Spring naar content

Programma Implementatie Nationaal Meldkamer Systeem van start

Laatste update:

Het Strategisch Meldkamer Beraad heeft het startsein gegeven voor een apart programma voor het verkrijgen en implementeren van een nieuw meldkamersysteem voor alle meldkamers.

Een landelijk, toekomstbestendig, flexibel en multidisciplinair systeem maakt de totale meldkamerorganisatie flexibeler en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie. Het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) heeft besloten over de scope en de te volgen aanbestedingsprocedure. Ook zijn de kaders en uitgangspunten voor de start van het ‘Programma implementatie Nationaal Meldkamer Systeem (NMS)’ vastgesteld.

Vervolg op marktverkenning
In het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst is afgesproken dat een aanbestedingstraject wordt opgestart voor een NMS. Dit nieuwe meldkamersysteem komt in de plaats van het huidige gemeenschappelijke meldkamersysteem (GMS) dat nu in gebruik is op de meldkamers als kernsysteem voor het incidentafhandelingsproces. GMS dateert uit 1995 en is aan vernieuwing toe. Daarom is in 2017 een eerste marktverkenning gestart om na te gaan wat er al te koop is op dit gebied. In 2018 kreeg de verkenning een vervolg, waarbij de wensen van de gebruikers een belangrijk uitgangspunt vormden.

Momenteel wordt gewerkt aan het programmaplan voor de implementatie van NMS. Dit programmaplan beschrijft de organisatie van de werkzaamheden om te komen tot de implementatie van een NMS. Ook de ter vervanging van GMS benodigde producten/diensten vallen hieronder.

Initiatiefase
Het programma kent een aantal fasen die achtereenvolgens worden doorlopen:

  1. Initiatie van het programma
  2. Aanbesteden (en verkrijging overige functionaliteiten)
  3. Implementeren
  4. Post implementatie activiteiten

Het SMB is akkoord met de start van de initiatiefase van het programma. In deze fase staan het opzetten van de programmaorganisatie en de initiatie van de projecten die gericht zijn op de aanbesteding en verkrijging van NMS en overige functionaliteiten centraal. Ook wordt er het nodige inhoudelijke werk gedaan op het gebied van (juridische) aanbestedingsdocumenten en het voorbereiden van de BIT (Bureau ICT)-toets.

Aanbestedingsprocedure
Voor het verkrijgen en implementeren van een nieuw NMS moet een aanbestedingsprocedure gevolgd worden. Deze aanbesteding wordt in fase 2 voorbereid en uitgevoerd.

Vervolg
In de initiatiefase die nu is gestart, wordt gewerkt aan

  • het samen met de disciplines en het ministerie verder uitwerken van het programmaplan
  • het opzetten van de programma organisatie en de bemensing daarvan
  • de strategische planning
  • de voorbereiding van de werkorganisatie voor fase 2

Doel is om begin oktober deze eerste fase af te ronden, waarna de aanbestedingsfase start.

Vragen
Voor vragen over het programma NMS kun je terecht bij Cor Visser, Programmamanager, cor.visser@k-lmo.nl

gms

 

 
   


 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail