Spring naar content

LMS faciliteert pilots Zorgcoördinatie

Laatste update:

In tien pilots wordt ervaring opgedaan met zorgcoördinatie. De LMS ondersteunt deze pilots met onder meer de benodigde functionaliteiten die ook in meldkamers beschikbaar zijn, zoals GMS, C2000 en GIS.

Met zorgcoördinatie organiseren en coördineren verschillende zorgaanbieders de acute zorg op regionale schaal. Vanaf begin 2020 zijn pilots gestart om het concept inhoud en vorm te geven en worden de verschillende functies van zorgcoördinatie in de praktijk beproefd.

Afstemming
RAV’s in de 10 pilotregio’s stemmen hun werkprocessen in zowel de Meldkamer Ambulancezorg als in het ZCC goed op elkaar af. De functionaliteiten die hiervoor nodig zijn, worden geboden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Het multidisciplinaire Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) dat als opdrachtgever voor de LMS fungeert, heeft kaders bepaald waarbinnen de LMS de gevraagde functionaliteit voor deze pilots kan leveren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom zorgcoördinatie
De acute zorg staat onder druk. Tot 2040 groeit de bevolking met 1,3 miljoen inwoners en verdubbelt het aantal ouderen. Terwijl de wachttijden bij huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) toenemen. Tegelijk neemt ook de vraag naar ambulancezorg toe. Regionale ambulancezorgvoorzieningen (RAV’s) kampen met langere responstijden. In combinatie met krapte op de arbeidsmarkt, een veranderende zorgvraag en regionale versnippering in het zorgaanbod zorgt dit voor belangrijke logistieke uitdagingen. Zorgcoördinatie biedt een oplossing voor deze uitdagingen.

Meer info
Ambulancezorg Nederland heeft een brochure uitgegeven over de zorgcoördinatie pilots, waarin de functies van zorgcoördinatie staan beschreven en de 10 regionale pilots worden geïntroduceerd.  Lees de brochure Zorgcoördinatie

Ook is er een animatie waarin zorgcoördinatie nader wordt toegelicht.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail