Spring naar content

Veldtesten NL-Alert geofencing

Laatste update:

Op 23 mei heeft LMS veldtesten georganiseerd om de NL-Alert geofencing functionaliteit voor de hele keten te testen. Dit is gebeurd in samenwerking met alle providers, broker, Google en Apple.

In overleg met de veiligheidsregio is een gebied ten oosten van Arnhem gekozen voor de veldtesten. Er zijn twee testberichten verstuurd waarbij de providers met een hoeveelheid mobiele telefoons door het gebied zijn gaan rijden om te meten of alle toestellen de gewenste reactie vertoonden. Dat bleek zo te zijn en daarmee is de implementatie van geofencing door LMS vrijwel afgerond.

Hoe nu verder

Geofencing werkt dus nu technisch maar staat nog niet “aan” binnen NL-Alert. Het activeren gebeurt door de broker in opdracht van LMS. De gebruikers van het brokersysteem hoeven niets te doen en er verandert ook niets in de bediening van de broker. Het ministerie van Justitie en Veiligheid besluit als eigenaar van het systeem over het moment van activeren van geofencing.

Wat is geofencing

Geofencing zorgt ervoor dat NL-Alert minder afhankelijk wordt van de fysieke infrastructuur van de providers bij de geografische distributie van NL-Alerts. Bij geofencing bepalen niet langer de positie van masten en antennes van mobiele netwerken waar NL-Alerts precies worden afgeleverd. De mobiele telefoon kijkt met geofencing zelf of het in het door de meldkamer geselecteerde uitzendgebied is op basis van de eigen locatie. Zo niet, dan ontvangt de telefoon het NL-Alert wel, maar toont deze niet aan de gebruiker. Naar verwachting leidt deze functionaliteit tot een betere inzetbaarheid van NL-Alert door de hulpdiensten.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail