Spring naar content

Integratie alertering kindvermissingen in Burgernet

Laatste update:

Bij vermissing van een kind waarbij mogelijk levensgevaar dreigt, is een snelle en brede alertering van het grootste belang. In overleg met de minister van Justitie en Veiligheid is besloten om toe te werken naar een meer samenhangend systeem van publieksalertering. In die context heeft de politie besloten om per 22 juli de alertering van kindvermissingen te integreren in Burgernet dat sinds 1 januari in beheer is bij de LMS.

De integratie van de alerteringen van kindvermissingen binnen Burgernet draagt bij aan het brede initiatief van het ministerie van J&V om de alerteringen te structureren en samen te voegen zodat berichtgeving herkenbaarder wordt. Doordat de politie zich in dit vitale proces losmaakt van individuele marktpartijen – in dit geval van Netpresenter BV – worden kosten bespaard en zit alles onder één dak. Hierdoor verlopen de vermissingsalerteringen straks efficiënter en krijgt de politie meteen meer controle over de alertering en opsporingsberichtgeving.

Burgernet 2.0

Het huidige Burgernet systeem is doorontwikkeld tot Burgernet 2.0, dat begin 2020 operationeel is geworden. Burgernet 2.0 heeft een breed bereik en kent bredere functionaliteiten waaronder de mogelijkheid om landelijk berichten te versturen voorzien van beeldmateriaal. Uitgangspunt van de integratie met Burgernet is dat de huidige kwaliteit en functionaliteit van de vermist-kind-voorziening gehandhaafd blijven. Dit uitgangspunt geldt ook tijdens een beperkte technische overbruggingsperiode gedurende het integratietraject.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail