Spring naar content

Marktorientatie landelijk meldkamersysteem vraagt om verdieping

Laatste update:

Marktpartijen konden afgelopen zomer hun oplossingen voor een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem indienen. Deze week is een mondelinge verdiepingsronde gestart, om de ingezonden informatie nog aan te vullen en verdiepende vragen te beantwoorden.

Een landelijk, toekomstbestendig, flexibel en multidisciplinair systeem maakt de totale meldkamer organisatie flexibeler en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie. Vijftien marktpartijen hebben hun ideeën hierover aangeboden. Eduard Sminia, projectleider Oriëntatiefase NMS, is tevreden over de getoonde interesse: ‘In juni is de marktconsultatie gestart, met als doel is om geïnteresseerde marktpartijen aan te laten geven welke oplossingen zij beschikbaar hebben. Eind augustus hebben we de resultaten van de marktpartijen ontvangen. Er is veel belangstelling om mee te denken aan een oplossing voor de Nederlandse meldkamers, zowel uit Nederland als uit het buitenland. De schriftelijke ronde heeft al veel inhoudelijke informatie opgeleverd’.

Aanvullende informatie nodig
Om een onderbouwd besluit over het vervolg te kunnen nemen, is nog een verdiepingsslag nodig. De bedoeling was om een actueel beeld te krijgen van de stand van zaken rondom de meldkamer, de verwachte toekomstige ontwikkelingen in de meldkamer en op welke wijze de marktontwikkelingen hierbij passen. Eduard: ‘Met name voor de processen waar de hulpdiensten een ontwikkelingsslag willen maken, is de aangeleverde informatie nog onvoldoende. Bijvoorbeeld voor het vroegtijdig signaleren van incidenten of risico’s op basis van informatie vanuit externe bronnen als social media en sensoren. In overleg met de programmadirecteur LMO is besloten om extra tijd te nemen voor een mondelinge ronde om de benodigde aanvullende informatie te verkrijgen. Deze mondelinge ronde zijn we deze week gestart.’

Vervolg
De resultaten van de marktconsultatie worden uitgewerkt en voorgelegd aan het CIO-beraad en de operationele stuurgroep. Na besluitvorming door de bestuurlijke regiegroep volgt een nadere uitwerking, een definitief plan van aanpak en start de volgende fase voor de verkrijging en implementatie van een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem.

Voor vragen over de marktconsultatie kun je terecht bij de projectleider Oriëntatiefase NMS, Eduard Sminia, M: 06-52872615 of e.o.r.sminia@minvenJ.nl

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail