Spring naar content

Korpschef besluit positief over LMS

Laatste update:

Vanaf 1 januari 2023 is LMS een zelfstandig organisatieonderdeel van de politie. Dit besluit heeft de korpschef in het overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) op 5 oktober genomen. LMS krijgt drie jaar ervaartijd om de nog prille werking van passend organiseren en reflecteren te borgen. Een grote en belangrijke mijlpaal voor LMS.

Dit definitieve besluit volgt na een positief advies van zowel het CGOP, het overleg tussen de minister en vakbonden, als de COR. Het besluit gaat over:

  • Het inrichten van LMS als eigenstandige eenheid binnen het politiekorps
  • Een bewijs- en ervaarperiode van drie jaar in de voorgestelde inrichting en werking.

Ervaar- en bewijsperiode tot 1 januari 2026

De korpschef besluit dat LMS een bewijs- en ervaarperiode krijgt van drie jaar. In deze periode evalueren we volgens een vaste cyclus en een vaste leidraad hoe LMS ervoor staat. Wat gaat goed, wat kan er beter? Werkt het zoals bedacht, of moeten we bijstellen? Samen met de Bijzondere Commissie (medezeggenschap LMS) bepalen we de voorwaarden voor deze cyclus. Op die manier werken we toe naar een solide organisatie die op 1 januari 2026 bestendigd zal worden.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail