Spring naar content

NL-Alert bij LMS

Laatste update:

Vanaf 1 januari 2022 zorgt LMS in opdracht van het ministerie van JenV voor het contractmanagement en voor de aansturing en uitvoering van de technische projecten voor de doorontwikkeling en verbetering van NL-Alert.

Als een veiligheidsregio besluit dat het alarmmiddel NL-Alert moet worden ingezet bij een noodsituatie, dan zorgen meldkamermedewerkers ervoor dat het NL-Alert wordt uitgezonden in het effectgebied. Het alarmmiddel NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer. Een mobiele telefoon maakt een hard en doordringend geluid als het een NL-Alert ontvangt. Hierdoor worden de inwoners gewaarschuwd dat er ramp of crisis in hun omgeving plaatsvindt. In het NL-Alert staat wat er aan de hand is en wat ze moeten doen.

Meer dan op de mobiele telefoon

NL-Alert wordt ook op andere manieren verspreid. Zo zijn NL-Alerts zichtbaar op:

  • Reisinformatieschermen bij haltes van het openbaar vervoer en op de NS-stations.
  • Zo’n 3.500 digitale reclamedisplays door heel Nederland.
  • Informatieschermen bij huisartsen en ziekenhuizen.
  • Verschillende (commerciële) apps.

Doorontwikkeling

Met de bovengenoemde kanalen wordt circa 85%-90% van de bevolking via het alarmmiddel NL-Alert binnen enkele seconden gewaarschuwd en voorzien van een handelingsperspectief. Daarnaast blijft de overheid werken aan verdere uitbreiding en verbetering van NL-Alert. Denk hierbij aan een NL-Alert app voor mensen met een auditieve of visuele beperking. Of aan het verbeteren van de nauwkeurigheid van de ontvangst van NL-Alerts in het getroffen gebied door het gebruik van geofencing. Ook wordt gewerkt aan verbeteringen voor medewerkers in de meldkamers met de vernieuwing van het NL-Alert systeem en een nieuwe web-based gebruikersapplicatie.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail