Spring naar content

Tweede marktconsultatie meldkamersysteem van start

Laatste update:

Een landelijk, toekomstbestendig, flexibel en multidisciplinair systeem maakt de totale meldkamer organisatie flexibeler en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie. Om een landelijk meldkamersysteem te realiseren is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en oplossingen die de markt hierin biedt.

Dit onderzoek vindt plaats door middel van twee marktconsultaties. Het programma LMO heeft de eerste oriënterende marktconsultatie in de tweede helft van 2017 laten uitvoeren. Resultaat hiervan was een beeld van welke mogelijkheden er in de markt aanwezig zijn om de gewenste functionaliteiten op hoofdlijnen te realiseren. Het CIO Beraad heeft in december 2017 op basis van de eerste marktconsultatie de scope voor een nadere verdieping bepaald. Om binnen deze scope de gewenste functionaliteiten verder uit te diepen en de gewenste architectuurprincipes te benoemen, is een aantal bijeenkomsten met de disciplines georganiseerd. Daarnaast zijn de onderwerpen bepaald die van belang zijn voor de verkrijging, implementatie en exploitatie van het meldkamersysteem.

Op 7 juni jl. is de tweede marktconsultatie gepubliceerd. Eduard Sminia, projectleider oriëntatiefase NMS, licht de noodzaak voor deze tweede ronde toe: Door de tweede marktconsultatie willen we voor een lager functioneel detailniveau en voor de gewenste architectuurmogelijkheden een beeld krijgen wat er in de nationale en internationale markt al mogelijk is en wat ook niet, om een modern en toekomstbestendig meldkamersysteem te kunnen leveren’.

Onderwerpen

De marktpartijen zijn gevraagd antwoord te geven op concrete vragen over de volgende onderwerpen:

  • Besturing van het project;
  • Beschikbaarheid van de gewenste functionaliteiten;
  • Architectuur en functionaliteiten van het meldkamersysteem;
  • Realisatie en integratie van het meldkamersysteem;
  • Implementatie en migratie van het meldkamersysteem;
  • Kwaliteit en het testen van het meldkamersysteem;
  • Beheer en onderhoud van het meldkamersysteem;
  • Toekomstbestendigheid van het meldkamersysteem;
  • Kosten van het meldkamersysteem.

Standaardisatie en flexibiliteit

De gewenste architectuurprincipes en functionaliteiten zijn, in aanloop naar de eerste ronde, in  samenspraak en afstemming met de disciplines opgesteld. Eduard: ‘De verdieping moet een beter beeld opleveren van de architectonische, technische en functionele mogelijkheden die de in de markt beschikbare Meldkamersystemen bieden en de daarbij behorende kosten. Uiteindelijk willen we een landelijk georiënteerd meldkamersysteem hebben. De vraag daarbij is in welke mate standaardisatie van de huidige processen benodigd is en welke mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid de meldkamersystemen in de markt bieden’.

Deze verdieping richt zich daarom op de essentie van een (standaard) meldkamersysteem, te weten de verwerking van triggers (via telefonie en andere meldkanalen), aanname, intake, uitgifte, ondersteuning en opschaling. Daarbij moet het nieuwe meldkamersysteem koppelingen kunnen maken met andere subsystemen, zoals informatiebronnen, bibliotheken, databases, applicaties etc.

Planning

De uitkomsten van deze verdiepende marktconsultatie worden naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar in een eindrapportage aan het CIO Beraad voorgelegd. Na besluitvorming door de bestuurlijke regiegroep start de volgende fase voor de verkrijging en implementatie van een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem en wordt er een projectplan opgesteld.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail