Spring naar content

Mooie start voor LMS tijdens de jaarwisseling

Laatste update:

Vanaf 1 januari is de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) officieel een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de politie. Als LMS werken we hard om de ICT-dienstverlening in de meldkamers continu te verbeteren. Een mooie graadmeter daarvoor is oud & nieuw. Tijdens de piek van de jaarwisseling draaiden de meldkamersystemen stabiel, waardoor de hulpdiensten in de meldkamers en op straat hun werk konden doen.

Meldkamersystemen stabiel tijden oud & nieuw

Afgelopen jaarwisseling verwerkte de 112-centrale tussen 0.00 en 1.00 uur 3605 meldingen en het Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) 180.000 berichten. De systemen draaiden stabiel en zonder grote verstoringen of vertragingen. Dit is dankzij de verbeteringen die we aan de hand van voorgaande jaren hebben uitgevoerd. Met de evaluatie van deze jaarwisseling werken we weer door aan verbeteringen voor de meldkamer van de toekomst. Want die meldkamer, die collega, die burger… is waar we alles voor doen.


Vaste plek in het multimeldkamerdomein

Na 12 jaar bouwen, pionieren, tegenslagen en mijlpalen hebben we nu een vaste plek in het multimeldkamerdomein én als zelfstandig organisatieonderdeel binnen de politie. Daar zijn we trots op. Als pilot van Politie in Beweging zijn met alle medewerkers individuele gesprekken geweest en eventuele functie-onderzoeken uitgevoerd. De medewerkers zijn vanaf 1 januari 2023 in officieel dienst van de politie, geplaatst bij de ‘eenheid’ LMS.


Wij zijn de Landelijke Meldkamer Samenwerking

Na de transitie blijft de organisatie in beweging en continu verbeteren. Want wij zijn er voor onze collega’s van de hulpdiensten die aan het werk zijn op straat. Wij zijn er voor de burger in nood. 24/7, snel en adequaat. Wij zijn er voor onze collega’s ín de meldkamer, van de brandweer, politie, ambulance en marechaussee. Op de achtergrond stappen wij naar voren en helpen we helpen, bespoedigen we het spoeden en voorzien we in voorzieningen. Wij zijn de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail