Spring naar content

Innoveren in het meldkamerdomein

Net als de wereld om ons heen is ‘onze wereld’ ook aan verandering onderhevig. Vaak gedreven door ontwikkelingen van buitenaf maar ook zeker door de interne behoefte om bepaalde technologieën toe te passen of het werk anders te organiseren. Dit vraagt wat van de voorzieningen die worden gebruikt en de wijze waarop dit moet worden ingericht. Het doel wat we daarbij voor ogen houden: robuust en toch wendbaar.

Deze veranderingen staan niet in één keer. Dit vraagt om een fundamenteel andere benadering dan we tot nu toe naar innovatie hebben gekeken. Innovatie is niet iets dat je ‘er even bij doet’ maar vraagt een doorontwikkeling van zowel de organisatiestructuur als cultuur.

Doelen innovatie

LMS heeft op het vlak van innovatie twee doelen:

1. Leren innoveren

Dit omvat het mogelijk maken van innovatie in de missie-kritische omgeving, het innovatieproces inrichten en borgen, het lerend vermogen van de betrokken organisaties vergroten en het technisch en organisatorisch begeleiden van trajecten van idee tot prototype en van prototype tot productie.

2. Innovatie en operatie verbinden

Innovatie komt vanuit de operatie en moet in ieder geval snel de weg kunnen vinden naar de operatie. Innovatie en operatie verbinden heeft niet alleen het doel om tot inhoudelijke betere initiatieven te komen, het vergroot ook de veranderingsbereidheid en het adoptievermogen van de operatie.

Innovaties proberen

Daarom richt LMS een innovatie ecosysteem in waar gebruiker, organisatie en techniek kan ‘uitproberen’ wat wel en niet werkt en waar we gezamenlijk werken aan het inrichten van ons werk van (over)morgen. De inhoud van de ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van de betrokken discipline(s). LMS faciliteert in het proces en de technische voorzieningen van het systeem.

Projecten

Op deze pagina vindt u de projecten die op dit moment actueel zijn en meer uitleg over hoe het innovatieproces is ingericht en op welke wijze u hier gebruik van kan maken als u een idee heeft voor een innovatie.
 


Later volgt informatie over:

  • Livestream
  • Project Odyssey (PBD)
  • CCIP LOT-C + kickstart AI
  • Digitale VertrouwensInfrastructuur
  • Prognoses Incidentpatroon (AMB)