Spring naar content

Hackathon: Pilot met inzet vrijwillige hulpverleners

Laatste update:

Eind vorig jaar is binnen de Odyssey Hackathon een challenge gestart met de vraag ‘Hoe kan iedere burger onderdeel worden van acute hulpverlening, gebaseerd op wat men aantoonbaar weet, kan of heeft?’ Het winnende team (Animo) heeft een concept ontwikkeld waar gefilterd kan worden op gecertificeerde vaardigheden. De centralist kan op basis van die filtering de betreffende persoon oproepen om naar de plaats van het incident te gaan met een specifiek handelingsperspectief.

Onlangs heeft de LMS een eerste stap gezet om in de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) een pilot hiermee te starten. Daarbij kijken we hoe we het personeel van de VRD buiten hun reguliere dienst kunnen inzetten bij 112-meldingen. Innovatiemanager Sander Koot: ‘In deze pilot hopen we te leren om te filteren op certificaten van specifieke handelingen, dit (automatisch) te koppelen aan incidenttypen en inzicht te krijgen welke vaardigheden en welke situatie van toegevoegde waarde zijn.‘

 

 

 

 

 

 

Over de pilot

Het uiteindelijke doel is om te komen tot een oplossing die elke centralist in staat stelt om zicht te krijgen op de beste samenstelling van hulpverleners. We bieden hen daarbij één plek waar om specifieke handelingen kan worden gevraagd of waar het systeem diverse beschikbare handelingen aanbiedt. De pilot duurt nog tot het einde van 2021. Het ontwikkelteam zal elke twee weken een werkend stuk software opleveren.

Hackathon: Wat was dat ook alweer?

Tijdens een hackathon zoeken innovatieteams uit de hele wereld naar een oplossing voor grote uitdagingen. Afgelopen jaar heeft de LMS een challenge ingeleverd waarop die innovatieteams konden meedenken. Deze challenge ontstond vanwege het besef dat veiligheid – en het creëren ervan – niet meer alleen een taak van de overheid is. De gehele samenleving heeft hier een rol in maar deze rol wordt minimaal benut. Ons doel is om iedere burger in staat te stellen om een rol te spelen bij acute hulpverlening op basis van wat iemand kan, weet en heeft.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail