Spring naar content

Van samen wonen naar samenwerken en integreren

Sinds oktober 2016 wonen de collega’s van meldkamer Limburg-Noord en Limburg-Zuid samen in het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) te Maastricht. De verhuizing van Venlo naar Maastricht en de officiële opening van Meldkamer Limburg op 1 december vormden het slotakkoord van fase 1 van het project Vorming Meldkamer Limburg: Samenwerking tussen de vestigingen Venlo en Maastricht en samenwerking tussen de verschillende deelnemers aan de gemeenschappelijke meldkamer. Aansluitend startte de volgende fase 2, het doorontwikkelen. Van samen wonen naar samenwerken en integreren in de LMO.

Een nieuwe fase, een nieuwe uitdaging, een nieuwe kwartiermaker. Met de succesvolle afronding van fase 1 nam Henk Vanderlijde afscheid en kwam Peter Dolmans. Het leek een gespreid bedje, samenwonen in een state of the art meldkamer. Maar de praktijk bleek weerbarstiger, zo licht Peter toe: ‘In praktijk hebben we 5 meldkamers vanuit twee geografische gebieden samengevoegd, met allerlei afspraken in de uitvoering in die twee regio’s. Alleen binnen het OC politie bleek dat er al meer dan 100 verschillende werkprocessen/-afspraken waren tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’. Die moeten we nu ook samen brengen en harmoniseren. De eerste stap is gezet; we hebben het aantal nu teruggebracht naar 26. Het streven is dat we in 2020 meldkamerbreed alle werkprocessen hebben geharmoniseerd en gereed om over te dragen. Daar zit een hele wereld achter, van procedures tot hoe brengen we de culturen samen.’

Verbinden op inhoud

Uitgangspunt in deze nieuwe fase is dat de inhoud van het werk de medewerkers verbindt. Harmonisering, gemeenschappelijk kansen zien en uitwerken en over je eigen kolom heen kijken, ook als je daarin geconfronteerd wordt met kolomspecifieke issues en/of wet- en regelgeving. Peter: we hebben met alle disciplines nadrukkelijk de intentie om dingen echt samen te doen en met zijn allen de toekomst te bouwen. Daarom zetten we ook maximaal in op multidisciplinaire onderwerpen. Dat doen we samen met de lijn, die zijn verantwoordelijk en betrekken we dus ook overal bij. Als kwartiermaker help ik hen en jaag hen aan op de inhoud, op weg naar dat gezamenlijke doel in 2020’.

Verbeterpunten

Peter DolmansOm dit doel te bereiken, ziet Peter nog wel een paar verbeterpunten: ‘De effecten van de veranderingen in het meldkamerdomein worden erg onderschat. We streven naar de meldkamer van de toekomst, maar wat is de visie dan hierop, welke mensen met welk niveau en welke competenties heb je dan nodig, hoe werven we die, hoe werken we dan en hoe en wat kunnen we daarin ook landelijk uitwerken? Dat zou steviger en sturender ingezet moeten worden’. Peter ziet hierin ook een rol voor zichzelf en zijn collega kwartiermakers: ‘We weten welk doel we met zijn allen willen realiseren. Van samen wonen naar samenwerken in de meldkamer van de toekomst’.
Mocht je vragen hebben over de meldkamer Limburg, neem dan contact op.