Spring naar content

Aanwijzing locaties en werkgebieden meldkamers

Laatste update:

In aansluiting op de Wijzigingswet meldkamers zijn ook de locaties en de werkgebieden van de meldkamers bepaald.

Vanaf 1 juli jl. is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht. Deze wet legt de basis voor een efficiƫntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee. Het beheer van de meldkamers is bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) belegd en de hoofdlijnen van beleid en beheer zijn landelijk uniform vastgesteld.

De locaties en de werkgebieden van de meldkamers zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. In dit besluit vind je deze aangewezen locaties en werkgebieden. Aansluitend op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers geldt ook dit besluit met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020.

Kijk hier voor de volledige wet.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail