Spring naar content

Meldkamer Oost-Brabant

Een van de toekomstige tien meldkamers in het landelijk netwerk is de Meldkamer Oost-Brabant gevestigd in ’s-Hertogenbosch.

De meldkamer, officieel in mei 2019 geopend, is ontstaan uit de samenvoeging van de meldkamers van de Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord. Hierin werken de Meldkamer Ambulancezorg, de Meldkamer Brandweer en het Operationeel Centrum van de politie samen. Na Rotterdam is het de tweede meldkamer die is aangesloten op de landelijke IV- en ICT meldkamerinfrastructuur.

Bij de Meldkamer Oost-Brabant komen alle 112-meldingen uit Oost-Brabant binnen en wordt de hulpverlening op straat aangestuurd. In de meldkamer werken medewerkers van politie, brandweer en ambulancedienst samen. Zij begeleiden en coördineren (spoed)eisende hulpverlening. Bij grote en/of complexe incidenten of crises is de Calamiteitencoördinator (CaCo) de eerste schakel van de regionale crisisorganisatie.

 

 

 

 

 

 

In totaal werken bijna 250 medewerkers in of voor de meldkamer. De rol van hoofd meldkamer wordt vervuld door Jos van der Heijden. Van der Heijden was eerder bij de samenvoeging betrokken als regionaal kwartiermaker.

Samenwerkende organisaties