Spring naar content

Betrokken organisaties

In totaal 56 organisaties willen een effectief, kwalitatief hoogwaardig en efficiënt netwerk van 10 meldkamers. Dat hebben ze vastgelegd in het transitieakkoord. Ze slaan de handen ineen om te zorgen dat de afhandeling van (nood)meldingen van burgers sneller en efficiënter verloopt.

Samenwerken aan de toekomst

Het transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ is in 2013 getekend door vertegenwoordigers van  organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers; de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Defensie, de korpschef van  politie, de voorzitters van de veiligheidsregio’s en de voorzitters van de besturen van de regionale ambulancevoorzieningen.

In dit akkoord hebben de verschillende partijen op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het organisatiemodel van de meldkamerorganisatie, de financiering, de verantwoordelijkheden en de tien locaties. Ook hebben ze afspraken gemaakt over de tranistie naar de meldkamer van de toekomst.

Met de vorming van de LMS in 2018 bundelde de politie haar meldkamertaken. De programma's LMO, 112 en Operationeel Centrum gingen samen verder in de LMS. De ambities en afspraken die in het  Transitieakkkoord en de Herorientatie zijn gemaakt, blijven onverkort geldig. Er is zowel binnen de politie als bij de multipartners brede steun voor de noodzaak om de taken die de politie in het meldkamerdomein heeft gekregen vertrouwenwekkend te organiseren in het nieuwe organisatieonderdeel LMS. 

Samenwerkende partijen

Regionale Ambulance Voorzieningen

 1. Ambulancezorg Groningen
 2. RAV Fryslân
 3. RAV Drenthe
 4. Ambulance IJsselland
 5. Ambulance Oost (Twente)
 6. Witte Kruis Noord- en Oost-Gelderland
 7. Ambulancezorg Gelderland-Midden
 8. Ambulancezorg Gelderland-Zuid
 9. RAV Utrecht RAVU
 10. RAV Noord-Holland Noord - Witte kruis en VRNHN
 11. Ambulance Amsterdam regio Zaanstreek – Waterland
 12. Ambulance Amsterdam regio Kennemerland
 13. Ambulance Amsterdam regio Amsterdam-Amstelland
 14. RAV Gooi en Vechtstreek
 15. RAV Haaglanden
 16. RAV Hollands Midden
 17. RAV Rotterdam-Rijnmond: AZRR, Biosgroep en VRR
 18. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid
 19. Witte Kruis Zeeland
 20. RAV Brabant Midden-West-Noord
 21. GGD Brabant Zuidoost -  Ambulancezorg
 22. Ambulancezorg Limburg-Noord
 23. GGD Zuid Limburg - Ambulancezorg
 24. GGD  Flevoland -  RAV en GHOR
   

Veiligheidsregio’s

 1. Groningen
 2. Fryslân
 3. Drenthe
 4. IJsselland
 5. Twente
 6. Noord- en Oost-Gelderland
 7. Gelderland-Midden
 8. Gelderland-Zuid
 9. Utrecht
 10. Noord-Holland Noord
 11. Zaanstreek-Waterland
 12. Kennemerland
 13. Amsterdam-Amstelland
 14. Gooi en Vechtstreek
 15. Haaglanden
 16. Hollands Midden
 17. Rotterdam-Rijnmond
 18. Zuid-Holland Zuid
 19. Zeeland
 20. Midden- en West-Brabant
 21. Brabant-Noord
 22. Brabant-Zuidoost
 23. Limburg-Noord
 24. Zuid-Limburg
 25. Flevoland