Spring naar content

Aansturing en overlegorganen

De LMS beheert voor alle hulpdiensten de meldkamers en zorgt voor een netwerk van tien operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamerlocaties. Dit doet zij als een zelfstandig onderdeel binnen de politie organisatie met een eigen sturing, budget en medewerkers.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van de LMS bestaat uit:

 • Jan van Loosbroek, Directeur
 • Willemien Los, Plaatsvervangend directeur
 • Martine Heister, Hoofd bedrijfsvoering
 • Janice Meerenburgh, Hoofd staf

Heeft u een vraag voor een van de leden van de directie? Neem dan contact op met het secretariaat, secretariaat.lms@politie.nl .

Bestuurlijk Meldkamer Beraad

De aansturing van de LMS vindt plaats in verschillende overleggen.  Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad (BMB) neemt op het hoogste niveau besluiten over beleidskeuzes, de besteding en uitvoering in de meldkamers. Het BMB stelt de kaders waarbinnen LMS handelt. Het BMB bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van de volgende partijen:

 • Het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Minister is stelselverantwoordelijk, verantwoordelijk voor LMS en voor de politie.  
 • Het Ministerie voor Medische Zorg en de Regionale Ambulancevoorzieningen voor zaken die de ambulancezorg raakt.
 • De besturen van de veiligheidsregio’s voor de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.
 • Het Ministerie van Defensie voor de Koninklijke Marechaussee.
 • De voorzitter van het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) is aanwezig bij de vergaderingen en vertegenwoordigt het SMB.

Wie zitten er in het BMB?

 • Monique Vogelzang, Ministerie van Veiligheid & Justitie (voorzitter)
 • Paul Gelton, Ministerie van Veiligheid & Justitie
 • Henk Geveke, Politie
 • Birgitta Westgren, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 • Han Noten, Ambulancezorg Nederland
 • Jan Hamming, Veiligheidsberaad
 • Ludy Schmidt, Ministerie van Defensie
 • Frans Schippers (vanuit zijn rol als voorzitter Strategisch Meldkamer Beraad)

Heeft u een vraag voor een van de leden van het BMB? Neem dan contact op met de secretaris, Jeffrey Niesse j.niesse@minjenv.nl .

Strategisch Meldkamer Beraad

Het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) adviseert het BMB en beslist op basis van het beleids- en bestedingsplan over de uitvoering van het beleid en beheer van de meldkamers. Het SMB bespreekt de ontwikkelingen en aan welke onderwerpen of taken prioriteit moeten worden gegeven.

Wie zitten er in het SMB?

 • Frans Schippers, Veiligheidsregio Kennemerland (voorzitter)
 • Paul Gelton, Ministerie van Veiligheid & Justitie
 • Yvonne Hondema, Politie
 • Victor Verrijp, Ambulancezorg Nederland
 • Jan van Loosbroek, Landelijke Meldkamer Samenwerking
 • Willemien Los, Landelijke Meldkamer Samenwerking
 • Tako van Hoorn, Koninklijke Marechaussee
 • Anton Slofstra, Brandweer Nederland
 • Stan Dekker, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Amber Kuyvenhoven, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Heeft u een vraag voor de leden van het SMB? Neem dan contact op met de secretaris, Karen de Vries karen.de.vries@politie.nl .

Discipline Overleg

Het SMB wordt geadviseerd door het Discipline Overleg. Dit is een landelijk overleg met vertegenwoordigers van de vier hulpdiensten (‘disciplines’), LMS en het ministerie van JenV. In dit overleg worden de ontwikkelingen binnen de verschillende hulpdiensten gesignaleerd en besproken in relatie tot hun meldkamerfunctie en het beheer.

Wie zitten er in het Disciplineoverleg?

 • Jan van Loosbroek, LMS, Voorzitter
 • Willemien Los, LMS, plaatsvervangend Voorzitter
 • Bart van Rosmalen, Brandweer
 • Auke Blok, Brandweer
 • Judy Westerveld, Ambulancezorg Nederland
 • Arjan Hanekamp, Ambulancezorg Nederland
 • Frank Post, Koninklijke Marechaussee
 • Ronald Liefers, Koninklijke Marechaussee
 • Jeroen Lemereis, Politie
 • Ton Heesen, Politie
 • Meryem Çimen, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Wilko Bres, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Heeft u een vraag voor een van de leden van het disciplineoverleg? Neem dan contact op met de secretaris, Jolijn van Dijk, jolijn.van.dijk@politie.nl .

Overleg Hoofden Meldkamers

Het Overleg Hoofden Meldkamers is de ‘stem’ van de meldkamers en de verbinding tussen lokaal, regionaal en landelijk beleid. De leden formuleren de behoeften voor het beleid en beheer van de meldkamer voor de LMS. Het overleg bestaat uit de directeur van de LMS en alle Hoofden Meldkamer

Wie zitten er in het Overleg Hoofden Meldkamers?

 • Jan van Loosbroek, LMS, Voorzitter
 • Jos van der Heijden, Oost-Brabant
 • Joyce Jongen, Amsterdam
 • Martine Dijkstra, Den Haag
 • Filiz Kuzugudenier, Limburg
 • Chiel van den Boom, Zeeland- West- Brabant
 • Marjolijn Dolfin, Noord-Holland
 • Ton Heesen, Rotterdam
 • Gerhard van Hoeven, Noord-Nederland
 • Niels Nijman, Oost-Nederland
 • Janice Meerenburgh, Oost-Nederland
 • Manon Bodoux, Midden-Nederland
 • Elma Bos, Landelijke Eenheid
 • Odette van Erken Calandt, Landelijke Eenheid
 • Frank Post, Koninklijke Marechaussee
 • Jeroen Lemereis, LMS / Politie
 • Jan Biemolt, Kwartiermaker

Heeft u een vraag voor een van de leden van het Overleg Hoofden Meldkamers? Neem dan contact op met de secretaris, Ellen van der Burgh, ellen.van.der.burgh@politie.nl

Kwartiermakers Bedrijfsvoering

Ook de Kwartiermakers Bedrijfsvoering zijn van belang in de aansturing en uitvoering van beleid en beheer. Doordat meldkamers elkaars werkzaamheden moeten kunnen overnemen, neemt de behoefte aan coördinatie en afstemming toe. Binnen de LMS is voor elk meldkamerbedieningsgebied een Kwartiermaker Bedrijfsvoering aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt voor de LMS voor de beheer- en bedrijfsvoering van de meldkamers in de tien werkgebieden. Op de eerste plaats zijn zij verantwoordelijk voor de continuïteit van het beheer en de aansturing van beheerders op locatie.

Wie zijn de Kwartiermakers bedrijfsvoering?

 • Petra Koomen, Voorzitter
 • Gjalt Voolstra, Noord-Nederland
 • Remko Tippens, Oost-Nederland
 • Gert van Kleij, Midden-Nederland
 • Bert Louissen, Noord-Holland en Amsterdam
 • Ivo Kooijman, Den Haag en Rotterdam
 • Ruud Thijssen, Oost-Brabant
 • Leon Jehae, Limburg
 • Jan Wouter Ruizendaal, Liaison Landelijke Eenheid en Zeist
 • Emmie Pool, Liaison PDC

Heeft u een vraag voor een van de Kwartiermakers Bedrijfsvoering? Neem dan contact op met Johan Terpstra johan.terpstra@politie.nl 

De Regionale Kwartiermakers Samenvoegingen

Daarnaast is de regionale kwartiermaker aangesteld om de samenvoeging van meldkamerlocaties tot en inrichting van één van de tien toekomstige meldkamerlocaties voor te bereiden en te implementeren. De regionale kwartiermaker vervult een ambassadeursrol en is intermediair in relatie tot alle betrokken partijen. 

Welke regio’s hebben nog een Regionale Kwartiermaker Samenvoeging en wie is dat?

 • Meldkamer Oost-Nederland: Niels Nijman
 • Meldkamer Midden-Nederland: Jan Biemolt