Spring naar content

Nieuws

Hoogste punt nieuwbouw meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn bereikt

Het is altijd een heugelijk moment in een bouwproces: het hoogste punt bereiken. Voor de nieuwbouw van de nieuwe meldkamer is dat feestelijke moment...

Hackathon: Pilot met inzet vrijwillige hulpverleners

Eind vorig jaar is binnen de Odyssey Hackathon een challenge gestart met de vraag ‘Hoe kan iedere burger onderdeel worden van acute hulpverlening,...

Aan wie mag LMS voorzieningen leveren?

De primaire taak van LMS is om te komen tot een stelsel van 10 operationeel en beheersmatig verbonden meldkamers. De wereld om het meldkamerveld...

Jaarverantwoording: Bouwen aan Continuïteit in Crisistijd

Het jaaroverzicht geeft een beeld van onze resultaten in 2020 en is de verantwoording van de uitvoering van het beleid.

Het jaar van COIN en de LMS

COIN (Common Infrastructure) is de vereniging van telecomaanbieders op de Nederlandse markt en ontwikkeld gezamenlijke standaarden met een...

Gebruikerstesten Nieuwe Meldtafels

Twee leveranciers zijn door de selectie voor de levering van de meldtafels gekomen. In maart mochten centralisten van alle meldkamers bij een...

Integratie alertering kindvermissingen in Burgernet

Bij vermissing van een kind waarbij mogelijk levensgevaar dreigt, is een snelle en brede alertering van het grootste belang. In overleg met de...

Bouw Meldkamer Oost-Nederland van start

Op 31 maart is de start van de bouw van de Meldkamer Oost-Nederland samen met alle medewerkers op feestelijke wijze gemarkeerd. De nieuwe meldkamer...

Europese 112-dag: Collega’s en partners, bedankt!

Vandaag is het Europese 112-dag! Een dag die de Europese Commissie in het leven heeft geroepen om mensen er bewust van te maken dat 112 in alle...

LMS-kantoorpand in Huis ter Heide aangekocht

Op 1 februari is het koopcontract van het LMS-kantoorpand aan de Huis ter Heideweg 62 te Zeist getekend door het Politie Diensten Centrum.