Nieuws | Alle nieuwsberichten | landelijkemeldkamer.org https://www.landelijkemeldkamer.org/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Sun, 04 Dec 2022 06:08:10 GMT 2022-12-04T06:08:10Z nl Nieuwbouw meldkamer Oost-Nederland https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/oktober/nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland.html De aannemer heeft het pand op woensdag 19 oktober opgeleverd, daarmee is het pand volledig af. Op 21 maart 2023 wordt de nieuwe meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn technisch aangesloten op LMS. nieuwsdocument Tue, 25 Oct 2022 10:46:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/oktober/nieuwbouw-meldkamer-oost-nederland.html 2022-10-25T10:46:00Z De komende maanden werkt LMS hard aan het installeren en testen van de IV/ICT en telefonie. Vervolgens worden alle centralisten opgeleid en getraind.

Rondleiding

Vanaf 25 oktober krijgen de medewerkers een rondleiding door het nieuwe gebouw. Laat je alvast digitaal rondleiden door het prachtige nieuwe meldkamergebouw! Klik hier.

Op een later moment, na livegang, volgt een feestelijke opening.

 

Overdracht nieuwbouw van Tim Born (PDC) aan Remko Tippens (LMS)

]]>
Korpschef besluit positief over LMS https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/september/korpschef-besluit-positief-over-lms.html Vanaf 1 januari 2023 is LMS een zelfstandig organisatieonderdeel van de politie. Dit besluit heeft de korpschef in het overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) op 5 oktober genomen. LMS krijgt drie jaar ervaartijd om de nog prille werking van passend organiseren en reflecteren te borgen. Een grote en belangrijke mijlpaal voor LMS. nieuwsdocument Wed, 05 Oct 2022 12:06:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/september/korpschef-besluit-positief-over-lms.html 2022-10-05T12:06:00Z Dit definitieve besluit volgt na een positief advies van zowel het CGOP, het overleg tussen de minister en vakbonden, als de COR. Het besluit gaat over:

  • Het inrichten van LMS als eigenstandige eenheid binnen het politiekorps
  • Een bewijs- en ervaarperiode van drie jaar in de voorgestelde inrichting en werking.

Ervaar- en bewijsperiode tot 1 januari 2026

De korpschef besluit dat LMS een bewijs- en ervaarperiode krijgt van drie jaar. In deze periode evalueren we volgens een vaste cyclus en een vaste leidraad hoe LMS ervoor staat. Wat gaat goed, wat kan er beter? Werkt het zoals bedacht, of moeten we bijstellen? Samen met de Bijzondere Commissie (medezeggenschap LMS) bepalen we de voorwaarden voor deze cyclus. Op die manier werken we toe naar een solide organisatie die op 1 januari 2026 bestendigd zal worden.

]]>
Een nieuw Incident Notificatie Systeem voor de meldkamers https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/oktober/een-nieuw-incident-notificatie-systeem-voor-de-meldkamers.html Het Incident Notificatie Systeem (INS) is een cruciaal systeem voor het alarmeren en alerteren van functionarissen voor de crisisbeheersing. Op dit moment gebruiken de veiligheidsregio’s voor onder andere op de meldkamers verschillende INS-systemen. Inmiddels heeft LMS één nieuw systeem verworven dat medio volgend jaar moet zijn geïmplementeerd. nieuwsdocument Wed, 05 Oct 2022 05:32:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/oktober/een-nieuw-incident-notificatie-systeem-voor-de-meldkamers.html 2022-10-05T05:32:00Z In januari 2020 heeft een groot deel van de Veiligheidsregio’s het beheer van hun INS-systemen overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). INS bestaat nu uit een aantal individuele contracten en aanbieders. Voordat deze aflopen - uiterlijk 1 juli 2023 - moet het nieuwe INS zijn geïmplementeerd dat al deze losse contracten vervangt. Dit zorgt niet alleen voor een aanzienlijke kostenbesparing maar borgt ook de continuïteit van de alarmering.

Waar staan we nu?

Momenteel is de aanbesteding van het nieuwe INS-systeem afgerond en gegund aan OrcaGroup (Itel Alert). Komende maand start een pilot met het nieuwe INS die medio december zal worden afgerond. In de klankbordgroep INS zal de pilot uitgebreid worden geëvalueerd.

Wie doet wat?

LMS zorgt voor de ontsluiting van het nieuwe INS naar de meldkamer en veiligheidsregio’s en levert deze gebruiksklaar op. De veiligheidsregio’s verzorgen in samenwerking met de beheerders van LMS voor de daadwerkelijke vulling van het systeem. De LMS draagt zorg voor instructie van de gebruikers.

Over INS

De Veiligheidsregio's gebruiken het Incident Notificatie Systemen (INS) om functionarissen die geen gebruik maken van pagers te alarmeren bij crises, zoals burgemeesters, ambtenaren bevolkingszorg, teams crisiscommunicatie en de ondersteunende staf voor crisisteams (Regionaal Operationeel Team en Regionaal Bestuurlijk Team). Daarnaast wordt het gebruikt als back-up voor P2000. Ook het MMC/beheer van LMS maakt gebrui van INS om te alarmeren bij grootschalige technische storingen.

]]>
Wereld Doven Dag https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/september/wereld-doven-dag.html Op 24 september 2022 is het Wereld Doven Dag. Als hulpdienst vinden we het belangrijk dat ook doven/slechthorenden ons in nood adequaat kunnen bereiken. Daarom hebben we begin dit jaar de 112NL app gelanceerd. nieuwsdocument Thu, 22 Sep 2022 10:33:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/september/wereld-doven-dag.html 2022-09-22T10:33:00Z Wie via de app de meldkamer belt, kan meteen aangeven welke hulpdienst ze nodig hebben: politie, brandweer of ambulance. Een groot voordeel is dat de locatie van de beller meteen wordt meegestuurd, dan weet de meldkamer in ieder geval waar ze hulp naartoe moeten sturen. Ook kan de centralist via de app een chatgesprek starten.

Nieuwe ontwikkelingen

Recentelijk is de ‘Ik kan niet praten knop’ toegevoegd, die volgt meteen nadat de hulpvrager in de app aangeeft welke hulpdienst ze nodig hebben. Waar nu aan gewerkt wordt, is te zorgen dat de app probleemloos door anderstaligen gebruikt kan worden. Want hoewel de chatfunctie prima werkt via Google Translate zit er ook taal in de app zelf die eerst nog vertaald moet worden voordat anderstaligen de app veilig kunnen gebruiken. Wel zijn al flyers in verschillende talen beschikbaar, die vind je op deze website onder Veelgestelde Vragen. De 112NL app is momenteel bijna 170.000 keer gedownload.

Over Wereld Doven Dag

Werelddovendag wordt door de dovenwereld in Nederland en België gevierd op de laatste zaterdag van september. Het heeft onder andere als doel om meer bekendheid te geven aan doofheid en gebarentaal en op te komen voor de rechten en belangen van doven.

 

Uitleg 112-app, met gebarentolk

 

]]>
Meldkamer Limburg als zesde aangesloten op landelijke IV/ICT-infrastructuur LMS https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/meldkamer-limburg-als-zesde-aangesloten-op-landelijke-iv-ict-infrastructuur-lms.html De meldkamer Limburg is op 21 juni succesvol aangesloten op de landelijke IV/ICT-infrastructuur van LMS. Het is de zesde meldkamer na Rotterdam, Noord-Holland, Oost-Brabant, Zeeland-West-Brabant en Noord-Nederland die aangesloten is. nieuwsdocument Fri, 24 Jun 2022 11:18:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/meldkamer-limburg-als-zesde-aangesloten-op-landelijke-iv-ict-infrastructuur-lms.html 2022-06-24T11:18:00Z Dit is weer een belangrijke stap naar een netwerk van tien meldkamers die elkaars taken over kunnen nemen (https://www.landelijkemeldkamer.org/over-lms).

De operatie startte om 06.30 uur en duurde tot 16.05 uur. Hieraan is een lange voorbereiding van vele maanden vooraf gegaan. Tijdens de operatie is de dienstverlening naar de burgers en hulpverleners op straat ongehinderd en onverminderd doorgegaan. De meldkamer Limburg is al in 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de meldkamers Venlo en Maastricht die sindsdien zijn gaan samenwonen in het MCC in Maastricht.

 

]]>
Nieuwbouw Oost-Nederland https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/nieuwbouw-oost-nederland.html Juni 2022: een nieuwe fase. De ruwbouw is afgerond. De aannemer is bezig met de afwerking van het pand. De LMS is inmiddels in het pand gestart met het belangrijke proces van de aanleg van ICT en telefonie. nieuwsdocument Fri, 24 Jun 2022 08:53:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/nieuwbouw-oost-nederland.html 2022-06-24T08:53:00Z Centralisten Alex, Kirsten en Anne nemen voor de tweede keer een kijkje in het nieuwe gebouw. Bekijk hier de video.

https://www.youtube.com/watch?v=wkSLp1hyhQ0

 

 

Zie ook het eerdere bericht .

 

]]>
NL Alert in het nieuws https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/nl-alert-in-het-nieuws.html Op de website van iPhoned, de grootste Apple-website van Nederland dat maandelijks ruim een miljoen bezoekers bereikt, staat een artikel over de NL-Alert-app. Hiervoor zijn technisch adviseur John en dienstenmanager Patrick van LMS geïnterviewd. nieuwsdocument Tue, 14 Jun 2022 11:50:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/juni/nl-alert-in-het-nieuws.html 2022-06-14T11:50:00Z Uit het artikel:

Achter de schermen wordt aan een nieuwe NL-Alert-app gewerkt. Volgens zowel Patrick als John biedt een eigen app namelijk meerdere voordelen voor gebruikers. John: ‘Met een eigen NL-Alert-app krijg je als overheid bijvoorbeeld veel meer controle over de gebruikersinterface, dus hoe de vormgeving eruitziet. Je kunt bijvoorbeeld een heel precieze kaart van het risicogebied tonen.’ Een ander belangrijk voordeel heeft met toegankelijkheid te maken. ‘Je kunt bijvoorbeeld een functie voor dove- en slechthorende mensen in de app inbouwen zodat de informatie ook voor hen begrijpelijk is’, aldus Patrick. ‘Op eenzelfde manier kun je de app toegankelijker maken voor blinde- en slechtziende mensen door voor hen specifieke functies toe te voegen.’ Pin ‘m er niet op vast, maar Patrick hoopt dat de app in 2023 uitkomt.

Het volledige artikel lees je hier: https://www.iphoned.nl/nieuws/nl-alert-interview/

]]>
Jaarverantwoording 2021: Koers houden. Met meewind, zijwind en tegenwind https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/mei/jaarverantwoording-2021-koers-houden.-met-meewind-zijwind-en-tegenwind.html “Koers houden”. Dat hebben we gedaan in 2021. Met af en toe meewind, dan weer zijwind en soms tegenwind. De Jaarverantwoording geeft een beeld van onze resultaten in 2021 en is de verantwoording van de uitvoering van het beleid. nieuwsdocument Wed, 18 May 2022 14:07:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/mei/jaarverantwoording-2021-koers-houden.-met-meewind-zijwind-en-tegenwind.html 2022-05-18T14:07:00Z We sluiten het jaar af met een belangrijk besluit – namelijk het beëindigen van de stabiliteitsfase, het omarmen van de verbeteraanpak Triple A op de IV- en ICT infrastructuur en een nieuwe metaplanning waarmee in 2022 weer meldkamers op het landelijke netwerk aangesloten mogen worden. De eerste officiële 112NL-app werd klaargestoomd voor live-gang direct na de jaarwisseling en AMBER Alert werd geïntegreerd in Burgernet. Tot slot werd de inrichtingsfase van het bouwplan LMS afgerond met een - in 2022 test- en toetsbare werking, besturing en inrichting als uitkomst.

Lezen?

Kortom, we hebben ontzettend veel bereikt met elkaar waarbij we ondanks alle omstandigheden koers hebben weten te houden. Wil je precies weten wat? Lees dan hier de populaire versie van de jaarverantwoording.

]]>
Meldkamer Noord-Nederland aangesloten op de LMS infrastructuur https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/mei/meldkamer-noord-nederland-aangesloten-op-de-lms-infrastructuur.html In de nacht van 16 op 17 mei is de meldkamer Noord-Nederland succesvol aangesloten op de IV/ICT van LMS. nieuwsdocument Tue, 17 May 2022 09:34:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/mei/meldkamer-noord-nederland-aangesloten-op-de-lms-infrastructuur.html 2022-05-17T09:34:00Z De meldkamer in Noord-Nederland (MkNN) is van een volledig zelfstandig opererend ICT-centrum in Drachten overgegaan op de IV/ICT van LMS centraal in het land. We doen dit om te komen tot een robuust landelijk netwerk van 10 meldkamers die elkaars taken kunnen overnemen. Tot nu toe zijn naast de MkNN ook de meldkamers Rotterdam, Noord-Holland, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant op de LMS aangesloten. Volgende maand zal ook Limburg de stap naar LMS maken.

Het kaartje ziet er dan zo uit.

]]>
Een kijkje in de nieuwbouw van Meldkamer Oost-Nederland i.o. https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/mei/een-kijkje-in-de-nieuwbouw-van-meldkamer-oost-nederland-i.o.html Medio volgend jaar wordt de nieuwe meldkamer in Apeldoorn technisch aangesloten op LMS. Op een zonnige dag in april hadden Alex Berendsen (centralist brandweer MAN), Kirsten Trip (centralist ambulancezorg MON) en Anne Scholten (centralist politie MK Twente) de eer om als eerste meldkamermedewerkers een kijkje te mogen nemen in het nieuwe pand van Meldkamer Oost-Nederland i.o. . nieuwsdocument Fri, 13 May 2022 06:32:00 GMT https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/mei/een-kijkje-in-de-nieuwbouw-van-meldkamer-oost-nederland-i.o.html 2022-05-13T06:32:00Z Een filmploeg volgde de rondleiding die zij kregen en filmde hun reacties. De komende maanden komen deze drie centralisten nog twee keer terug in het pand om de voortgang te zien, hun eerlijke reactie te geven en vragen te stellen. Die gaan over wat zichtbaar is: de inrichting, het gebouw en hoe ‘ver’ we zijn. En over wat niet of minder zichtbaar is; het gevoel bij de nieuwe werkplek, wat het met je doet.

Je kunt de eerste film bekijken door op deze link te klikken. Laat je rondleiden door het prachtige nieuwe meldkamergebouw in Apeldoorn!’ 

]]>