Spring naar content

Eerste schets nieuwbouw Hilversum

Laatste update:

De eerste impressies van de nieuwbouwlocatie voor de Meldkamer Midden-Nederland zijn gedeeld. Een gebouw met oog voor duurzaamheid en verbinding in de binnenstad van Hilversum.

De LMS organiseert met en voor de hulpdiensten een netwerk van tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamerlocaties. Voor de regio Midden-Nederland betekent dit een samenvoeging van de meldkamers Utrecht, Lelystad en Gooi- en Vechtstreek op één locatie in Hilversum. Dit jaar wordt de eerste stap in de samenvoeging concreet door het samenvoegen van de meldkamers Naarden en Lelystad op de locatie Lelystad. De nieuwe meldkamer Midden-Nederland wordt naar verwachting in het voorjaar van 2025 operationeel waarmee dan de meldkamers in Utrecht en Lelystad worden samengevoegd. Het project voor de nieuwbouw Hilversum zit nu in de ontwerpfase.
 

Foto: Het huidige gebouw met het politiebureau aan de Groest

 

 

 

 

 

 


Verbouwen niet gewenst

In de binnenstad van Hilversum is het politiebureau aan de Groest aangewezen als de nieuwe locatie voor de meldkamer Midden-Nederland. Tijdens een eerdere uitgebreide verkenning is bekeken of het gebouw geschikt is als locatie voor de meldkamer na verbouwing. De bijzondere eisen waaraan een meldkamer moet voldoen hebben uiteindelijk geleid tot de keuze voor nieuwbouw. Dit betekent dat de bestaande bouw aan de Groest in 2021 wordt gesloopt om ruimte te maken voor een nieuwe meldkamer.

Mogelijkheden bij nieuwbouw

Nieuwbouw betekent meer vrijheid en mogelijkheden voor de vormgeving en indeling voor de ruimte dan bij het bestaande gebouw. Hier is het architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra volop mee aan de slag gegaan. Met het programma van eisen voor meldkamers in de ene hand en de inzichten en ervaringen van centralisten en beheer in de ander, zijn de eerste schetsen en ideeën gedeeld.

Duurzaamheid en verbinding

De eerste ontwerpen geven een impressie van de uitstraling van het gebouw. De houten lamellen op de modulaire transparante gevel filteren licht en bieden bescherming tegen directe inkijk. Dit brengt de kleine schaal van de binnenstad terug in het gebouw en verbind de meldkamer met haar omgeving. Met oog voor duurzaamheid zijn deze houten lamellen onderdeel van een volledig houten constructie van het gebouw.

 

 

 

 

 

Een groot atrium waar mensen van verschillende disciplines informeel kunnen samenwerken ondersteunt de onderlinge verbinding tussen gebruikers van het gebouw.

 

 

 

 

 

 

 


Van schets naar ontwerp

In de komende periode gaat het projectteam actief aan het werk met de vertaling van het programma van eisen voor de meldkamer naar het ontwerp voor de meldkamer. Hierbij worden medewerkers onder andere in de vorm van een werkgroep regelmatig betrokken. Het streven is om aan het einde van de zomer het ontwerp in 3D te presenteren aan de gebruikers en ze daarmee verder mee te nemen in het ontwerp van het gebouw door een aantal inrichtingsscenario’s voor te leggen. Na het delen en bespreken van de eerste ontwerpen volgt een detailontwerp begin 2021en een technische vertaling hiervan in de tweede helft van 2021.

Foto’s van het ontwerp zijn onder voorbehoud en onderhevig aan veranderingen.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail