Spring naar content

Meldkamer regio Zeeland/West-Brabant

Meldkamers zijn cruciaal voor de burger in nood en voor de inzet en coördinatie van de hulpverlening tijdens rampen en calamiteiten. De 21 regionale meldkamers worden de komende jaren samengevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamerlocaties. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer. Eén van de tien meldkamerlocaties is Bergen op Zoom. Hier gaan de meldkamers Zeeland en Midden- en West-Brabant op termijn samen. De regionale kwartiermaker in Bergen op Zoom is Alfred van der Meer.

Meldkamer Zeeland - Middelburg

In de meldkamer Zeeland werken de volgende organisaties samen:

Meldkamer Midden- en West-Brabant - Tilburg

In de meldkamer Midden- en West-Brabant werken de volgende organisaties samen: