Spring naar content

Toegankelijkheid

Bij de bouw van www.k-lmo.nl is er naar gestreefd te voldoen aan de niveau's A en AA van de webrichtlijnen versie 2. Deze versie is goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is op 23 juni 2011 als officiële overheidsstandaard vastgesteld door het College Standaardisatie. www.k-lmo.nl voldoet echter nog niet volledig aan deze webrichtlijnen.