Spring naar content

Eén Jaar Meldkamer Limburg: decharge en doorontwikkeling

Laatste update:

Op 18 oktober was het een jaar geleden dat de meldkamer Limburg in Maastricht operationeel ging. Dit jaar is ‘de lijn aan zet’ en ligt de focus op de doorontwikkeling van de meldkamer, met als uitgangspunt ‘van samenwonen naar samenwerken’.

Op 19 januari 2017 is aan de projectleider en zijn team decharge verleend voor het project realisatie Meldkamer Limburg. Tegelijkertijd is de ‘Governance’ voor de doorontwikkeling van de meldkamer vastgesteld en een bedrijfsvoerder en nieuwe kwartiermaker aangesteld.

Samen met de lijn
Het eerste jaar Meldkamer Limburg is naar tevredenheid verlopen, zegt kwartiermaker Peter Dolmans: ‘Na een jarenlange voorbereiding kon de verhuizing van de meldkamer in Venlo succesvol worden afgerond, waardoor er nog maar één meldkamer in de eenheid is. De ambulancezorg heeft dit jaar verder geïnvesteerd in de doorontwikkeling Meldkamer Ambulancezorg Limburg. De ambulancemeldkamers zitten nu al wel naast elkaar, maar het doel is verdere samenvoeging van werkprocessen en dit verloopt zeer voortvarend. Stip op de horizon is dat uiterlijk 1 januari 2020 beide ambulancemeldkamers hierin ook zijn samengevoegd.  We hebben met alle disciplines nadrukkelijk de intentie om dingen echt samen te doen en met zijn allen de toekomst te bouwen. Daarom zetten we ook maximaal in op multidisciplinaire onderwerpen. Dat doen we samen met de lijn, die zijn verantwoordelijk en betrekken we dus ook overal bij. Als kwartiermaker help ik hen en jaag hen aan op de inhoud, op weg naar dat gezamenlijke doel in 2020’.

Van samenwonen naar samenwerken
In het Managementoverleg zijn afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van de meldkamer, met als uitgangspunt ‘van samenwonen naar samenwerken’. Die afspraken zijn vastgelegd in een planning die in maart 2017 is vastgesteld. Gedurende het jaar zijn door de verschillende kolommen uitwerkingen gemaakt over de wijze waarop in iedere kolom invulling wordt gegeven aan de doorontwikkeling.

Familiedag Meldkamer Limburg

MK LBMK LB2


Naast de interne aandacht voor personeel en processen was er ook aandacht voor de buitenwereld. Peter: ‘Op 17 juni hebben we een drukbezochte familiedag georganiseerd in en rond de meldkamer Limburg. Vanwege de grote belangstelling zijn de familieleden tijdens meerdere dagdelen uitgenodigd voor een rondleiding door het gebouw. Op het terrein bij de meldkamer presenteerden de verschillende disciplines zich. Een heel geslaagde dag met veel positieve reacties!’.

Volwassenheidonderzoek informatieveiligheid
De focus op doorontwikkeling uit zich niet alleen in nieuwe samenwerkingsafspraken en het harmoniseren van processen. Als eerste meldkamer in Nederland start de Meldkamer Limburg met een zogeheten ‘volwassenheidsonderzoek informatieveiligheid’. Dit onderzoek, dat door Bureau Strict wordt uitgevoerd, geeft inzicht in de actuele stand van zaken op gebied van informatieveiligheid. Aan de hand van de constateringen kunnen concreet verbeteringen in gang worden gezet. Het is de bedoeling dat het onderzoek in mei 2018 is afgerond.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail