Spring naar content

Frank van Herpen Regionale Kwartiermaker Meldkamer Noord-Holland

Laatste update:

Binnenkort wordt Frank van Herpen door de kwartiermaker LMO benoemd als Regionale Kwartiermaker Noord-Holland. Afgelopen maanden is het selectieproces met betrokkenheid en instemming van alle partijen doorlopen. De regionale kwartiermaker is aangesteld om de samenvoeging van de Meldkamer Noord-Holland voor te bereiden en te implementeren.

In het gebied Noord-Holland zijn dit de meldkamers ambulancezorg, politie en brandweer van de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee district Schiphol. De regionale kwartiermaker vervult een ambassadeursrol en is intermediair in relatie tot alle betrokken partijen. 

Tien samenvoegingstrajecten

Alle tien de samenvoegingstrajecten worden uitgevoerd onder leiding van een regionale kwartiermaker. Deze richten zich vooral op de samenvoeging van de regionale meldkamers op de beoogde locaties, het bevorderen van de samenwerking binnen het meldkamerdomein, het doorvoeren van de beoogde veranderingen, het -zo mogelijk- realiseren van de eerste financiële besparingen en het in kaart brengen van continuïteitsvraagstukken. Inmiddels zijn er negen regionale kwartiermakers benoemd. Dit zijn:

  • Marjan van Ewijk voor Drachten (Noord-Nederland)
  • Henk Jansen voor Apeldoorn (Oost-Nederland) 
  • Jan Biemolt voor Utrecht (Midden-Nederland)
  • Frank van Herpen voor Haarlem (Noord-Holland)
  • Mark Hendriks voor Amsterdam 
  • Camille Michel voor Den Haag 
  • Sjaak Seen voor Rotterdam 
  • Jos van der Heijden voor Den Bosch (Oost-Brabant)
  • Henk Vanderlijde voor Maastricht (Limburg)

Binnenkort wordt de benoemingen van de laatste regionale kwartiermaker verwacht.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail