Nieuws | Alle nieuwsberichten | landelijkemeldkamer.org https://www.landelijkemeldkamer.org/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Wed, 12 May 2021 05:45:16 GMT 2021-05-12T05:45:16Z nl Het jaar van COIN en de LMS https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/mei/het-jaar-van-coin-en-de-lms.html COIN (Common Infrastructure) is de vereniging van telecomaanbieders op de Nederlandse markt en ontwikkeld gezamenlijke standaarden met een gezamenlijke infrastructuur. nieuwsdocument Mon, 10 May 2021 08:12:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/mei/het-jaar-van-coin-en-de-lms.html 2021-05-10T08:12:00Z Als je 112 belt, is het erg belangrijk dat de meldkamer weet wie belt en waar de oproep vandaan komt. COIN verstrekt deze informatie, de NAW-gegevens, namens de telecomaanbieders. Het jaarverslag van COIN staat nu online, inclusief interview met Dienstenmanager 112, Rob Dignum (p. 46-47).

]]>
Gebruikerstesten Nieuwe Meldtafels https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/april/gebruikerstesten-nieuwe-meldtafels.html Twee leveranciers zijn door de selectie voor de levering van de meldtafels gekomen. In maart mochten centralisten van alle meldkamers bij een proefopstelling de twee meldtafels testen in Utrecht. nieuwsdocument Thu, 08 Apr 2021 10:50:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/april/gebruikerstesten-nieuwe-meldtafels.html 2021-04-08T10:50:00Z De huidige overeenkomst met de leverancier voor de meldtafels loopt bijna af. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en de Politie werken samen aan een nieuwe overeenkomst. In het besluit worden verschillende onderdelen beoordeeld waaronder onderhoud, kosten, beheer en comfort voor de eindgebruikers. De gekozen leverancier gaat het onderhoud doen van alle meldtafels, nieuwe tafels leveren aan de nieuwe meldkamers en tafels die te zijner tijd zijn afgeschreven vervangen.

Scores uitdelen

Centralisten van diverse disciplines en meldkamers konden op 15, 16 en 17 maart tijdens een proefopstelling de twee tafels blind testen. Op 15 maart zijn de tafels in aparte sessies door beheerders en ergonomen beoordeeld. Met oog op de coronamaatregelen droeg iedere tester een mondkapje en handschoenen, terwijl onder andere de beenruimte en de bediening van de tafel werden gekeurd en becijferd. Een tester uit Apeldoorn merkte op: “Ik vind het wel belangrijk dat ik mijn bord eten en kopje koffie naast mijn werkspullen op tafel kwijt kan. Daar was bij de ene tafel meer ruimte voor dan bij de ander.” Een verbetering die een aantal testers is opgevallen is dat de tafels en schermen hoger kunnen worden ingesteld dan voorheen.  Dit maakt het eenvoudiger om de werkplek voor gebruikers van verschillende lengtes op de gewenste en goede hoogte in te stellen.

Planning

Eind april wordt bekend welke leverancier de nieuwe meldtafels mag leveren en onderhoud op bestaande tafels mag uitvoeren. De nieuwe meldtafel wordt onder andere geplaatst in de nieuwe meldkamers in Apeldoorn en Amsterdam.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Gerben van der Schrier via gerben.van.der.schrier@politie.nl

 

]]>
Integratie alertering kindvermissingen in Burgernet https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/maart/integratie-alertering-kindvermissingen-in-burgernet.html Bij vermissing van een kind waarbij mogelijk levensgevaar dreigt, is een snelle en brede alertering van het grootste belang. In overleg met de minister van Justitie en Veiligheid is besloten om toe te werken naar een meer samenhangend systeem van publieksalertering. In die context heeft de politie besloten om per 22 juli de alertering van kindvermissingen te integreren in Burgernet dat sinds 1 januari in beheer is bij de LMS. nieuwsdocument Fri, 02 Apr 2021 04:27:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/maart/integratie-alertering-kindvermissingen-in-burgernet.html 2021-04-02T04:27:00Z De integratie van de alerteringen van kindvermissingen binnen Burgernet draagt bij aan het brede initiatief van het ministerie van J&V om de alerteringen te structureren en samen te voegen zodat berichtgeving herkenbaarder wordt. Doordat de politie zich in dit vitale proces losmaakt van individuele marktpartijen – in dit geval van Netpresenter BV – worden kosten bespaard en zit alles onder één dak. Hierdoor verlopen de vermissingsalerteringen straks efficiënter en krijgt de politie meteen meer controle over de alertering en opsporingsberichtgeving.

Burgernet 2.0

Het huidige Burgernet systeem is doorontwikkeld tot Burgernet 2.0, dat begin 2020 operationeel is geworden. Burgernet 2.0 heeft een breed bereik en kent bredere functionaliteiten waaronder de mogelijkheid om landelijk berichten te versturen voorzien van beeldmateriaal. Uitgangspunt van de integratie met Burgernet is dat de huidige kwaliteit en functionaliteit van de vermist-kind-voorziening gehandhaafd blijven. Dit uitgangspunt geldt ook tijdens een beperkte technische overbruggingsperiode gedurende het integratietraject.

]]>
Bouw Meldkamer Oost-Nederland van start https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/maart/bouw-meldkamer-oost-nederland-van-start.html Op 31 maart is de start van de bouw van de Meldkamer Oost-Nederland samen met alle medewerkers op feestelijke wijze gemarkeerd. De nieuwe meldkamer wordt gerealiseerd in Apeldoorn en bedient straks de gehele regio Oost-Nederland. nieuwsdocument Wed, 31 Mar 2021 10:54:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/maart/bouw-meldkamer-oost-nederland-van-start.html 2021-03-31T10:54:00Z Oost-Nederland krijgt één van de grootste 112-meldkamers van Nederland met een verzorgingsgebied van vijf veiligheidsregio’s. Tot die tijd gebeurt dat vanuit de drie huidige meldkamers in Hengelo, Arnhem en Apeldoorn.

Officiële handeling

De afgelopen weken vonden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de start van de bouw, zoals het uitgraven voor de fundering. Met het symbolisch slaan van de eerste heipaal heeft de heer Carol van Eert de bouw van het nieuwe meldkamergebouw officieel gestart. De heer Van Eert (burgemeester gemeente Rheden) is voorzitter van de bestuurlijke regiegroep Meldkamer Oost-Nederland. “We beginnen na een lange voorbereidingsperiode aan de bouw van dit prachtige pand. Het moet vooral een fijne en moderne werkplek voor medewerkers van politie, brandweer en ambulancedienst worden, die op de Meldkamer Oost-Nederland werken om de burger te helpen op het gebied van gezondheid en veiligheid.”

Planning

Met het heien van de fundering zijn de eerste fysieke bouwwerkzaamheden van het nieuwe pand gestart. Daarna worden de ondergrondse leidingen gemaakt en de funderingsbalken gestort. Vervolgens bouwt de aannemer tot en met de zomer aan de hoofdconstructie, die wordt opgebouwd uit een staalconstructie. Volgens planning is het gebouw in mei 2022 gereed, waarna alle telefonie en ICT geïnstalleerd wordt. Naar verwachting is eind 2022 is de nieuwe meldkamer volledig operationeel en wordt het eerste 112-telefoontje aangenomen.

Energieneutraal

Het gebouw wordt volgens de meest actuele energieneutrale eisen gebouwd. Er komen zonnepanelen op het dak en op het parkeerterrein. Ook wordt er in laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen voorzien. Dankzij een lichte staalconstructie zijn de meldkamervloer en alle kantoren vrij in te delen. Het gebouw heeft veel glas en een ruim atrium met veel daglicht en een mooi uitzicht over het Van Gelderpark en de groene omgeving. Zo waakt het gebouw letterlijk en figuurlijk over de stad Apeldoorn en zijn omgeving.

 

Bekijk hier een filmpje over het slaan van de eerste heipaal https://youtu.be/TN1imN9CxSg .

 

 

]]>
Europese 112-dag: Collega’s en partners, bedankt! https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/europese-112-dag-collegas-en-partners-bedankt.html Vandaag is het Europese 112-dag! Een dag die de Europese Commissie in het leven heeft geroepen om mensen er bewust van te maken dat 112 in alle lidstaten bereikbaar is voor hulp in levensbedreigende situaties. Dit jaar initieert de EENA (European Emergency Number Association) de campagne #thankyouchain op social media waarbij collega’s en partners elkaar kunnen bedanken. nieuwsdocument Thu, 11 Feb 2021 08:22:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/europese-112-dag-collegas-en-partners-bedankt.html 2021-02-11T08:22:00Z De Landelijke Meldkamer Samenwerking organiseert en beheert, met en voor de politie, brandweer, ambulancezorg en KMar, een landelijk 24/7 bereik- en beschikbaar netwerk van tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamerlocaties waarop deze hulpdiensten hun meldkamerfuncties (gezamenlijk) kunnen uitoefenen. Vanuit deze rol besteden we ook dit jaar weer besteden ook wij vandaag aandacht aan de Europese 112-dag. Dat doen we door aan te sluiten bij de EENA-campagne; we bedanken iedereen in het meldkamerveld – collega’s en samenwerkingspartners/leveranciers -  die dit jaar een (extra) unieke bijdrage heeft geleverd aan het werken aan en in de meldkamer van de toekomst! Medewerkers van de LMS, betrokken disciplines en meldkamers zijn uitgenodigd hun bedankjes in te sturen. Deze bedankjes worden vandaag en komende weken gedeeld via diverse interne communicatiekanalen.

]]>
LMS-kantoorpand in Huis ter Heide aangekocht https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/lms-kantoorpand-in-huis-ter-heide-aangekocht.html Op 1 februari is het koopcontract van het LMS-kantoorpand aan de Huis ter Heideweg 62 te Zeist getekend door het Politie Diensten Centrum. nieuwsdocument Tue, 09 Feb 2021 09:50:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/februari/lms-kantoorpand-in-huis-ter-heide-aangekocht.html 2021-02-09T09:50:00Z Vanaf 1 augustus was dit pand aan de Huis ter Heideweg 62 in Zeist al in gebruik als landelijke LMS-locatie. Het pand werd vanaf die dag gehuurd en was gedeeltelijk beschikbaar als werkplek voor de LMS. Met de ondertekening van het koopcontract door het PDC is het pand nu eigendom van de politie en kan het verder ingericht worden als hoofdkantoor voor de LMS.

Toekomstbestendig thuishonk

Het nieuwe pand wordt het ‘thuishonk’ van de LMS en dé ontmoetings- en werkplaats voor iedereen die werkt voor de LMS en de meldkamers. Het gebouw zou afgelopen maanden verbouwd en ingericht worden als een toekomstbestendige, robuuste en flexibele werkomgeving voor medewerkers van de LMS, hulpverleningsdiensten en meldkamers. Door de coronapandemie en omdat de koop nog niet definitief was, is dit vertraagd. Komende weken wordt een nieuwe planning en bijbehorend ‘vlekkenplan’ (wie/wat zit waar) gemaakt.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Het nieuwe LMS-hoofdkantoor

Multidisciplinair ontmoetingspunt

Het gebouw biedt ook voldoende ruimte voor andere partijen; het pand heeft de potentie om een multidisciplinair, operationeel ‘ontmoetingspunt’ te worden en de eerste stappen hiernaartoe zijn ook gezet. Zo zijn vanaf augustus in verband met de coronacrisis het Landelijk Operationeel Team-Corona (LOT-C), het Landelijk Coördinatieplatform Patiënten Spreiding (onderdeel LNAZ) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) op dit moment de huidige huisgenoten van de LMS. In oktober 2020 is de Dienst Testen hier nog aan toegevoegd. Daarnaast heeft ook het IFV een uitvalsbasis in het gebouw.

Plattegrond en indeling

Het gebouw heeft 4 verdiepingen en beschikt naast de (flexibele) werkplekken over een receptie, vergaderzalen, auditorium en bedrijfsrestaurant. In het gehele pand gelden uiteraard de coronamaatregelen van het RIVM. Ook is signing aangebracht om te attenderen op de coronaregels en zijn er diverse schoonmaak- en desinfectiemiddelen beschikbaar.

]]>
Nieuwbouw Meldkamer Oost-Nederland van start! https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/januari/nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland-van-start.html De bouw van het nieuwe meldkamergebouw van de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn gaat beginnen. nieuwsdocument Tue, 26 Jan 2021 08:44:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/januari/nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland-van-start.html 2021-01-26T08:44:00Z De bouwvergunning is verleend en de aannemer is bekend, een belangrijke stap in de realisatie van de Meldkamer Oost-Nederland. Begin februari start aannemer Friso Bouw uit Sneek met het ontgraven en heien van de fundering en de eerste paal gaat begin maart de grond in. Volgens de huidige planning is het gebouw eind mei 2022 bouwtechnisch gereed. Daarna worden alle telefonie- en ICT-installaties geïnstalleerd en volgt het bijscholen en instrueren van alle meldkamermedewerkers om goed in de nieuwe omgeving te kunnen werken. Als alles volgens plan verloopt, dan vindt het allereerste 112-gesprek eind november 2022 vanuit de nieuwe meldkamer plaats!

 

]]>
Selectieleidraad NMS gepubliceerd https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/januari/selectieleidraad-nms-gepubliceerd.html Op 21 januari is de Selectieleidraad voor het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) gepubliceerd op het Negometrix platform. nieuwsdocument Fri, 22 Jan 2021 06:05:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2021/januari/selectieleidraad-nms-gepubliceerd.html 2021-01-22T06:05:00Z Nu de Selectieleidraad is gepubliceerd, kunnen leveranciers zich aanmelden om mee te kunnen doen aan de volgende fase van de aanbesteding van NMS.


Over NMS

Het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) wordt op termijn het basissysteem waarmee centralisten en andere gebruikers van politie, brandweer, ambulancezorg en koninklijke marechaussee hun werk doen. Het biedt op termijn hoogwaardige ondersteuning bij het uitvoeren van de meldkamerwerkzaamheden en is geschikt voor de doorontwikkeling van de meldkamerinformatievoorziening van de samenwerkende disciplines.

Kijk voor meer informatie over NMS op de pagina Veelgestelde Vragen.

]]>
Hackathon: Hoe nu verder? https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/december/hackathon-hoe-nu-verder.html Tijdens een hackathon zoeken innovatieteams uit de hele wereld naar een oplossing voor grote uitdagingen. Afgelopen november vond de Odyssey Hackathon plaats als een online evenement. 5 teams werkten drie dagen intensief samen aan een challenge die LMS had aangedragen. nieuwsdocument Fri, 04 Dec 2020 15:11:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/december/hackathon-hoe-nu-verder.html 2020-12-04T15:11:00Z De challenge was als volgt: Kom met een oplossing waarbij iedere burger in staat gesteld kan worden om een rol te spelen bij acute hulpverlening op basis van wat men kan, weet en/of heeft.

De oplossing

Het winnende team kwam al snel tot de conclusie dat er al heel veel burgerapps zijn. Soms gericht op een specifieke handeling, soms op een ‘community’, maar in ieder geval heel weinig echt verbonden met de meldkamer. Het team heeft een stuk techniek ontwikkeld dat de centralist in staat stelt om de juiste, gecertificeerde en beschikbare burgerhulpverlener te selecteren uit een pool van allerlei burgerapps. Door deze oplossing bouw je niet de zoveelste app maar maak je slim gebruik van wat er is, blijft de meldkamer in regie, maak je vaardigheden van de burger verifieerbaar en bovenal, win je kostbare seconden in acute situaties en red je daarmee misschien ook wel levens!

 

 

 

 

 

 

Hoe gaan we de oplossing realiseren?

In de voorbereiding op de hackathon zijn er al gesprekken geweest met stakeholders. Als LMS zijn wij geïnteresseerd in een vervolg, maar ook veiligheidsregio’s en burgerapps willen deelnemen aan een pilot. In december wordt de oplossing vertaald naar een concreet voorstel die wij hopelijk volgend jaar kunnen testen in de praktijk!

Meer weten?

Kijk op www.odyssey.org of neem contact op met Sander Koot.

]]>
Nieuwe Meldkamer Midden-Nederland: Medewerkers denken mee https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/december/nieuwe-meldkamer-midden-nederland-medewerkers-denken-mee.html De nieuwe Meldkamer Midden-Nederland wordt naar verwachting in het voorjaar van 2025 operationeel. Dit jaar is gestart met het ontwerp van de nieuwbouw in Hilversum. nieuwsdocument Fri, 04 Dec 2020 14:57:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/december/nieuwe-meldkamer-midden-nederland-medewerkers-denken-mee.html 2020-12-04T14:57:00Z Na het delen van ideeën over de contouren van het gebouw was de toekomstige meldkameropstelling aan de beurt.

Om te komen tot de toekomstige opstelling van de meldtafels werd er geschoven op magneetborden. Deze borden stonden opgesteld in zowel Utrecht als Lelystad met de vraag aan meldkamermedewerkers om ideeën over de meldkamerindeling te delen. Het delen verliep via foto’s in een cluster groep waarbij iedereen elkaars ideeën konden beoordelen en van opmerkingen voorzien.

‘Leuk om het enthousiasme en de bereidheid te ervaren bij de collega’s om mee te denken. Het vraagt ruimdenkendheid om te fantaseren over wat we willen in de toekomst. Vanuit de wijze van nu, 30 jaar vooruitdenken. Wat komt er dan qua technologische ontwikkelingen op ons af en hoe vertalen we dit naar het werken op de meldkamer en de bijbehorende inrichting. Samen hebben we een goed plan kunnen neerzetten dat staat als een huis. Het komt dicht in de buurt van ons hele palet van wensen en eisen.’ Alexander van der Kolk, Meldkamer Utrecht

Vertaling naar ontwerp

De werkgroep huisvesting, teamleiders en het projectteam Meldkamer Midden-Nederland hebben vervolgens gezamenlijk de uitgangspunten en opmerkingen vertaald en dit met de projectleiding nieuwbouw Hilversum en architect verder verwerkt. Ook de wensen voor de kantooromgeving zijn zorgvuldig doorgesproken. Een open werkomgeving met licht en een goede werksfeer en voldoende werkplekken voor zowel beheerder, leiding, specialisten en andere medewerkers kregen een plek in het ontwerp.

Hoe nu verder?

Het ontwerp wordt in januari 2021 definitief waarna dit door het projectteam nieuwbouw Hilversum wordt vertaald in een bouwplan. Dit wordt Europees aanbesteed en zal leiden tot de gunning van de nieuwbouw Hilversum aan een hoofdaannemer. Maar eerst zal het huidige pand gesloopt worden in het najaar 2021.

]]>