Spring naar content

Aan wie mag LMS voorzieningen leveren?

Laatste update:

De primaire taak van LMS is om te komen tot een stelsel van 10 operationeel en beheersmatig verbonden meldkamers. De wereld om het meldkamerveld staat echter niet stil en dus komen er met regelmaat verzoeken van partijen binnen die niet binnen de huidige opdracht vallen. Het Bestuurlijk Meldkamer Beraad (BMB) heeft hiervoor nu een procesvoorstel bekrachtigd.

Als gemeenschappelijk besluit is genomen dat de LMS een impactanalyse doet wat de vraag betekent en dat we dit voorleggen aan het veld. Zij besluiten uiteindelijk of we aan het verzoek kunnen voldoen of niet. De regel is dat dergelijke vragen binnenkomen via  de hoofdgebruikers van de meldkamervoorzieningen  of – als er geen relatie is met de hoofdgebruikers  – via het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee is inkleuring gegeven aan een langlopend vraagstuk hoe wij omgaan met dergelijke vragen uit het veld!

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail