Spring naar content

Processtappen Marktoriëntatie Nationaal Meldkamersysteem

Laatste update:

De voorbereiding van de marktconsultatie voor het Nationaal Meldkamersysteem is in volle gang.

In het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst is afgesproken dat een aanbestedingstraject wordt opgestart voor een Nationaal Meldkamersysteem (NMS). Dit nieuwe meldkamersysteem komt in de plaats van het huidige gemeenschappelijke meldkamersysteem (GMS). Afgelopen najaar is besloten om eerst een oriëntatie uit te voeren naar de scope (op hoofdlijnen) voor het aanbestedingstraject. De oriëntatie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het programma LMO.

Voorbereiding marktconsultatie
De oriëntatie is gestart met interviews met  verschillende interne belanghebbenden. Op basis van de interviews is, met behulp van een referentiemodel, een aantal workshops georganiseerd met vertegenwoordigers van de disciplines. Op basis van de workshops wordt de de scope voor de marktconsultatie bepaald. Deze interne fase is bijna afgerond en levert een gezamenlijke beschrijving op van de functionaliteiten van het referentiemodel en de daarbij horende informatievoorziening.

Planning
Naar verwachting start de marktconsultatie in juni. Op basis van de uitvraag kunnen  geïnteresseerde marktpartijen aangeven welke oplossingen zij beschikbaar hebben. Na de zomervakantie worden de resultaten van de marktconsultatie uitgewerkt. De mogelijkheden voor de verkrijging van een nieuw meldkamersysteem  worden vervolgens in het najaar voorgelegd aan het CIO-beraad en de operationele stuurgroep. Na besluitvorming door de bestuurlijke regiegroep wordt er een definitief plan van aanpak NMS opgesteld en start de volgende fase voor de verkrijging en implementatie van NMS.

Voor vragen en/of meer informatie kun je terecht bij Albert van der Knaap, manager NMS bij het programma LMO, albert.van.der.knaap@k-lmo.nl.

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail