Spring naar content

Meldkamer Den Haag is succesvol aangesloten

Laatste update:

Veiligheidsregio, brandweer, ambulance, Koninklijke Marechaussee en politie krijgen een netwerk van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken eenvoudig kunnen overnemen als dat nodig is en die 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn. Om dit te realiseren worden diverse meldkamers samengevoegd tot in totaal tien meldkamers en aangesloten op de IV/ICT van LMS. Op 14 mei jl. was Den Haag na een grondige verbouwing aan de beurt om als 8ste meldkamer aangesloten te worden.

Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er veel voorbereidende werkzaamheden geweest gedurende een langere periode. Tijdens de migratiedag op 14 mei werd om 6:30 uur gestart met de complexe technische operatie. Stapsgewijs zijn alle systemen en processen in de oude omgeving afgesloten en weer opgestart in de nieuwe LMS-omgeving. Dit gebeurde naast het reguliere werk van de centralisten.

Zorgvuldig proces

De migratie verliep grotendeels vlekkeloos van start tot einde op een enkele uitdaging na. Elke stap in de migratie is zeer zorgvuldig afgehandeld. Het technische proces heeft niet veel langer geduurd dan vooraf ingeschat. In de meldkamer werd de migratiedag om 15:45 uur officieel afgerond.

Martine Dijkstra (Hoofd Gemeenschappelijke Meldkamer) zegt: ‘De migratie is smooth verlopen met een uitdaging hier en daar. Kortom, een mooie dag en start voor de meldkamer op de LMS-omgeving. Duizendmaal dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen’.

Verbinding in de meldkamer

Tijdens de ruim vier jaar durende voorbereiding, verbouwing en de migratie zelf is er volop samengewerkt vanuit disciplines, leveranciers en LMS om dit resultaat te bereiken. De migratie werd uitgevoerd vanuit Meldkamer Den Haag, Zeist en vanuit thuiswerkplekken. Daarbij heeft Meldkamer Rotterdam ondersteund bij de aanname van meldingen tijdens de migratie.

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) versterkt deze samenwerking door het netwerk van tien meldkamers aan te sluiten op de gezamenlijke landelijke ICT-infrastructuur. In Oktober 2024 zal Meldkamer Amsterdam worden aangesloten en volgend jaar Meldkamer Midden-Nederland. Daarmee is het netwerk van tien meldkamers compleet.

Over meldkamer Den Haag

De meldkamer Den Haag bedient een gebied met ongeveer 1,75 miljoen inwoners dat zich uitstrekt van Den Haag, tot Leiden, Gouda en omstreken. Wanneer meldkamers in andere delen van Nederland het te druk hebben, kunnen de meldingen naar elkaar doorgezet worden. Zo kan iedere beller in nood altijd snel en goed worden geholpen.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail