Spring naar content

Veilige verbinding tussen veiligheidsregio’s en LMS-infrastructuur

Laatste update:

Op 11 juli is er een bijzonder project afgerond en is de zogeheten ‘portaal-portaalkoppeling’ tussen LMS en NIPV opgeleverd. Via deze koppeling kunnen de meldkamers en veiligheidsregio’s veilig informatie uitwisselen. Hiermee is een nieuwe mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van de meldkamer-infrastructuur.

Wat is een portaal-portaal koppeling?

De portaal-portaalkoppeling is een koppelvlak tussen het centrale netwerk van LMS en het netwerk van de veiligheidsregio’s en die van NIPV. In de toekomst kunnen alle informatiestromen tussen de meldkamers en de veiligheidsregio’s via deze portaalkoppeling lopen. De koppeling is redundant (dubbel) uitgevoerd, waardoor een hogere mate van beschikbaarheid wordt gerealiseerd.

Waarom deze koppeling?

Marijn Hilbrink (specialist informatiemanagement, VR Twente): ‘Door gebruik te maken van centrale koppelingen kunnen alle lokale netwerkkoppelingen met veiligheidsregio’s komen te vervallen. Daarmee wordt de infrastructuur van de meldkameromgeving simpeler en beter te beheren, waardoor ook de stabiliteit van de MK-infrastructuur verbetert.’

Rossi Hornman (projectleider LMS): ‘De koppeling maakt veilig en gemakkelijk uitwisselen van informatie tussen de systemen van LMS en de veiligheidsregio’s mogelijk. De continuïteit van de verbinding is daarbij goed geborgd. De koppeling is stabiel en, heel belangrijk, niet afhankelijk van het internet. De veiligheidsregio’s kunnen hierdoor bijvoorbeeld de GMS-Webservices via de koppeling afnemen. Daardoor kunnen ze hun informatie blijven uitwisselen als het internet uitvalt of vanwege externe bedreigingen bewust wordt uitgezet.’

Welke meldkamers en veiligheidsregio’s doen al mee?

Freerk Dijkstra (productmanager NIPV): ‘Op dit moment wordt de koppeling alleen gebruikt door de vijf veiligheidsregio’s in het werkgebied van de meldkamer Oost-Nederland, maar elke veiligheidsregio die op het Verkeersplein van NIPV is aangesloten, kan gebruik maken van de portaal-portaalkoppeling. We hopen natuurlijk dat het aantal gebruikers van de koppeling snel gaat toenemen. Binnenkort wordt de doelarchitectuur meldkamers voor de veiligheidsregio’s opgeleverd. Dit geeft inzicht in de andere datastromen die via de portaal-portaalkoppeling ontsloten moeten worden en richting aan de uitbreiding van de koppeling.’

Hoe nu verder?

In de tussentijd kunnen veiligheidsregio’s die de portaal-portaalkoppeling in de nu gerealiseerde vorm willen gaan gebruiken zich melden bij de projectleider meldkamerontwikkelingen aan de kant van de veiligheidsregio’s. Voor LMS is de portaal-portaalkoppeling met NIPV de basis voor het uitwisselen van informatie tussen de meldkamers en de veiligheidsregio’s in het proces van aansluiten van meldkamers op haar centrale IV/ICT-voorzieningen. Zo komt van twee kanten de doorontwikkeling op gang.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail