Spring naar content

Meldkamer Zeeland-West-Brabant

Vanaf 9 juni 2020 is de nieuwe meldkamer Zeeland – West-Brabant operationeel in Bergen op Zoom. De meldkamer is de vierde meldkamer die is aangesloten op de landelijke IV- ICT-infrastructuur.

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom is het resultaat van een samenvoeging van de meldkamers in Middelburg en Tilburg. Met ruim 220 medewerkers zet het team van de meldkamer zich in om een gebied met ongeveer 1,4 miljoen inwoners te bedienen.

Het gebied in Zeeland en Midden en West Brabant kenmerkt zich door de combinatie van stedelijk gebied, dunbevolkte agrarische- en (waterrijke) gebieden alsmede een fors kustgebied, petrochemisch industriegebied Moerdijk, de haven van Vlissingen, een aantal verbindingssnelwegen richting de Randstad en Antwerpen – A27, A16, A59, A58 en de HSL-lijn. De aard van de veelvoorkomende meldingen is gerelateerd aan verkeers- en bedrijfsongevallen, verwarde personen, drugsafval etc.

In de zomermaanden zien we een verdubbeling in de bevolkingspopulatie in Zeeland vanwege het toerisme. Dit betekent een groter aantal meldingen op het gebied van openbare orde in en rond de populaire kustplaatsen, onwelwordingen op het strand en ongevallen te water. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de Kustwacht. Aan de zuidkant grenst het gehele bedieningsgebied aan België. De meldkamer heeft een directe lijn naar de meldkamer in Antwerpen om snel te kunnen schakelen bij landgrensoverschrijdende incidenten.

Samenwerkende organisaties