Spring naar content

Innoveren in het meldkamerdomein

Net als de wereld om ons heen is ook de meldkamerwereld aan verandering onderhevig. Vaak zijn die veranderingen gedreven door ontwikkelingen van buitenaf. Maar vaak ook door de interne behoefte om het werk anders te organiseren. Dit vraagt wat van de voorzieningen die we binnen het meldkamerdomein gebruiken. Wat we willen is dat die robuust en toch wendbaar zijn zodat ze mee kunnen gaan in die nieuwe ontwikkelingen.

De veranderingen staan niet in één keer. Het vraagt om een fundamenteel andere benadering dan we tot nu toe naar innovatie hebben gekeken. Zo is innovatie niet iets dat je ‘er even bij doet’ maar behelst ook een doorontwikkeling van zowel de organisatiestructuur als cultuur.


Doelen innovatie

LMS heeft op het vlak van innovatie twee doelen:

1. Leren innoveren

Dit omvat zaken zoals: het innovatieproces inrichten en borgen, het lerend vermogen van de betrokken organisaties vergroten maar ook het technisch en organisatorisch begeleiden van trajecten - van idee tot prototype en van prototype tot productie.

2. Innovatie en operatie verbinden

Innovatie komt vanuit de operatie en moet in ieder geval snel de weg kunnen vinden naar de operatie. Door innovatie en operatie te verbinden kom je niet alleen tot inhoudelijk betere initiatieven maar het vergroot ook de veranderingsbereidheid en het adoptievermogen van de operatie.


Innovaties proberen

Daarom richt LMS een systeem in waar de organisatie kan ‘uitproberen’ wat wel en niet werkt en waar we gezamenlijk werken aan het inrichten van ons werk van (over)morgen. De inhoud van de ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van de betrokken discipline(s). LMS faciliteert in het proces en de technische voorzieningen van het systeem.


Projecten

Op deze pagina vind je de projecten die op dit moment actueel zijn. Daarnaast meer uitleg over hoe het innovatieproces is ingericht en op welke wijze je hier gebruik van kan maken als je een idee hebt voor een innovatie.