Spring naar content

Leverancier nieuwe meldkamerstoelen gekozen

Laatste update:

Er is een nieuwe leverancier gekozen voor de meldkamerstoelen.

Vorig jaar was de start van de Europese aanbesteding voor de meldkamerstoelen in opdracht van het PDC en de LMS. Uitgangspunt voor deze aanbesteding was een uitgebreid programma van eisen, opgesteld vanuit beschikbare wensen van gebruikers uit de diverse meldkamers. Voor meldkamers is 24/7 gebruik van de stoelen noodzakelijk; dat vergt uiteraard meer dan van een stoel in een kantooromgeving.

Keuze leverancier
In januari hebben 40 centralisten afkomstig van alle meldkamers in totaal 13 verschillende stoelen - zowel 'actieve als 'passieve' - getest van 3 leveranciers. Naast de ervaringen van gebruikers is er ook gekeken naar de ergonomie, het onderhoudsplan, de prijs van de stoelen en het retourbeleid van de verschillende leveranciers. Flokk BV heeft de opdracht voor het leveren van de stoelen verkregen. De leverancier scoorde met name hoog op comfort, ergonomie en duurzaam retourbeleid.

Voor de meldkamers komen de volgende stoelen beschikbaar:

 


Voor een aantal meldkamers en centralisten zijn deze stoelen reeds bekend en al langere tijd in gebruik.

Vervolg
Op dit moment wordt de implementatie van deze stoelen door het PDC, de LMS en Flokk BV voorbereid. Vanaf medio april kunnen zij  besteld worden. De eerste meldkamers die van het nieuwe contract gebruik maken zijn Den Bosch, Bergen op Zoom en naar verwachting Amsterdam. Andere meldkamers hebben nog contracten lopen waardoor de stoelen gefaseerd hun plek krijgen op de meldkamers.   

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail