Spring naar content

Governance Burgernet wijzigt

Laatste update:

Vanaf 5 juni stappen gemeenten bestuurlijk uit het programma Burgernet, zij blijven wel betrokken vanuit een ambassadeursrol.

De huidige governance voor Burgernet is belegd bij een Raad van Toezicht met vertegenwoordigers van regioburgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Justitie & Veiligheid en de politie. Daarbij zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de werving van nieuwe deelnemers en voor de ledenadministratie. Nu we vanaf september 2023 stoppen met het verspreiden van Burgernetacties via sms- en spraakberichten vervalt die taak. Omdat Burgernet technisch is ondergebracht bij LMS en operationeel bij politie is hiermee een verschuiving van de governance naar politie een logische stap.

Nieuw: Adviescommissie

Om de gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in de toekomst wel te blijven betrekken bij Burgernet, wordt een Adviescommissie Burgernet ingesteld. De gedachte is dat hierin ambassadeurs voor Burgernet zitting nemen: één gemeentelijk ambassadeur per politie-eenheid, één ambassadeur van JenV en één ambassadeur van de politie. Deze Adviescommissie zal gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over deelname, inzet en ontwikkeling van Burgernet, en om de belangen van de gemeenten en andere externe betrokken organisaties te behartigen.

Op de foto: 
Burgemeester Potters namens VNG, burgemeester Bruls als voorzitter van de Raad van Toezicht Burgernet, Henk Geveke en Yvonne Hondema namens politie.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail