Spring naar content

Samenvoegingsplan Oost-Nederland klaar voor besluitvorming

Laatste update:

Het samenvoegingsplan ‘Meldkamers Oost-Nederland’ gaat in het najaar van 2017 voor besluitvorming naar de algemeen besturen van de veiligheidsregio’s, de directies van de RAV’en en de korpsleiding van de politie.

Het plan beschrijft op hoofdlijnen de werkwijze van de nieuwe meldkamer en wat er allemaal moet gebeuren om in het najaar van 2020 daadwerkelijk te kunnen starten. De nieuwe meldkamer voor Oost-Nederland komt in Apeldoorn aan de Europaweg.

Thema's

Het samenvoegingsplan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de betrokken diensten. Op de LMO-tweedaagse in mei 2017 is uitvoerig met elkaar gesproken over de toekomst. De opbrengst van deze dagen is teruggekoppeld en besproken in de operationele stuurgroep. Deze bestaat uit de directeuren van de diensten. Ook de medezeggenschap is betrokken bij de ontwikkelingen. Belangrijke thema’s uit het samenvoegingsplan zijn onder meer:

  • de vestiging van de nieuwe meldkamer aan de Europaweg in Apeldoorn
  • de aansluiting op de landelijke ICT, werken met landelijke applicaties en eenhoofdige aansturing voor gezamenlijke huisvesting en IV/ICT
  • centralisten en andere medewerkers: zij blijven in dienst bij hun eigen dienst
  • de RAV’en: zij besluiten in juni 2018 over hoe zij hun werk gaan uitvoeren en in hoeverre zij gebruikmaken van de nieuwe meldkamer
  • de harmonisering van werkprocessen binnen de kolommen, zodat centralisten voor het hele werkgebied inzetbaar zijn
  • de samenvoeging moet worden gerealiseerd binnen de bestaande budgetten van de kolommen in Oost-Nederland

  • beheerders van informatievoorziening en ICT komen in dienst van het Meldkamer Diensten Centrum van de politie. 

Draagvlak

Er is inmiddels draagvlak voor het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden. Daardoor is het mogelijk om – vooruitlopend op de formele besluitvorming – alvast te starten met de plannen voor de nieuwbouw. Ook de brandweerorganisaties en de politie zijn volop bezig met het harmoniseren van hun werkprocessen, zodat zij goed zicht krijgen op de personeelsbehoefte en voorzieningen op het gebied van IV/ICT. 

 

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail