Spring naar content

Privacy

Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, gebruikt de LMS alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoen we aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de LMS om met uw persoonsgegevens?

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, wordt dat u uitdrukkelijk medegedeeld. De LMS vermeldt welke gegevens bewaard worden en wat de reden daarvoor is. De LMS gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het betekent dat de LMS uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van burgers beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de AVG. Meer over dit onderwerp kunt u vinden op deze pagina.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden zijn namen en huisadressen, maar ook e-mailadressen.

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Voor de meting van website-statistieken verzamelt de LMS, en Nedstat namens LMS, anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd, zodat de bezoeker gezochte informatie zo gemakkelijk mogelijk kan vinden. Daarnaast kan de LMS door de website-statistieken haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies.