Spring naar content

Jaarverantwoording meldkamers 2019: het jaar van de grote stappen

Laatste update:

Het jaar 2019 was een jaar waarin grote gezamenlijke stappen zijn gezet. Wat hebben we bereikt en wat is in gang gezet? Welke uitdagingen kwamen op ons pad? Hoe hebben wij 2019 beleefd? Het jaar is in een mooie visuele weergave overzichtelijk samengevat.

De Jaarverantwoording 2019 schetst een beeld van onze inzet en resultaten in 2019. Ook is het de verantwoording van de uitvoering van het beleid, zoals opgenomen in het Strategisch Beleids- en Bestedingsplan Meldkamers 2019-2023. Het verslag bevat ook de Financiële Verantwoording van de begrotingsuitvoering in het afgelopen jaar.

Het was een intensief jaar. Een jaar waarin veel resultaten zijn geboekt en onomkeerbare besluiten zijn genomen over de nieuwe inrichting van het meldkamerdomein. Tegelijkertijd was 2019 het jaar waarin het meldkamerveld zich voorbereidde op twee grote migraties: van C2000 en van DO 112. Ook is het een weergave van de ervaringen van alle partners en collega’s van de betrokken disciplines, de meldkamers, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) over het verloop van 2019.

Klik hier naar de infographic Samenvatting Jaarverantwoording 2019.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail