Spring naar content

Projectorganisatie LMO Oost-Nederland

Voor de totale realisatie is een projectorganisatie ingericht. De projectorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Projectorganisatie LMO Oost-Nederland
Voor de totale realisatie is een projectorganisatie ingericht. De projectorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bestuurlijke Regiegroep LMO Oost-Nederland
  • Operationele Stuurgroep / directieteam going concern LMO Oost-Nederland
  • Overleg Going Concern meldkamers / LMO Oost-Nederland, waarin de hoofden meldkamer namens hun gemeenschappelijke meldkamer zijn afgevaardigd
  • Adviesorganen:
    • Projectteam LMO Oost-Nederland
    • Operationele klankbordgroep
    • Ondernemingsraden / Georganiseerd overleg

Bestuurlijke regiegroep LMO Oost-Nederland

De Bestuurlijke Regiegroep LMO Oost-Nederland bestaat uit de vijf bestuurlijke portefeuillehouders meldkamer namens de besturen van de veiligheidsregio’s, de politiechef van de eenheid Oost-Nederland en één bestuurder namens de private RAV’en. Zij worden daarbij geadviseerd of ondersteund door de projectmanager LMO Oost-Nederland. De bestuurlijke trekker van de regiegroep vertegenwoordigt Oost-Nederland in bestuurlijke zin op landelijk niveau, namelijk in het bestuurlijk afstemmingsoverleg meldkamers (BAM).  De voorzitter van de bestuurlijke regiegroep is Carol van Eert, burgemeester van Beuningen.
<Klik hier voor het complete overzicht van de regiegroep>

Operationele stuurgroep / directieteam going concern LMO Oost-Nederland

De Operationele Stuurgroep / directieteam going concern LMO Oost-Nederland bestaat uit de directeuren veiligheidsregio’s, één directeur namens de private RAV’en en een vertegenwoordiger namens de eenheidsleiding politie. Zij worden daarbij geadviseerd of ondersteund door de projectmanager LMO Oost-Nederland. Over het gedeelte van de agenda dat over de stuurgroep gaat, legt men verantwoording af aan de regiegroep. Over het gedeelte van het directieteam (over de lopende zaken van de huidige meldkamers) legt iedere directeur verantwoording af aan zijn eigen bestuur. De ‘ontkleurd’ voorzitter van dit overleg is Ellen Steenberg, wnd. hoofd operatiën van de eenheidsleiding politie Oost-Nederland. <Klik hier voor de samenstelling van de stuurgroep.>

Projectteam LMO Oost-Nederland

Het projectteam is samengesteld op basis van benodigde kwaliteiten en is een afspiegeling van de betrokken partijen en regio’s. Binnen het projectteam zijn projectleiders aangesteld op basis van de landelijke domeinen. Een projectleider kan een of meerdere deelprojecten aansturen. <Klik hier voor de samenstelling van het projectteam.>

Operationele Klankbordgroep LMO Oost-Nederland

In de operationele klankbordgroep zijn alle gebruikers vertegenwoordigd. Deze groep beoordeelt specialistische producten van het project en adviseert aan de operationele stuurgroep. De klankbordgroep komt niet per definitie in een klassieke vergadering bijeen, maar krijgt vorm in bijvoorbeeld themadagen.

Projecteamleden

I.Lieferink Inge Lieferink
projectsecretaris en projectleider
HRM & Organisatie
inge.lieferink@politie.nl
 
D.Groen

David Groen
projectleider Diensten, Producten & Operatiën
david.groen@politie.nll 

M.Meijer Madeleine Meijer
projectleider Financiën
m.meijer@vggm.nl
A.Hanekamp Arjan Hanekamp
projectleider IM / ICT
a.hanekamp@ravijsselland.nl
Foto volgt  Marc Theeuwes
projectleider a.i. Governance
marc.theeuwes@vrgz.nl
H.Krijgsman Hans Krijgsman
adviseur Huisvesting
hans.krijgsman@politie.nl
H.Tusveld Jet Tusveld
projectmedewerker en projectleider Communicatie
h.tusveld@vnog.nl
Foto volgt 

Marcel Jonkman
projectleider Huisvesting
marcel.jonkman@vrgz.nl