systeem (NMS), doorontwikkeling IV- en ICT-infrastructuur en huisvesting. Daarnaast besteedt het plan aandacht aan de ontwikkeling van de LMS naar een professionele organisatie en onderwerpen die van werking zijn over de breedte van de  LMS zoals vakbekwaamheid en cybersecurity.

Klik hier voor de samenvatting van het Beleidsplan 2021 en hier voor de samenvatting van het Bestedingsplan 2021.

]]>
Haak aan bij de Odyssey Hackathon https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/november/haak-aan-bij-de-odyssey-hackathon.html Tijdens een hackathon zoeken innovatieteams uit de hele wereld naar een oplossing voor grote uitdagingen. De Odyssey Hackathon is een evenement met 2.000 deelnemers uit 50 landen die gedurende drie dagen intensief online samenwerken. LMS levert hieraan een bijdrage in de vorm van een challenge vanwege het besef dat veiligheid – en het creëren ervan – niet alleen meer een taak van de overheid is. nieuwsdocument Mon, 09 Nov 2020 09:41:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/november/haak-aan-bij-de-odyssey-hackathon.html 2020-11-09T09:41:00Z Over de challenge

Het doel van de challenge is om met een oplossing te komen waarbij iedere burger in staat gesteld kan worden om een rol te spelen bij acute hulpverlening.

Haak ook aan!

Iedereen die een belang heeft bij de oplossing roepen we op om op 13, 14 en/of 15 november online aan te haken en mee te denken met de bestaande 5 teams in het vinden van een oplossing. Ook daarna zijn er mogelijkheden om het winnende team mee te helpen in het bouwen van een prototype.

Redenen om mee te doen

  • Samen met alle stakeholders en onze 5 ontwikkelingsteams werken aan onze challenge.
  • Je komt in de positie om deel uit te maken van de vervolg pilots die voortkomen uit Momentum en waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn.
  • En daarnaast...ervaar de toekomst van online samenwerking.

Nieuwsgierig welke oplossingsrichtingen de teams aan gaan werken? Kijk dan alvast hier.

Hoe kan ik meedoen?

Meld je hier aan voor onze challenge. Er wordt geen 48-urige inspanning verwacht maar jouw vraag, advies of concreet stukje ontwikkeling kan hier het verschil maken!

Iedereen kan meedoen en een bijdrage leveren

Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren. De teams die prototypes bouwen, zijn op zoek naar stakeholders, specialisten, potentiële gebruikers en vertegenwoordigers op bestuursniveau die met ons willen samenwerken. Attendeer daarom je netwerk op de Hackathon.

Meer informatie

Kijk op de website van Odyssey om meer te weten over de challenge Inclusive Safety Communities  of haak meteen aan en druk op de knop ‘Participatie in momentum’.

]]>
Nieuwe programmamanager NMS https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/oktober/nieuwe-programmamanager-nms.html Sinds eind september is Maarten Nacinovic de nieuwe programmamanager van het programma Nationaal Meldkamer Systeem (NMS). Hiermee vervangt hij Cor Visser die eind dit jaar met pensioen gaat. nieuwsdocument Wed, 21 Oct 2020 13:19:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/oktober/nieuwe-programmamanager-nms.html 2020-10-21T13:19:00Z Het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) wordt op termijn het basissysteem waarmee centralisten en andere gebruikers van politie, brandweer, ambulancezorg en koninklijke marechaussee hun werk doen. Het NMS biedt op termijn hoogwaardige ondersteuning bij het uitvoeren van de meldkamerwerkzaamheden en is geschikt voor de doorontwikkeling van de meldkamerinformatievoorziening van de samenwerkende disciplines. De komende 2 jaar richt het programma zich eerst op de aanbesteding van een softwarepakket voor de kernfunctionaliteiten van het NMS. Daarna volgt een fase van inrichting en implementatie.

Meer weten?

Zie veelgestelde vragen.

]]>