Spring naar content

Nieuws

Nagenieten van opening meldkamer Zeeland-West-Brabant en politiebureau Bergen op Zoom

Op donderdag 24 september vierden we de feestelijke opening van het politiebureau Bergen op Zoom en de meldkamer Zeeland-West-Brabant. Deze meldkamer...

Online opening politiebureau en meldkamer Zeeland-West-Brabant

Op donderdag 24 september vindt de officiële opening plaats van het politiebureau en de meldkamer Zeeland-West-Brabant aan het Emplacement te Bergen...

Meldkamer Naarden verhuist naar meldkamer Lelystad

De meldkamer Naarden is verhuisd naar de meldkamer Lelystad. Vanaf 15 september verzorgen de centralisten van de politie, brandweer en ambulancezorg...

Jaarverantwoording meldkamers 2019: het jaar van de grote stappen

Het jaar 2019 was een jaar waarin grote gezamenlijke stappen zijn gezet. Wat hebben we bereikt en wat is in gang gezet? Welke uitdagingen kwamen op...

LMS faciliteert pilots Zorgcoördinatie

In tien pilots wordt ervaring opgedaan met zorgcoördinatie. De LMS ondersteunt deze pilots met onder meer de benodigde functionaliteiten die ook in...

Aanwijzing locaties en werkgebieden meldkamers

In aansluiting op de Wijzigingswet meldkamers zijn ook de locaties en de werkgebieden van de meldkamers bepaald.

Historische mijlpaal: Wijzigingswet meldkamers in werking

Vanaf vandaag is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het...

Eerste schets nieuwbouw Hilversum

De eerste impressies van de nieuwbouwlocatie voor de Meldkamer Midden-Nederland zijn gedeeld. Een gebouw met oog voor duurzaamheid en verbinding in...

Nieuwe meldkamer Zeeland – Midden- en West-Brabant in werking

Vanaf 9 juni is de nieuwe meldkamer Zeeland – Midden- en West - Brabant operationeel in Bergen op Zoom. De verhuizing van de meldkamers in Middelburg...

Hak- en sloopwerk in Meldkamer Lelystad

Voor het gebied Midden-Nederland wordt de gezamenlijke meldkamer in Hilversum begin 2025 opgeleverd. Om de roosterdruk in Midden-Nederland te...