Nieuws | Alle nieuwsberichten | landelijkemeldkamer.org https://www.landelijkemeldkamer.org/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Wed, 17 Jul 2024 17:25:58 GMT 2024-07-17T17:25:58Z nl Besluit Beheer Politie gewijzigd https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/juli/besluit-beheer-politie-gewijzigd.html Per 1 januari 2023 is LMS een ingerichte beheerorganisatie binnen de politie, als 14e onderdeel. Per 12 juli 2024 is dat nu ook formeel geregeld in het Besluit Beheer Politie. nieuwsdocument Thu, 11 Jul 2024 11:25:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/juli/besluit-beheer-politie-gewijzigd.html 2024-07-11T11:25:00Z In het Besluit Beheer Politie staan alle organisatieonderdelen van de politie beschreven. LMS moest daaraan nog toegevoegd worden. In juni heeft de Raad van State aangegeven hierin neutraal te staan, daarna ging het besluit formeel in per 12 juli 2024.

Waar staat LMS nu?

LMS ging 1 januari 2023 over van de transitiefase naar de ervaar- en bewijsperiode. Een driejarige periode waarin LMS zichzelf verder gaat ontwikkelen aan de hand van de beschreven organisatie-inrichting, waarbij principes van passend omvormen en organiseren leidend zijn.

In onderstaand schema is te zien welke stappen er allemaal zijn gezet sinds 2010. Het schema is ook beschikbaar als pdf.

 

 

 

 

]]>
Veldtesten NL-Alert geofencing https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/juni/veldtesten-nl-alert-geofencing.html Op 23 mei heeft LMS veldtesten georganiseerd om de NL-Alert geofencing functionaliteit voor de hele keten te testen. Dit is gebeurd in samenwerking met alle providers, broker, Google en Apple. nieuwsdocument Mon, 03 Jun 2024 06:14:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/juni/veldtesten-nl-alert-geofencing.html 2024-06-03T06:14:00Z In overleg met de veiligheidsregio is een gebied ten oosten van Arnhem gekozen voor de veldtesten. Er zijn twee testberichten verstuurd waarbij de providers met een hoeveelheid mobiele telefoons door het gebied zijn gaan rijden om te meten of alle toestellen de gewenste reactie vertoonden. Dat bleek zo te zijn en daarmee is de implementatie van geofencing door LMS vrijwel afgerond.

Hoe nu verder

Geofencing werkt dus nu technisch maar staat nog niet “aan” binnen NL-Alert. Het activeren gebeurt door de broker in opdracht van LMS. De gebruikers van het brokersysteem hoeven niets te doen en er verandert ook niets in de bediening van de broker. Het ministerie van Justitie en Veiligheid besluit als eigenaar van het systeem over het moment van activeren van geofencing.

Wat is geofencing

Geofencing zorgt ervoor dat NL-Alert minder afhankelijk wordt van de fysieke infrastructuur van de providers bij de geografische distributie van NL-Alerts. Bij geofencing bepalen niet langer de positie van masten en antennes van mobiele netwerken waar NL-Alerts precies worden afgeleverd. De mobiele telefoon kijkt met geofencing zelf of het in het door de meldkamer geselecteerde uitzendgebied is op basis van de eigen locatie. Zo niet, dan ontvangt de telefoon het NL-Alert wel, maar toont deze niet aan de gebruiker. Naar verwachting leidt deze functionaliteit tot een betere inzetbaarheid van NL-Alert door de hulpdiensten.

]]>
12,5 jaar meldkamer Noord-Nederland https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/mei/125-jaar-meldkamer-noord-nederland.html En alweer is het feest in meldkamerland! Op dinsdag 28 mei viert de meldkamer Noord-Nederland dat het 12,5 jaar geleden werd geopend op het A7-terrein in Drachten. De samengevoegde meldkamers van Assen, Leeuwarden en Groningen konden door deze schaalvergroting beter de pieken in hulpvragen opvangen. Het bleek het begin naar een nog grotere beweging: die van een landelijke LMS-netwerk. nieuwsdocument Tue, 28 May 2024 05:24:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/mei/125-jaar-meldkamer-noord-nederland.html 2024-05-28T05:24:00Z Het was deze schaalvergroting waardoor tijdens de officiële opening op 28 november 2011 toenmalig staatssecretaris Fred Teeven de meldkamer in Drachten een voorbeeld van de meldkamer van de toekomst noemde. Het hoofd meldkamer uit die periode Tom van der Vlist gaf destijds al aan dat deze meldkamer geen eindpunt was maar het begin. En dat was, gelet op het (toekomstige) landelijke LMS-netwerk van 10 meldkamers die elkaars werk kunnen overnemen, zeker waar.

Samenwerken blijft van belang

Hoofd meldkamer Gerhard van Hoeven: ‘Samenwerking vraagt constant aandacht, dat moet je organiseren. In Noord-Nederland doen we dat met al onze drie ketenpartners. Ambulance, politie en veiligheidsregio/brandweer hebben eigenhandig te maken met vernieuwingen en een veranderende maatschappij waarop ze moeten inspelen. Dat vraagt dat je elkaar aan de voorkant opzoekt, op alle niveaus, van de bestuurslaag tot centralist. En dat doen wij goed. Ik ben dan ook ontzettend trots op onze mensen die het verschil maken voor de burger in nood en hulpverlener op straat. Wij zijn samen sterk als elke seconde telt.’

Ook toenmalig hoofd meldkamer Tom van der Vlist geeft die boodschap mee als hem nu wordt gevraagd wat hij nog wil meegeven voor de komende jaren. ‘De integratie van de samenwerking van de kolommen was destijds in 2011 nergens zo sterk als in Noord-Nederland, zorg dat je dat nooit kwijtraakt. Op straat wordt er heel sterk samengewerkt, dan moet je dat op een meldkamer niet gaan scheiden.’

 

Toenmalig staatssecretaris Fred Teeven en destijds hoofd meldkamer Tom van der Vlist tijdens de openingshandeling op 28 november 2011.

 

]]>
Meldkamer Noord-Holland viert lustrum https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/mei/meldkamer-noord-holland-viert-lustrum.html Op 14 mei was het 5 jaar geleden dat de meldkamer Noord-Holland aansloot op de landelijke LMS-infrastructuur. Dit werd gevierd door terug te blikken en vooruit te kijken naar innovaties die de komende jaren op het pad van de meldkamer komen. nieuwsdocument Fri, 17 May 2024 11:44:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/mei/meldkamer-noord-holland-viert-lustrum.html 2024-05-17T11:44:00Z Tijdens een receptie kwamen diverse stakeholders als gemeenten, veiligheidsregio's, de disciplines, medewerkers van de meldkamer en vele anderen bijeen om dit lustrum te vieren. Marjolijn Dolfin, Hoofd Meldkamer, blikte terug en keek vooruit naar ontwikkelingen zoals AI die komen gaan. Afgewisseld met diverse filmpjes waarin verleden en toekomst samenkomen, was ook het woord aan Harm Balk, directeur Veiligheidsregio Kennemerland. Tot slot toostte Jos Wienen, burgemeester van Haarlem op de samenwerking nu en in de toekomst.

]]>
Meldkamer Den Haag is succesvol aangesloten https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/mei/meldkamer-den-haag-is-succesvol-aangesloten.html Veiligheidsregio, brandweer, ambulance, Koninklijke Marechaussee en politie krijgen een netwerk van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken eenvoudig kunnen overnemen als dat nodig is en die 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn. Om dit te realiseren worden diverse meldkamers samengevoegd tot in totaal tien meldkamers en aangesloten op de IV/ICT van LMS. Op 14 mei jl. was Den Haag na een grondige verbouwing aan de beurt om als 8ste meldkamer aangesloten te worden. nieuwsdocument Fri, 17 May 2024 05:39:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/mei/meldkamer-den-haag-is-succesvol-aangesloten.html 2024-05-17T05:39:00Z Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er veel voorbereidende werkzaamheden geweest gedurende een langere periode. Tijdens de migratiedag op 14 mei werd om 6:30 uur gestart met de complexe technische operatie. Stapsgewijs zijn alle systemen en processen in de oude omgeving afgesloten en weer opgestart in de nieuwe LMS-omgeving. Dit gebeurde naast het reguliere werk van de centralisten.

Zorgvuldig proces

De migratie verliep grotendeels vlekkeloos van start tot einde op een enkele uitdaging na. Elke stap in de migratie is zeer zorgvuldig afgehandeld. Het technische proces heeft niet veel langer geduurd dan vooraf ingeschat. In de meldkamer werd de migratiedag om 15:45 uur officieel afgerond.

Martine Dijkstra (Hoofd Gemeenschappelijke Meldkamer) zegt: ‘De migratie is smooth verlopen met een uitdaging hier en daar. Kortom, een mooie dag en start voor de meldkamer op de LMS-omgeving. Duizendmaal dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen’.

Verbinding in de meldkamer

Tijdens de ruim vier jaar durende voorbereiding, verbouwing en de migratie zelf is er volop samengewerkt vanuit disciplines, leveranciers en LMS om dit resultaat te bereiken. De migratie werd uitgevoerd vanuit Meldkamer Den Haag, Zeist en vanuit thuiswerkplekken. Daarbij heeft Meldkamer Rotterdam ondersteund bij de aanname van meldingen tijdens de migratie.

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) versterkt deze samenwerking door het netwerk van tien meldkamers aan te sluiten op de gezamenlijke landelijke ICT-infrastructuur. In Oktober 2024 zal Meldkamer Amsterdam worden aangesloten en volgend jaar Meldkamer Midden-Nederland. Daarmee is het netwerk van tien meldkamers compleet.

Over meldkamer Den Haag

De meldkamer Den Haag bedient een gebied met ongeveer 1,75 miljoen inwoners dat zich uitstrekt van Den Haag, tot Leiden, Gouda en omstreken. Wanneer meldkamers in andere delen van Nederland het te druk hebben, kunnen de meldingen naar elkaar doorgezet worden. Zo kan iedere beller in nood altijd snel en goed worden geholpen.

]]>
Jaarverslag LMS 2023 https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/mei/jaarverslag-lms-2023.html Het jaar 2023 was het jaar waarin LMS niet meer ‘in oprichting’ was, maar uit de steigers, ingericht en klaar voor wat komen ging. Een beheerorganisatie met een eenduidige werking, een eenduidige besturing en met één financiering. De bouwfase is daarmee ten einde gekomen - ruim 13 jaar ná het kabinetsbesluit tot een andere inrichting van het meldkamerveld. nieuwsdocument Wed, 15 May 2024 12:46:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/mei/jaarverslag-lms-2023.html 2024-05-15T12:46:00Z We kijken tevreden terug op de behaalde resultaten in 2023. Ondanks het feit dat sommige trage processen – mede het gevolg van externe factoren en niet direct in eigen invloedsfeer – ons eveneens een doorn in het oog zijn. Daartegenover staat dat we ook vooruitgang hebben geboekt: toch nog 11 nieuwe opstelpunten, de nieuwe samengevoegde meldkamer Oost-Nederland en maar liefst een 100% beschikbaarheid van het landelijk LMS-platform.

Scheiding beleid en beheer

Voor het jaar dat komen gaat, zal voor het eerst sprake zijn van scheiding tussen beleid en beheer in het meldkamerdomein. Het (gezamenlijk) beleid is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de meldkamers, vertegenwoordigd door de disciplines en de directieteams en van het ministerie van JenV. Het beheer is de verantwoordelijkheid van de beheerorganisatie LMS, opgenomen in het meerjarig Beheer- en Bestedingsplan LMS 2024-2028.

Meer lezen

Onze resultaten – waar we ontzettend trots op zijn - zijn overzichtelijk weergegeven op een handige Plaat met een clickable verdieping voor wie meer verdieping wenst.

Voor nu willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de resultaten, op naar een mooie samenwerking voor 2024!

]]>
112NL app voor anderstaligen https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/april/112nl-app-voor-anderstaligen.html Als hulpdienst vinden we het belangrijk dat ook anderstaligen in nood ons adequaat kunnen bereiken. Daarom zijn vanaf heden ook de 112NL app bedieningsschermen beschikbaar in 18 talen. Anderstaligen kunnen ons nu via de app eenvoudig bereiken in hun eigen taal. nieuwsdocument Mon, 22 Apr 2024 11:14:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/april/112nl-app-voor-anderstaligen.html 2024-04-22T11:14:00Z Het was vanuit gebruikersvriendelijkheid gewenst om de taal van de app zelf te vertalen om zo anderstaligen beter te bereiken en helpen. Niet alleen om de app te kunnen downloaden, maar ook om goed opvolging te kunnen geven aan instructies die de app zelf in een noodsituatie geeft.

Met deze release is de app niet enkel meer in Nederlands en Engels beschikbaar. De 112NL app werkt nu qua bedieningsschermen probleemloos in de volgende talen:

Arabisch | Bulgaars | Chinees | Duits | Engels | Spaans | Farsi | Frans | Hongaars | Italiaans | Litouws | Nederlands | Oekraïens | Pools | Portugees | Roemeens | Russisch | Turks

Daarnaast kon de centralist in 108 talen chatten met mensen in nood via de app. Deze functionaliteit op basis van de instellingen blijft behouden en toegankelijk om andere anderstaligen te blijven helpen. 

Over de 112NL app

Wie via de 112NL app de meldkamer belt, kan meteen aangeven welke hulpdienst ze nodig hebben: politie, brandweer of ambulance. Een groot voordeel is dat de locatie van de beller meteen wordt meegestuurd. Hierdoor weet de meldkamer in ieder geval waar ze hulp naartoe moeten sturen. Ook kan de centralist via de app een chatgesprek starten.

De app is continu in ontwikkeling. Er is ook een functionaliteit in de app genaamd ‘Ik kan niet praten’ voor bellers die niet aan omstanders in dezelfde ruimte willen laten merken dat er met 112 gebeld wordt, bijvoorbeeld vanwege privacy of dreiging. De app is voor iedereen beschikbaar, maar is met name geschikt voor mensen die doof, slechthorend, slechtsprekend of anderstalig zijn.

Meer weten?

Op deze veelgestelde vragen pagina zijn flyers te vinden in meerdere talen en video’s in het Nederlands, Engels en met gebarentolk.

]]>
Nieuw in de Burgernetapp: Onderzoek in de wijk https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/maart/nieuw-in-de-burgernetapp-onderzoek-in-de-wijk.html Vanaf 25 maart is Onderzoek in de Wijk toegevoegd als actiebericht in de Burgernetapp. Dit actiebericht wordt getoond als de politie een onderzoek start in uw wijk, bijvoorbeeld een inbraak die heeft plaatsgevonden of een doorrijding na een ongeval. nieuwsdocument Wed, 20 Mar 2024 08:07:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/maart/nieuw-in-de-burgernetapp-onderzoek-in-de-wijk.html 2024-03-20T08:07:00Z Het Onderzoek in de Wijk is niet nieuw, hiervoor heette het Digitaal Buurtonderzoek. Elke Burgernetdeelnemer kon zich hiervoor inschrijven. Als er dan bijvoorbeeld was ingebroken in de straat werd via een e-mailbericht informatie gevraagd.

Omdat Burgernet volledig anoniem wil werken, heeft LMS deze optie verwerkt in de Burgernetapp als een actiebericht. Deze is te herkennen in de app aan de titel: Onderzoek in de wijk. De gegevens van iedereen die zich voor het digitale buurtonderzoek met een e-mailadres heeft ingeschreven, worden vernietigd.

Meer informatie: www.Burgernet.nl

]]>
112-Dag https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/februari/112-dag.html Op 11-2 was het 112-Dag. Op deze dag hebben wij de meldkamerhelden in het zonnetje gezet en hen bedankt voor de onvermoeibare inzet en toewijding. Hun onmisbare werk op de meldkamer wordt uitgevoerd onder grote (tijds)druk en verantwoordelijkheid. Samen zorgen wij ervoor dat burgers in noodsituaties geholpen worden. nieuwsdocument Mon, 12 Feb 2024 06:27:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/februari/112-dag.html 2024-02-12T06:27:00Z Namens alle disciplines én Landelijke Meldkamer Samenwerking zeggen wij nogmaals dank je wel!

En mocht je ook een steentje willen bijdragen zodat de centralisten hun werk op de meldkamer kunnen uitvoeren? Bekijk dan de vacatures bij LMS
Wellicht draag je dan hier ook binnenkort aan bij!

 

]]>
Jaarverslag Burgernet https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/januari/jaarverslag-burgernet.html Sinds LMS het beheer van Burgernet heeft overgenomen, hebben er veel verbeteringen plaatsgevonden. In 2023 is het maar liefst 11.842 keer ingezet met een succespercentage van 21,7%. Een waardevol opsporingsmiddel voor de politie dus! nieuwsdocument Wed, 17 Jan 2024 07:39:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2024/januari/jaarverslag-burgernet.html 2024-01-17T07:39:00Z Burgernet wordt ingezet bij vermiste of verdachte personen / voertuigen waarbij deelnemers gevraagd worden mee te zoeken. In 2023 werden de sms/spraakberichten uifgefaseerd zodat de deelnemer volledig anoniem is via de Burgernetapp. Daarnaast hoefde dan geen afzonderlijke administratie meer bijgehouden te worden. De sms-actie en online promotiecampagne leverde in korte tijd ruim 400.000 nieuwe downloads van de Burgernetapp op. De gemeenten zijn afgelopen jaar uit de governance gestapt en kregen een adviesrol. Hierdoor zijn zij ook meteen ontheven van hun verantwoordelijkheid voor relatiebeheer, werving en communicatie voor Burgernet. Verder is er een nieuwe firewall gerealiseerd, drukwerk en is er een testmelding voor notificaties gerealiseerd in de app.

Meer weten? Lees dan hier het volledige jaarverslag.

]]>