Spring naar content

Groest in Hilversum definitieve locatie Meldkamer Midden-Nederland

Laatste update:

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft de locatie Groest in Hilversum aangewezen als definitieve locatie voor de nieuwe meldkamer Midden-Nederland.

In het gebied Midden-Nederland gaan de meldkamers Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht samenwerken. In de businesscase Meldkamer Midden-Nederland (MK MNL) zijn twee locaties uitgewerkt: de locatie Kamp van Zeist en de alternatieve locatie Groest in Hilversum. Nadat de stuurgroep een voorlopige locatiekeuze had gemaakt voor de locatie Groest in Hilversum, zijn de businesscase en de voorlopige locatiekeuze voorgelegd aan de besturen van de disciplines. Daarmee is aan de besturen gevraagd hun steun uit te spreken voor de locatie Groest. Inmiddels is ook deze laatste stap afgerond.

Breed draagvlak voor locatie Groest

In de stuurgroep van 23 februari 2017 zijn de bestuurlijke reacties van de zeven betrokken partijen besproken en is vastgesteld dat er een breed draagvlak is voor de locatie Groest in Hilversum als locatie voor de nieuwe MK MNL. De minister van VenJ heeft op basis van deze uitkomst besloten de definitieve locatie voor de MK MNL te wijzigen in de locatie Groest in Hilversum. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail