Spring naar content

Meldkamer Amsterdam

Eén van de straks tien meldkamers in het landelijke netwerk is de Meldkamer Amsterdam gevestigd in het hartje van de stad aan de Elandsgracht. In 2021 wordt de visie op een nieuwbouw verder uitgewerkt.

Meldkamer Amsterdam - Amsterdam

De meldkamer bedient een klein, maar dichtbevolkt gebied van zes gemeentes waarvan Amsterdam met ruim 800.000 inwoners de grootste is. Daarnaast trekt de stad Amsterdam per jaar miljoenen toeristen aan. Centralisten moeten kunnen inspelen op grote culturele en overtuigingsdiversiteit en mogelijke taalbarrières.

De Meldkamer Amsterdam bedient ook een havengebied waar een groot aantal bedrijven zijn gevestigd die met gevaarlijke stoffen werken. Doordat Amsterdam een grote diversiteit kent aan omgevingen, waaronder een toeristische binnenstad, havengebied, groot sportstadion en concertgebouwen, betekent dit voor centralisten een grote diversiteit in het behandelen van meldingen.                                    

Op 1 januari 2023 zijn volgens de planning in totaal 13 locaties aangesloten op de landelijke IV- en ICT-infrastructuur. Dit zijn tien meldkamers, met daarbij één extra locatie voor Midden-Nederland en de twee landelijke operationele centra van de Koninklijke Marechaussee en de politie. Het aansluiten van de meldkamer staat gepland met de verhuizing naar het nieuwbouw pand. Het is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden.


In de meldkamer Amsterdam werken de volgende organisaties samen: