Spring naar content

Meldkamer De Yp

Meldkamers zijn cruciaal voor de burger in nood en voor de inzet en coördinatie van de hulpverlening tijdens rampen en calamiteiten. De 21 regionale meldkamers worden de komende jaren samengevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamerlocaties. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer. Eén van de tien meldkamerlocaties is de Meldkamer De Yp in Den Haag. De regionale kwartiermaker voor Den Haag is Camille Michel.

De Yp - Den Haag

In de meldkamer De Yp werken de volgende organisaties samen:

De YP