Spring naar content

Nieuws

Hier vind je nieuws over meldkamer Midden-Nederland

Nieuwbouw meldkamer Midden Nederland bereikt hoogste punt

Op 30 augustus bereikte de nieuwbouw voor de gezamenlijke 112-meldkamer Midden Nederland het hoogste punt. In dit gebouw aan de Groest wordt ook het nieuwe politiebureau in Hilversum en het Interregionaal Coördinatiecentrum (IRCC) voor de veiligheidsregio’s Gooi- en Vechtstreek & Flevoland gehuisvest.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2023/september/nieuwbouw-meldkamer-midden-nederland-bereikt-hoogste-punt.html

Eerste schets nieuwbouw Hilversum

De eerste impressies van de nieuwbouwlocatie voor de Meldkamer Midden-Nederland zijn gedeeld. Een gebouw met oog voor duurzaamheid en verbinding in de binnenstad van Hilversum.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juni/eerste-schets-nieuwbouw-hilversum.html

Hak- en sloopwerk in Meldkamer Lelystad

Voor het gebied Midden-Nederland wordt de gezamenlijke meldkamer in Hilversum begin 2025 opgeleverd. Om de roosterdruk in Midden-Nederland te verlagen, vindt er een tussentijdse samenvoeging plaats van de meldkamers Lelystad en Naarden. De verbouwingen om deze samenvoeging te realiseren zijn in maart van start gegaan

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/juni/hak--en-sloopwerk-in-meldkamer-lelystad.html

Politie zet burgercentralisten in

Voor de meldkamers in Nederland is het noodzaak om onder alle omstandigheden over voldoende personeel te kunnen beschikken. Corona maakt dat duidelijker dan ooit. Omdat politiecentralisten steeds minder uit de eigen gelederen komen, zijn verschillende eenheden in Nederland overgegaan op het werven van burgercentralisten.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/april/politie-zet-burgercentralisten-in.html

Meldkamer Midden-Nederland in gesprek met gemeente Hilversum

Op maandag 10 april 2017 hebben de eerste gesprekken tussen de Politie, de gemeente Hilversum en kwartiermaker meldkamer Midden-Nederland plaatsgevonden. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere de plannen, planning ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan. Er zijn afspraken gemaakt wie met wie hierover in gesprek gaan.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2017/april/meldkamer-midden-nederland-in-gesprek-met-gemeente-hilversum.html

Stand van zaken meldkamer Midden-Nederland

Het project Meldkamer Midden-Nederland is begin 2015 begonnen met de opdracht om de meldkamer Midden-Nederland te realiseren op de toenmalige locatie Kamp van Zeist. Na het vormen van een projectteam is vooral veel tijd en energie gestoken in het bestuurlijke proces van het maken van projectplannen en een business case. De uitvoeringsplannen voor de nieuwbouw op Kamp van Zeist kwamen echter langzaam op stoom.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2017/april/stand-van-zaken-meldkamer-midden-nederland.html

Groest in Hilversum definitieve locatie Meldkamer Midden-Nederland

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft de locatie Groest in Hilversum aangewezen als definitieve locatie voor de nieuwe meldkamer Midden-Nederland.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2017/maart/groest-in-hilversum-definitieve-locatie-meldkamer-midden-nederland.html

Werkbezoek minister Van der Steur aan meldkamer Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Woensdag 5 augustus is Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie op werkbezoek geweest bij de meldkamer van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in Naarden.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2015/augustus/werkbezoek-minister-van-der-steur-aan-meldkamer-in-naarden.html