Spring naar content

Nieuwe Meldkamer Midden-Nederland: Medewerkers denken mee

Laatste update:

De nieuwe Meldkamer Midden-Nederland wordt naar verwachting in het voorjaar van 2025 operationeel. Dit jaar is gestart met het ontwerp van de nieuwbouw in Hilversum.

Na het delen van ideeën over de contouren van het gebouw was de toekomstige meldkameropstelling aan de beurt.

Om te komen tot de toekomstige opstelling van de meldtafels werd er geschoven op magneetborden. Deze borden stonden opgesteld in zowel Utrecht als Lelystad met de vraag aan meldkamermedewerkers om ideeën over de meldkamerindeling te delen. Het delen verliep via foto’s in een cluster groep waarbij iedereen elkaars ideeën konden beoordelen en van opmerkingen voorzien.

‘Leuk om het enthousiasme en de bereidheid te ervaren bij de collega’s om mee te denken. Het vraagt ruimdenkendheid om te fantaseren over wat we willen in de toekomst. Vanuit de wijze van nu, 30 jaar vooruitdenken. Wat komt er dan qua technologische ontwikkelingen op ons af en hoe vertalen we dit naar het werken op de meldkamer en de bijbehorende inrichting. Samen hebben we een goed plan kunnen neerzetten dat staat als een huis. Het komt dicht in de buurt van ons hele palet van wensen en eisen.’ Alexander, Meldkamer Utrecht

Vertaling naar ontwerp

De werkgroep huisvesting, teamleiders en het projectteam Meldkamer Midden-Nederland hebben vervolgens gezamenlijk de uitgangspunten en opmerkingen vertaald en dit met de projectleiding nieuwbouw Hilversum en architect verder verwerkt. Ook de wensen voor de kantooromgeving zijn zorgvuldig doorgesproken. Een open werkomgeving met licht en een goede werksfeer en voldoende werkplekken voor zowel beheerder, leiding, specialisten en andere medewerkers kregen een plek in het ontwerp.

Hoe nu verder?

Het ontwerp wordt in januari 2021 definitief waarna dit door het projectteam nieuwbouw Hilversum wordt vertaald in een bouwplan. Dit wordt Europees aanbesteed en zal leiden tot de gunning van de nieuwbouw Hilversum aan een hoofdaannemer. Maar eerst zal het huidige pand gesloopt worden in het najaar 2021.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail