Spring naar content

Hak- en sloopwerk in Meldkamer Lelystad

Laatste update:

Voor het gebied Midden-Nederland wordt de gezamenlijke meldkamer in Hilversum begin 2025 opgeleverd. Om de roosterdruk in Midden-Nederland te verlagen, vindt er een tussentijdse samenvoeging plaats van de meldkamers Lelystad en Naarden. De verbouwingen om deze samenvoeging te realiseren zijn in maart van start gegaan.

Uitbreiding meldkamer Lelystad

Door de samenvoeging worden de gemeenschappelijke meldkamers van de regio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek samengevoegd in Lelystad. Hiervoor vindt een uitbreiding van de meldkamervloer in Lelystad plaats met vijf tafels. Met inachtneming van de nodige maatregelen vanwege corona is het hak- en sloopwerk gestart. In twee weken tijd is er ruimte gemaakt voor de extra meldtafels, de bekabeling en het frezen van leidingen in vloeren.

Slopen tussen noodoproepen door

Hakken en slopen kan niet zonder geluid. Om de overlast op de meldkamervloer zo veel mogelijk te beperken vonden de werkzaamheden in de nachten plaats tussen 20:00 en 03:00. Er werden duidelijke afspraken gemaakt tussen centralisten en bouwvakkers. Bij intensieve aanname en afhandeling van meldingen staken centralisten hun hand op. Dit was het teken voor de bouwvakkers dat de werkzaamheden tijdelijk gestaakt moesten worden. Daarnaast zorgden een aantal lekkernijen er voor dat de overlast enigszins werd verzacht.

Planning

Het voornemen is om op 1 juli de minimale inrichting van de nieuwe werkplekken en de verbouwing te hebben afgerond. In de zomermaanden wordt de inrichting en ICT verder geoptimaliseerd. In de loop van september wordt de verbouwing dan definitief afgerond. Op 15 september staat de daadwerkelijke samenvoeging en verhuizing van Naarden gepland. Met de samenvoeging is er sprake van een robuuste meldkamer Lelystad die de komende jaren tot Hilversum kan overbruggen. Na de samenvoeging zal ook de rol van Calimiteitencoördinator (Caco) worden vervuld in de meldkamer Lelystad. De Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek zijn op dit moment het aanstellingsproces aan het inrichten.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail