Spring naar content

Kennis Dichtbij

‘Hoe kan iedere burger onderdeel worden van acute hulpverlening, gebaseerd op wat men aantoonbaar weet, kan of heeft?’ Dat is de vraag die binnen deze pilot onderzocht wordt.

Aanpak

Vanaf het tweede kwartaal dit jaar loopt een proef waarbij alle brandweermensen in het verzorgingsgebied Assen de komende 6 maanden ook buiten hun dienst gealarmeerd worden. We doen de proef om inzicht te krijgen welke handelingen in welke situaties succesvol kunnen worden uitgevoerd door burgers, in dit geval brandweermensen buiten dienst. In deze fase is het van belang goed te loggen wanneer zij worden ingezet, hoe snel ze ter plaatse waren en of ze konden helpen (en zo ja, hoe). De volgende 3 maanden wordt gebruikt om, op basis van deze resultaten, gerichter de deelnemers in te zetten.

Waar komt dit idee vandaan?

Eind 2021 heeft LMS binnen de Odyssey Hackathon een challenge gestart waarbij het winnende team (Animo) een concept heeft ontwikkeld waar gefilterd kan worden op gecertificeerde vaardigheden. De centralist kan op basis van die filtering de betreffende persoon oproepen om naar de plaats van het incident te gaan met een specifiek handelingsperspectief. Samen met de Veiligheidsregio Drenthe en Animo is vervolgens hard gewerkt naar een oplossingsrichting. Hierbij is bewust gekozen om in kleine stapjes richting ons doel te bewegen.