Spring naar content

Uniform Incident Notificatiesysteem gerealiseerd

Laatste update:

Incident Notificatie Systemen (INS) zijn cruciaal voor het alarmeren en alerteren van functionarissen voor de crisisbeheersing. Meldkamers met de daaraan verbonden veiligheidsregio’s maakten gebruik van verschillende INS-systemen. Na een aanbesteding is begin dit jaar een nieuw systeem gekozen. Inmiddels is iedereen hierop overgegaan!

Per 2020 heeft een groot deel van de veiligheidsregio’s het beheer van hun INS-systemen overgedragen aan LMS. Dit betrof individuele contracten met verschillende leveranciers. Vanwege het aflopen van deze contracten moest er één nieuw INS worden verworven én geïmplementeerd. LMS heeft toen aangeboden ook de meldkamers / veiligheidsregio's van dit INS te voorzien die eigen contracten hadden of nog geen gebruik maakten van een INS.

Voordelen

Het grote voordeel van één gezamenlijk INS voor meldkamers en veiligheidsregio’s is het verminderde risico bij uitval van het systeem. Daarnaast zijn ook nog eens de kosten aanzienlijk lager. Tenslotte draagt het ook bij aan het vereenvoudigen van de meldkamerstandaarden van de brandweer / veiligheidsregio in GMS.

Wie deed wat?

LMS zorgde voor de ontsluiting van het nieuwe INS naar de meldkamer en veiligheidsregio’s en leverde deze gebruiksklaar op. De veiligheidsregio’s verzorgden in samenwerking met de beheerders van LMS voor de daadwerkelijke vulling van het systeem. LMS heeft een standaardinstructie voor gebruikers opgeleverd die de veiligheidsregio’s zelf moesten aanpassen op hun situatie.

‘We hebben dit als LMS echt samen met de 25 veiligheidsregio’s, meldkamers en leverancier gedaan. Het streven was uniformiteit maar met aandacht voor de verschillen die er zijn. We zijn koersvast doorgegaan met een naar tevredenheid en toekomstvast systeem als resultaat!’ Naçi Tanyeri, projectleider.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail