Spring naar content

Jaarverantwoording: Bouwen aan Continuïteit in Crisistijd

Laatste update:

Het jaaroverzicht geeft een beeld van onze resultaten in 2020 en is de verantwoording van de uitvoering van het beleid.

Het jaar 2020 was in vele opzichten anders dan voorgaande jaren. We kregen te maken met onvoorziene omstandigheden waarop we als meldkamers moesten anticiperen, zoals de Covid-19 pandemie en brandstichtingen in zendmasten. Desalniettemin hebben we ondanks, maar juist ook door deze ontwikkelingen, versneld kunnen werken aan de continuïteit van onze meldkamers. Daar zijn we trots op!

Mijlpalen

2020 was ook het jaar dat de Wijzigingswet meldkamers in werking trad, 10 jaar na het regeerakkoord. Het C2000-netwerk werd gemigreerd en het nieuwe 112-platform werd in gebruik genomen. NMS maakte grote stappen en meldkamer Zeeland-West-Brabant nam z’n intrek in het nieuwe pand in Bergen op Zoom. Stuk voor stuk allemaal mijlpalen.

Meer weten?

Lees dan hier de samenvatting van de jaarverantwoording 2020

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail