Spring naar content

Beleidsplan Meldkamers 2021

Laatste update:

In 2021 wordt er verder toegewerkt naar de inrichting van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Daarnaast werkt de LMS komend jaar met haar partners verder aan de continuïteit en ontwikkeling van de meldkamers.

De opdracht van de LMS is het realiseren van een netwerk van tien meldkamer aangesloten op één landelijk  IV- en ICT infrastructuur, waarbij de meldkamers elkaars taken kunnen overnemen. Daarbij levert de LMS voorzieningen om de centralisten in hun werk te faciliteren. Zo ondersteunt zij de disciplines in hun meldkamerfunctie en de beweging van het meldkamerveld.

Het Beleids- en Bestedingsplan Meldkamers 2021 geeft inzicht in de manier waarop de LMS haar opdracht wil realiseren. Het geeft richting aan de beleidsvorming en implementatie van de ontwikkeling van meldkamers. 

Het plan besteedt aandacht aan de uitvoering en ontwikkeling van de verschillende meldkamervoorzieningen, waaronder 112, C2000, Nationaal Meldkamer Systeem (NMS), doorontwikkeling IV- en ICT-infrastructuur en huisvesting. Daarnaast besteedt het plan aandacht aan de ontwikkeling van de LMS naar een professionele organisatie en onderwerpen die van werking zijn over de breedte van de  LMS zoals vakbekwaamheid en cybersecurity.

Klik hier voor de samenvatting van het Beleidsplan 2021 en hier voor de samenvatting van het Bestedingsplan 2021.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail