Spring naar content

Toegankelijkheid

Bij de bouw van www.landelijkemeldkamer.org is er naar gestreefd te voldoen aan de niveau's A en AA van de webrichtlijnen versie 2. Deze versie is goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is op 23 juni 2011 als officiĆ«le overheidsstandaard vastgesteld door het College Standaardisatie. www.landelijkemeldkamer.org voldoet echter nog niet volledig aan deze webrichtlijnen.