Spring naar content

Jaarverslag LMS 2023

Laatste update:

Het jaar 2023 was het jaar waarin LMS niet meer ‘in oprichting’ was, maar uit de steigers, ingericht en klaar voor wat komen ging. Een beheerorganisatie met een eenduidige werking, een eenduidige besturing en met één financiering. De bouwfase is daarmee ten einde gekomen - ruim 13 jaar ná het kabinetsbesluit tot een andere inrichting van het meldkamerveld.

We kijken tevreden terug op de behaalde resultaten in 2023. Ondanks het feit dat sommige trage processen – mede het gevolg van externe factoren en niet direct in eigen invloedsfeer – ons eveneens een doorn in het oog zijn. Daartegenover staat dat we ook vooruitgang hebben geboekt: toch nog 11 nieuwe opstelpunten, de nieuwe samengevoegde meldkamer Oost-Nederland en maar liefst een 100% beschikbaarheid van het landelijk LMS-platform.

Scheiding beleid en beheer

Voor het jaar dat komen gaat, zal voor het eerst sprake zijn van scheiding tussen beleid en beheer in het meldkamerdomein. Het (gezamenlijk) beleid is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de meldkamers, vertegenwoordigd door de disciplines en de directieteams en van het ministerie van JenV. Het beheer is de verantwoordelijkheid van de beheerorganisatie LMS, opgenomen in het meerjarig Beheer- en Bestedingsplan LMS 2024-2028.

Meer lezen

Onze resultaten – waar we ontzettend trots op zijn - zijn overzichtelijk weergegeven op een handige Plaat met een clickable verdieping voor wie meer verdieping wenst.

Voor nu willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de resultaten, op naar een mooie samenwerking voor 2024!

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail