Spring naar content

Nieuws

Hier vind je nieuws over meldkamer Midden-Nederland.

Nieuwbouw aan de Groest in Hilversum

Een grondige duurzame renovatie of volledige nieuwbouw van het pand aan de Groest in Hilversum. Dat waren de twee opties die voorlagen om de nieuwe meldkamer Midden-Nederland te kunnen huisvesten. In de vergadering van 4 april heeft de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland gekozen voor de optie van volledige nieuwbouw.
Lees meer...

Haalbaarheidsonderzoek 3e verdieping

Op welke verdieping in het pand in Hilversum, kan de nieuwe meldkamer het beste gehuisvest worden? Om die vraag te beantwoorden wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht.
Lees meer...

Meldkamer Midden-Nederland in gesprek met gemeente Hilversum

Op maandag 10 april 2017 hebben de eerste gesprekken tussen de Politie, de gemeente Hilversum en kwartiermaker meldkamer Midden-Nederland plaatsgevonden. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere de plannen, planning ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan. Er zijn afspraken gemaakt wie met wie hierover in gesprek gaan.
Lees meer...

Stand van zaken Meldkamer Midden-Nederland

Het project Meldkamer Midden-Nederland is begin 2015 begonnen met de opdracht om de meldkamer Midden-Nederland te realiseren op de toenmalige locatie Kamp van Zeist. Na het vormen van een projectteam is vooral veel tijd en energie gestoken in het bestuurlijke proces van het maken van projectplannen en een business case.
Lees meer...

Groest in Hilversum definitieve locatie Meldkamer Midden-Nederland

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft de locatie Groest in Hilversum aangewezen als definitieve locatie voor de nieuwe meldkamer Midden-Nederland.
Lees meer...

Jan Biemolt Regionale Kwartiermaker Midden-Nederland

Met ingang van 15 maart is Jan Biemolt door de kwartiermaker LMO benoemd als Regionale Kwartiermaker Midden-Nederland. De benoeming volgt op de unanieme voordracht van de selectiecommissie.
Lees meer...