Spring naar content

Alfred van der Meer Regionale Kwartiermaker Meldkamer Zeeland/West-Brabant

Laatste update:

Met de benoeming van Alfred van der Meer is de laatste regionale kwartiermaker bekend. Hij start op 15 april 2015 als Regionaal Kwartiermaker Zeeland/West-Brabant. Afgelopen maanden is het selectieproces met betrokkenheid en instemming van alle partijen doorlopen. De regionale kwartiermaker is aangesteld om de samenvoeging van de Meldkamer Zeeland/West-Brabant voor te bereiden en te implementeren.

In het gebied zijn dit de meldkamers ambulancezorg, politie en brandweer van de veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant. De regionale kwartiermaker vervult een ambassadeursrol en is intermediair in relatie tot alle betrokken partijen. 

Tien samenvoegingstrajecten

Alle tien de samenvoegingstrajecten worden uitgevoerd onder leiding van een regionale kwartiermaker. Deze richten zich vooral op de samenvoeging van de regionale meldkamers op de beoogde locaties, het bevorderen van de samenwerking binnen het meldkamerdomein, het doorvoeren van de beoogde veranderingen, het -zo mogelijk- realiseren van de eerste financiële besparingen en het in kaart brengen van continuïteitsvraagstukken. Inmiddels zijn alle tien regionale kwartiermakers benoemd. Dit zijn:

  • Marjan van Ewijk voor Drachten (Noord-Nederland)
  • Henk Jansen voor Apeldoorn (Oost-Nederland) 
  • Jan Biemolt voor Utrecht (Midden-Nederland)
  • Frank van Herpen voor Haarlem (Noord-Holland)
  • Mark Hendriks voor Amsterdam 
  • Camille Michel voor Den Haag 
  • Sjaak Seen voor Rotterdam 
  • Jos van der Heijden voor Den Bosch (Oost-Brabant)
  • Henk Vanderlijde voor Maastricht (Limburg)
  • Alfred van der Meer voor Bergen op Zoom (Zeeland/West-Brabant)

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail