Spring naar content

Politie krijgt nieuwe taak in beheer meldkamers

Laatste update:

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) wordt een nieuw, zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten de meldkamers. Zij moet zorgen voor een netwerk van tien operationeel en technisch geschakelde meldkamers met één beheer. In deze meldkamers blijft elke hulpdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taak. Jan van Loosbroek is per 1 januari benoemd als directeur van de LMS, gedurende de Bouwfase.

In de meldkamers werken politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee nauw samen om burgers in nood te helpen en hulpverleners op straat te ondersteunen bij de hulpverlening. Vanaf 1 januari moet de LMS er namens en met de vier hulpdiensten voor zorgen dat de meldkamers altijd beschikbaar en bereikbaar blijven. De vier hulpdiensten en de meldkamers bepalen samen onder meer het beleid en beheer waarbinnen de LMS haar taken uitvoert.

Overdracht beheer
De veiligheidsregio’s dragen gebouwen, contracten en materiaal over aan de nieuwe organisatie LMS. Ook treden 80 lokaal beheerders en ondersteuners in dienst bij de LMS in het kader van de overdracht van beheer. Voor elke meldkamer is hiervoor een overdrachtsdossier opgesteld en ook ondertekend. Op 20 december j.l. bevestigde Jan van Loosbroek de overdracht door de 16 overdrachtsdossiers als ontvangende partij te ondertekenen. Liesbeth Huyzer, referent in de korpsleiding voor LMS, zegt daarover: “Het is een volgende toch wel spannende stap in de ontwikkeling van meldkamers. Vanaf 1 januari 2020 is de politie echt verantwoordelijk voor het beheer van meldkamers. Dat is geen klein ding, meldkamers moeten immers 24/7 goed functioneren”. 

Zelfstandig onderdeel
De LMS is met ingang van 1 januari 2020 een eigenstandig onderdeel van de politie, met een eigen sturing en budget en met medewerkers, maar zonder formatie of inrichting. De definitieve inrichting en reorganisatie volgt later. Eerst is sprake van een bouwfase. Rob den Besten van de Centrale Ondernemingsraad van de politie beschrijft het als volgt. “Als COR zijn we goed betrokken bij de besluiten rond de LMS. Wij zien de meerwaarde van deze taak voor de politie vanuit haar operationele belang. Wij bevorderen dat de medezeggenschap voor de LMS transparant en goed geborgd is. Onder andere door medewerkersparticipatie in een bijzondere commissie voor de LMS”.

Bouwfase
Om te komen tot één beheer voor meldkamers is ontwikkeltijd afgesproken, de Bouwfase. Deze duurt tot 1 januari 2023. Dan is er een inrichting voor LMS bekend en is de reorganisatie afgerond. In de Bouwfase werken collega’s van de LMS en van het Politie Diensten Centrum (PDC) samen om met het meldkamerveld te ontdekken wat nodig is in het beheer van het stelsel van meldkamers. Gerrit den Uyl geeft aan: “Parallel aan PDC Next Level werken we samen met LMS om te ervaren wat het meldkamerveld nodig heeft. Het meldkamerveld waarin elke seconde telt, vraagt bijzondere aandacht.”

Directeur
Jan van Loosbroek is al sinds 2001 betrokken bij de ontwikkelingen in meldkamers. Eerst als leidinggevende van de Dienst Operationele Samenwerking (DOS/KLPD) waar de landelijke 112-centrale en Operations onderdeel van uitmaakten. Later als portefeuillehouder OC voor de politie. Per 1 januari is hij benoemd tot directeur van het nieuwe organisatieonderdeel LMS, gedurende de Bouwfase. Liesbeth Huyzer zegt daarover: “Jan heeft de afgelopen jaren veel vertrouwen gewekt in het multidisciplinaire meldkamerdomein. Dit was niet altijd gemakkelijk in een veld met vele belangen. Dit maakt hem bij uitstek geschikt de LMS in de Bouwfase te leiden en te brengen naar de definitieve inrichting van het onderdeel binnen het korps.”

 

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail